Gemeenteraadsverkiezingen

· Uncategorized
Authors
“Met Wilders ben ik het lang niet allemaal eens, maar met zijn angst voor de islam wel.”? Stel nou eens dat die olierijkdom was aangetroffen in regio’s waar de bevolking bekeerd was tot een ander geloof. Sterker, stel dat op de wereldkaart de rollen tussen de RK kerk en de islam omgedraaid waren. Hoe zou het er dan aan toegaan? Is het nodig om na meer dan 100 jaar (neo-)kolonialisme en imperialisme in het Midden-Oosten dat nog uit te leggen? Merkwaardig, Wilders heeft in het Midden-Oosten vertoefd en heeft zijn wortels in ons voormalige Indië.

Er is in Nederland een groep die „zich vertrapt en vernederd voelt”, zo Wilders j.l. mei in het Verantwoordingsdebat. „Dat is een Nederland dat weet dat het belazerd wordt door een elite die alles goedvindt.” Hij sloot af met een roep om snelle verkiezingen.

Wie voelen zich vertrapt en vernederd? Vertrapt en vernederd door wie? Door een ultra liberale orde, met een ‘elite’ die uit is op eigenbelang? Die er baat bij heeft alles bij het oude te houden? Zie de huisvesting, zie het onderwijs, zie het vervoer, zie de gezondheidszorg. Let wel, we worden door geld geregeerd dat er nooit was. De crisis in de bankwereld maakt veel duidelijk. Echt geld ontstaat uit arbeid, arbeid verricht door de minder geprivilegieerden, o.a. die gastarbeiders. Zijn we die vergeten? Och ja, de kosten (en niet de baten!) van de nieuw ingezetenen…

De andere pijler van de orde is de militaire macht. Hoe ze functioneert en wat ze aanricht kan iedereen weten. Waarvoor ze ingezet wordt en wie daarover beslist ook. De slachtoffers aan beide zijden het plebs of hoe het verder genoemd wordt. Al deze mensen, slachtoffers van de genoemde orde, zouden zich vertrapt en vernederd kunnen voelen. Is het een homogene groep? Was dat maar zo, dan konden ze niet tegen elkaar uitgespeeld worden. Hier en elders. Vooralsnog een socialistische droom.

Een ander punt is die joods-christelijke traditie en cultuur. Cultuur als product van de cultuurindustrie? Afgelopen weekend in Rotterdam te beluisteren. Cultuur als het tegenbegrip van civilisatie? Te bewonderen in toeristische oorden met de beschaafde Engelsen voorop. Of, waarom niet, de pornoindustrie, een van Amerika’s belangrijkste exportproducten. De cultuur van het sektewezen? De hamburgerketen? De tweede huisjes in Frankrijk. Een opsomming zonder einde.

Vervelend? Ja, maar in tijden van nivellering, behalve van bezit en kapitaal, blijft veel onduidelijk. Met vage kreten over een islamvrij Nederland zonder hoofddoekjes komen we niet ver. Een ding is zeker, de cultuur rond het autobezit wordt drastisch verbeterd bij een wisseling der macht. Met de garantie dat de oliekraan blijft lopen. Zie boven.

Er is echt veel mis in dit land. Eigen aan een samenleving. Aan bepaalde zaken valt wat te doen, mishandeling en verkrachten van vrouwen, verwaarlozing van kinderen. Opvallend, wie zit in de sollicitatiecommissie voor de PVV, afgelopen april, om kandidaten te screenen? Parlementariër Graus, bekend dierenliefhebber en verdacht van mishandeling van een acht maanden zwangere vrouw. Je zou zo denken, dat kan niet. Zou het komen doordat de heren Wilders en Graus beiden Rooms en Limburgs zijn? En Graus, hoe beperkt ook, enige media ervaring heeft, Fitna, u weet wel? Of anders, zonder de een, hadden we nooit gehoord van de ander.

Voor het verklaren van een totale oorlog zijn inderdaad gemeenteraden van geen belang. Zoveel is duidelijk.Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: