Anoniem in vele gedaantes

Sanne Sannes


 

ONTWAPENEND EN LIEFTALLIG…

Sanne Sannes (fragment uit: Oog om oog)


Je kwetsbaarheid tonen is een kunst op zich. Niet met de houding van zie mij, dan ben je al snel koopwaar.

Vanwaar de schroom en zelfs angst om zich te ontbloten, letterlijk of figuurlijk? Wie hebben baat bij een dergelijke houding? Zeker personages wier activiteiten het daglicht niet kunnen velen en om een veelheid van redenen een schone schijn wensen op te houden om in het geniep hun gang te kunnen gaan met welk doel ook. Anoniem…

Laten we eens als zoveelste illustratie een anonymus aan het woord, een anonymus die dankzij de webredactie van de NRC onder een veelheid van aliassen/trollen ongestoord zijn vernietigend werk kon en mag verrichten.Willem Nijmegen zegt: zondag 13 september 2009, 11:38 uur

147-Gloria van der Spek—U slaat de spijker op zijn kop! Het is onvoorstelbaar wat hier op het forum door een (anoniem) figuur in en met vele gedaanten wordt gemanipuleerd, maar gelet op de vele rode draden en de wijze van opvoeren moet het toch voor de NRC-redactie mogelijk zijn dit een halt toe te roepen, willen ze het forum nog een beetje serieus nemen. Ook verder ben ik het volledig met uw reactie eens, en negeren van dat handeltje is het beste.

Janneke van der Veer zegt: zondag 13 september 2009, 15:17 uur

186-Harrie Vrijmans—Jazeker, daar zit wel degelijk een strategie achter. Ze kapen met zijn allen een thema (zie ook ‘Wilders’ hiervoor) door er een schier eindeloze reeks niet terzake doende of mis- dan wel afleidende reacties op los te laten, in de hoop dat anderdenkende meningen het zwijgen er maar toe doen, of het veld ruimen. Dat laatste heb ik al diverse malen zien gebeuren, mensen kunnen hun tijd wel beter besteden. Uiteindelijk staan ze vooral voor eigen parochie te preken, en daarmee is het doel bereikt, en kan het forum als slijpsteen ter ziele. Bij islamgerelateerde onderwerpen is dit norm, elders komt u ze zelden tegen, daar is geen eer aan te behalen. Het wordt dus tijd dat NRC ingrijpt, en anders kunnen ze dit forum beter opdoeken, net als met die hoofden gebeurt waar geen kritiek op geuit mag worden.

Willem van Gelre zegt: woensdag 14 oktober 2009, 16:51 uur

In aanvulling op 71: De man (of wat het ook moge wezen) voert namelijk al maandenlang een nietsontziende hetze jegens Gloria van der Spek en ondergetekende, en dat onder diverse namen w.o. Hanneke van der Meer. Ik heb hier door zijn toedoen al diverse mensen zien verdwijnen; kennelijk kan hij niet met argumenten volstaan en speelt derhalve maar op de mens. Het siert NRC bepaald niet dat ze alle bagger van dit hopeloos gefrustreerde schertsfiguur met zijn obsessies moeiteloos plaatsen, en kritiek daarop -zo is me gebleken- verwijderen. Graag dus actie.

Saul Kookpan zegt: woensdag 18 november 2009, 17:48 uur

Helemaal mee eens! Alleen…wat dat pseudoniemen betreft: richt u zich nu tot Alphonse Scaf of tot Louis Sartorius, of tot… Maar u heeft volkomen gelijk wat dat negeren betreft, hoewel meneer Scaf daar een beetje moeite mee heeft, want die probeert op slinkse wijze sommige mensen steeds opnieuw verdacht te maken, of onderuit te halen, of te labellen. Misschien dat u hem nog maar eens moet uitleggen wat ‘negeren’ precies inhoudt, want juist die anderen zouden niets liever willen, daar ben ik van overtuigd. En als u meneer Scaf dan toch bij de les houdt, dan zou een masterclass over het zonder aanzien des persoons op onderwerpen en postings reageren ook niet verkeerd zijn. Dus niet alles en iedereen gelijk maar voor fascist, racist en nazist uitmaken als het hem onwelgevallige meningen betreft, en ook geen misbruik meer maken van wat door anderen gesteld wordt, want daar heeft meneer Scaf een naam in hoog te houden. Kortom, u krijgt het nog druk, maar ik heb alle vertrouwen in een goede afloop. Succes!

Bonnie Slotenbier zegt: donderdag 19 november 2009, 18:45 uur

126 Alphonse Scaf—-Ik zeg nog tegen mijn man: die Scaftorius is werkelijk een toonbeeld van beschaving en innerlijke deugd, hij staat in dit forum op eenzame hoogte. Niet eerder heb ik iemand ontmoet die erudiet, sophisticated, vriendelijk, objectief, begripvol, ingetogen, positief, sociaal, optimistisch, sensitief, gedisciplineerd, introspectief, empathisch, integer, liefdevol, evenwichtig, cooperatief, rechtvaardig, reflectief, humoristisch, openminded, flexibel, ruimdenkend, respectvol, relativist, puur, onbaatzuchtig, enthousiast, belangstellend, oprecht, bescheiden en terughoudend in zich verenigd mocht weten. Zo’n hoogstaande moraal, zo’n boegbeeld van wellevendheid, ik kan enkel positieve kwalificaties ontdekken, van mij dus geen onvertogen woord. Ik zou hem dan ook graag voor een lintje voordragen, bijvoorbeeld het Grootkruis voor meest geliefde forumdeelnemer.

Kim de Wit zegt: zaterdag 9 januari 2010, 17:20 uur

Hahaha Gloria van der Spek is Jan Muters.

Willem van Gelre zegt: zondag 10 januari 2010, 12:56 uur

51 Kim de Wit—Kennelijk heeft Hanneke van der Meer er weer een zusje bijgekregen; de parasietenfamilie is al zo groot en papa kweekt maar door, met NRC in de rol van begripvolle peetvader.

Maria Pekelharing zegt: vrijdag 15 januari 2010, 21:24 uur

Il n’y a pas plus beau poème que les mots “Je t’aime”Wellicht ten overvloede, deze lijst is niet uitputtend. Meegenomen zijn wel de eerste optredens van de ‘vrouwelijke’ figuranten. Het hele forum doorspitten is onzinnig en te veel eer voor deze non-persoon! Edoch een recente discussie bood een opmerkelijk tafereel. Willem en de onvermoeibare Gloria. Een van de vele nieuwe bedrijven in de eindeloos lijkende Offenbachiade die ze met hun tweetjes begonnen zijn. Het geheel is zo bespottelijk dat je het gelezen moet hebben om de absurditeit van dit geschrijf enigszins na te voelen. Vandaar Gloria compleet…! 


Als intermezzo wederom fotograaf Sanne Sannes.

“Mijn foto’s zaaien onrust omdat ze geëmotioneerd zijn en omdat de vrouw niet haar uiterlijk maar haar innerlijk toont: erotisch verlangen, angst, ellende, schuchterheid. De modellen in de Amerikaanse Playboy-bladen zijn frigide. Ik fotografeer geen seks. Ik fotografeer erotiek. En dan is een vrouw voor mij alleen maar iets moois.” (1966)

bron

 Het thema van de discussie was: “Moeten we bijvoederen in de Oostvaardersplassen?” En de vraagstelling: Wat vindt u? Moet een zo natuurlijk mogelijke situatie worden nagestreefd waarbij bijvoederen dus verboden is? Of is het onzinnig om de Oostervaardersplassen met Afrikaanse natuurgebieden te vergelijken en moet daarom juist wel bijgevoederd worden? Moet de mens voor roofdier spelen en de populatie in stand houden?

Gloria van der Spek zegt: 
zondag 24 januari 2010, 1:43 uur

Ach, plebsgedrag leeft in iedere bevolkingsgroep. Tenslotte vonden nogal wat mensen hier dat de Haïtianen ZELF maar hun broek moeten ophouden. Ook een manier om de menspopulatie uit te dunnen op grond van het ONrecht van de sterkste…

Wie zal sterk zijn? De mens die met ellebogenwerk het eten uit handen grist van een hongerig medemens? Zijn dát dan de mensen waardoor een SAMENleving gezonder, sterker wordt?
Neem onze neoliberale regering die de zorgtoeslag wil gaan korten. Sowieso krijgen alléén de minder en minstbedeelden recht op toeslag. En dáár zal van genomen worden? Het recht van de sterkste floreert in onze ‘beschaafde’ samenleving.

sp.nl – Kant: bezuiniging op zorgtoeslag is asociaal

Zóveel rijkdom als er op aarde is… vaak niet naar eer en geweten genomen. Daarvoor mogen mensen sterven van de honger of levenslang het water tot aan de lippen hebben staan… want jij, mens, bent een onwaardige loser! Dát is de huidige tendens. Een walgelijke tendens. Daar lijden niet alleen mensen onder, maar ook dieren. Wee als de dieren een mondje open gaan doen!! En gelóóf dat maar! Want ieder mechanisme registreert, communiceert: stilademend, ruisend, fluitend, tjilpend, blatend, mekkerend, piepend, brullend, blaffend, miauwend… en gelóóf maar dat daar Oor voor is! Een voor een zullen wij beoordeeld worden op onze werken. En hier zal het op aankomen waar God Spreekt:

WAAR WAS U??? Toen Ik honger had en u Mij geen eten gaf? Toen Ik dorst had en u Mij geen drinken gaf? Toen Ik vreemdeling was en u Mij niet hebt opgenomen? Toen Ik naakt was en u Mij niet gekleed hebt? Toen Ik ziek was en u niet naar Mij hebt omgezien? Toen Ik in de gevangenis was en u Mij niet kwam bezoeken?

En die ‘Ik’ vertegenwoordigt álle levende mechanismen! Hij heeft ze Zelf geschapen, uit Liefde! En zie wat wij ermee gedaan hebben… niet of nauwelijks op zoek naar onze Liefdewortel, maar louter Hier en NU grijpen wat er te grijpen valt. Zélfs God wilde zijn eigen broek niet ophouden om de minste te willen zijn. Hoe anders kun je je pappenheimers leren kennen? Wie Groot is durft Klein te zijn.

LUISTER naar de verstilde armen én de verstervende dieren. Maar hóór hen dan ook!! Dus voeder en bijvoeder wáár je ook kunt! De dood komt vanzelf wel. Daar hoeven wij niets voor te doen. Geef leven aan de levenden! Volop. Ruimschoots.

WillemvanNijmegen zegt: 
zondag 24 januari 2010, 18:01 uur

De omgeploegde natuur van ons landje herbergt diverse kinderboerderijen, ook wel natuurreservaten genoemd. Daar heb je een verantwoording voor, want de daar aanwezige soorten worden achter tralies gehouden, en mogen geen grens overschrijden. Bijvoederen dus, of ze de stad insturen naar snackbars.

Alphonse Scaf zegt: 
maandag 25 januari 2010, 3:07 uur

#37 Willem – Het is buiten de orde, maar nogmaals de vraag wat bezielt u. Als geen ander verstaat u de kunst steeds weer andere gedaantes aan te nemen. Als geen ander schoffeert u deelnemers. Mijn naam hebt u willens en wetens op de meest infame wijze bezoedeld. Geen woord van excuus, integendeel er komt een nieuwe trol opdraven en het poppenkastspel begint opnieuw. Om over uw vrouwelijke pseudo’s e.a. nog maar te zwijgen. Lees de kerstboodschap van de koningin eens met aandacht, zou ik zeggen. Vooral herlees uw eigen bijdrage nog eens waarmee u een regelrechte hetze tegen  voor u onwelvallige personen in gang zette, in uw kielzog gevolgd door een aantal goedgelovigen. “Meneer ʻSartoriusʼ, wat heeft het leven eigenlijk met u gedaan, dat u zichzelf dwangmatig in zoveel personages moet splitsen, en dat bedoel ik niet sarcastisch of rancuneus. Heeft u wellicht een concentratiekampsyndroom, of zijn er andere oorzaken voor uw haatcampagnes jegens christenen in het algemeen, en katholieken in het bijzonder.”

U gaat letterlijk over lijken, Willem. En u en niemand anders zaait haat, hier in het forum. Al jaren lang. Dat u praktisch ongestoord en volledig anoniem door kunt gaan pleit beslist niet voor de oplettendheid van de moderator. Daar hebt u optimaal misbruik van gemaakt.

(mijn bijdrage is verwijderd door de moderator…)

Gloria van der Spek zegt: 
maandag 25 januari 2010, 14:57 uur NO WAY!!

Erik Sc @38… bedankt voor ‘het’ bericht… Op 24 december j.l. stuurde Henk Hiensch per E-mail zijn kertkaart… waarop zijn prachtige besneeuwde boerderijtje waar hij intens gelukkig leefde met zijn hartevrouw Dee en hondmakker Conan.
Op 22 december waren zij 40 jaar getrouwd en hadden het hele dorp uitgenodigd om in het Dorpshuis met elkaar te eten en te drinken. Een geweldig feest tot middernacht, zo meldde hij.
Maar ook… dat hij wat onderzoeken had ondergaan en zich niet zo goed voelde… Een ware socialist is van ons heengegaan. Een echte vriend. Man van het uitgebreide archief. Mens van geschenken. Soldaat voor de vrijheid. Levensgenieter en samen delen. Mijn God ik zal hem missen… Houd vol Dee! Pootje Conan! Dag Henk, dag lieve Henk. De hemel is voor jou!

Gloria van der Spek zegt: 
maandag 25 januari 2010, 16:45 uur

@50 Alphonse Scaf BEGINT U NU WEER? LAAT MENSEN MET RUST! Bestaat er bij u nog zoiets als innerlijke beschaving? Het lijkt er niet meer op. U maakt zichzelf hier volkomen belachelijk met uw hele poppenkast. U, bent de man van de trollen behept met een ziekelijke achtervolgingsdrang en verderfelijk kwaadspreekfetisjisme. En te LAF om mensen onder ogen te komen. U bent de diepe kloof die van bruggen geen weet heeft. Erger dan Wilders!
En ik durf gerust namens vele trouwe scribenten te spreken:
SCAF, STOP MET DEZE WEBLOGVERVUILING!
NRC? WillemvanNijmegen, trek het u niet aan en goed u hier weer terug te zien!

Alphonse Scaf zegt: 
dinsdag 26 januari 2010, 20:06 uur

Eigenlijk een dwaas onderwerp toch? De biodiversiteit gaat wereldwijd ten onder. Mensen die op de verkeerde plekken zijn geboren creperen. Dagelijks sterven duizenden kinderen van honger.
Zijn we zo dwaas dit alles maar te laten gebeuren? Het lijkt erop. Zelfs simpele dwaasheden dichtbij worden niet meer waargenomen. Waar te beginnen vraag ik me hopeloos geworden af.

Te dwaas voor woorden dus, nog afgezien van het schitteren van ene Willem onder allerlei mogelijke gedaantes. Waarom voeren deze twee voortdurend dit spel op? De een, Gloria, kan niet zonder de ander. Omgekeerd geldt dit beslist niet. Je kunt dan zelfs rustig spreken over misbruik maken van. Staat dit zonderlinge gedoe van dit tweetal op zich, of is dat verschijnsel op internet verder verbreid dan we denken?

Tot slot, een nieuwe loot aan de trollenstam? Zie het volgend bericht!

Kim Jansen zegt: donderdag 8 april 2010, 23:22 uur

PVDA heeft in Rotterdam een afstraffing gekregen (-4 zetels) ondanks de Afrikaanse toestanden in de stemlokalen (horden analfabeten uit het Rifgebergte zijn ingevlogen). Dominic trekt een te grote broek aan, de haat tegen de arrogante PVDA/burgemeester toe is zeer groot in Rotterdam. Ze mogen wel eens een andere toon aan gaan slaan willen zij in Rotterdam de sfeer verbeteren.ps mei 2019

In welke wereld leven die mensen vraag je je af bij teruglezen? In een volstrekt kunstmatige, losgezogen van de realiteit, zonder enig benul hoe het zover heeft kunnen komen.

De Oostvadersplassen zijn wel het einde. Een bewoonster zegt, zeer wijsgerig: ‘Antropocentrisch in het kwadraat’ volkomen vervreemd van enig besef van stad en land als ze is. Haar brilletje zegt feitelijk alles.

Onderhand is het de hoogste tijd om de petrochemie uit Zuid-Limburg te verplaatsen naar de polder compleet met vliegveld en al. Daar hoort die schone industrie thuis.
  

Foto’s: Sanne Sannes, Nederlands Fotomuseum – bron

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.