Wijze woorden

Mihail Glooh: exorcisme
Wie sprak deze wijze woorden?

“Voor de goede orde: ze zijn dus te herkennen aan hun Wilders-, christen- en katholiekenhaat, het negeren van vragen en argumenten, het ontbreken van nuances, het verleggen van accenten, het ontkennen van enige realiteit, het schofferen van hen niet welgevallige meningen (de meeste), en het afwijken van onderwerpen ten faveure van eigen stokpaardjes. Dat alles uiteraard met nicknames, want de goddelijke ontwerper houdt niet van openheid, al verlangt hij dat maar wat graag van anderen. Oh ja, hij verwijt ook graag anderen waar hij zichzelf permanent aan schuldig maakt, maar dat is dus om Zijn gang te kunnen gaan, waar hij andere gangen uit het oog is verloren. Zijn nieuwe creaties komen doorgaans als een leeggeprikte ballon uit de lucht vallen, om zich eerst even te legitimeren, en gaan vervolgens op hun doel af, als man of vrouw. Dat doel betreft nooit islamieten, dus het zou ook een moslim kunnen zijn, grazend op Links Groen.”

Juist ja, Willem, op 11-09-2009. Een toevallige datum? Een man dol op complotten, hier over vaccineren, wars van bronvermelding, dus wie weet? In welke realiteit leeft deze man? Welke doelen streeft deze man na?


Bedoeld als een poging tegen het vergeten, een beknopte compilatie van wat onverlaat Willem Pekelharing in het NRC forum geproduceerd heeft. We volgen slaafs zijn goede raad (*) aan Leen Karman op en gaan terug naar het begin. Willem Nijmegen dus, o nee Willem.

Centraal kenmerk van zijn geschrijf, herhaling op herhaling van iemand die maar niet uit de anale fase lijkt te geraken. In het forum was al sprake over een repeterende breuk. Dat ook en zeer nadrukkelijk, maar zijn praktijken? Die als trol vallen te reconstrueren, maar zijn daden in de werkelijkheid, hoe zouden die eruit zien? Even onfris? Overigens, zit ik er ver naast om deze kerel als fascist zonder scrupules te kwalificeren? Leest u zelf.


De activiteiten van een fascist in het forum van de NRC
Een leerstuk over de bal en de man…


Voorgeschiedenis – enkele stijlbloempjes, met vermoedelijk zijn eerste trol

willem zegt: zaterdag 21 april 2007, 19:49 uur
Een one-issue partij moet zich beperken tot die ene issue die hen op het pluche hielp.
Maar let op mijn woorden: Als er straks over lastige andere onderwerpen gestemd moet worden heeft (…) wel degelijk een mening. En natuurlijk is dat de mening van (…) geloof. Je kunt niet “overdag” iets anders geloven dan “s’avonds”.
Kerk en staat gescheiden? Laat me niet lachen. Maar (…) is een slim (…) zich gladjes een leuke en goed betaalde job heeft bezorgd. Mensen die hierop stemmen hebben niet mijn bewondering. Leden van de dierenbescherming wel. Dit soort fanatiekelingen moeten tegen zichzelf beschermd worden. Zijn we Folkert van der G. al weer vergeten?

De verkeerde Willem? Wat dacht u, Thieme is onderwerp van gesprek, niet Wilders.

Willem zegt: woensdag 23 mei 2007, 17:40 uur
Wat heeft Wilders hier nu mee te maken? Die haalt alleen maar onder het vloerkleed vandaan wat daar jarenlang door belangengroeperingen, softe sektor en politiek verborgen werd gehouden. Maar de praktijk is dat een omvangrijke en nog steeds toenemende groep Marokkanen voor grote problemen zorgt in dit land, en bepaald niet alleen hier. Dat benoemen heeft niets met discriminatie of racisme te maken (die kreten bekken wel lekker, maar slaan nergens op), en al evenmin met slachtofferschap, ook al zo’n loos begrip. Maar alleen door feiten op rij te zetten en te benoemen (ook zonder te generaliseren of stigmatiseren) kun je oplossingen forceren. Zelfs al bestaat hier de neiging liever boodschappers dan problemen om zeep te brengen, als veelbeproefd concept. Maar het gelijk van Wilders wordt dus weer eens bevestigd, al is het maar met voetbal. Die tak van sport wordt door meer groepen vergald, inderdaad, maar die groepen tref je weer zelden aan in criminaliteit, vandalisme, bedreigingen, extremisme, relifanatisme en andere vormen van ongewenst gedrag, dat ons daarnaast landelijk bezien miljarden kost. Hooligans dienen hard aangepakt, zoveel is duidelijk, maar Marokkaanse hooligans vormen de spreekwoordelijke druppel, want die emmer zit al boordevol.

Zijn eerste vriendinnetje, nu Joke Aarts geheten:

Willem Nijmegen zegt: donderdag 12 juli 2007, 17:10 uur
Annabeth, mes compliments! Alle goden zijn aantoonbaar en zonder uitzondering in het leven geroepen door mensen, in een tijd dat de wereld nog als plat werd beschouwd en een bliksemstraal toorn van goden heette te zijn. De bijbel, koran en al die andere sprookjesboeken komen het niveau van zowel blinde als doofstomme ezeldrijvers niet te boven, dat zit er ook in besloten. Zouden dezelfde religies in deze tijd een kans maken? Ik dacht het niet, want we weten inmiddels wel beter. ‘Ik ben god en ik kom de wereld redden’, de psychiatrische inrichtingen zitten ermee vol. En over het water lopen kunnen we ook, vraag maar aan Copperfield. En om water in wijn te zien veranderen hoef je alleen maar Bordeaux te drinken… Misschien wordt het inderdaad eens tijd voor een verbod op religies, waar we bij 51 km in de bebouwde kom al worden bekeurd.

Willem Nijmegen zegt: donderdag 16 augustus 2007, 18:24 uur
Beste Mouktafi, eenmaal aap af had onze dierentuin behoefte aan goden, want de wereld was onoverzichtelijk, met geen enkele grip op oorzaak en gevolg. Dankzij de drang naar zingeving kwamen de goden uit de holen der fantasie, met voor elck wat wils. Het barstte vervolgens van de goden: Etrusken, Grieken, Romeinen, Bataven en Germanen zorgen in Europa voor een rijke keuze, maar ook talloze stammen elders in de wereld deden stevige grepen in de lucht. De meeste goden zijn inmiddels van tafel, maar met enkele exemplaren hebben we nog veel te stellen, ook al is het niet meer dan folklore. Stel nu eens dat je vandaag een god uitvindt, en daar een ge- en verbodenboek bij schrijft op de wijze van koran, bijbel of thora bijvoorbeeld. Hoeveel ʻgelovigenʼ denk je daarmee te bereiken, op die van de isoleercel in een psychiatrische inrichting na?

marcel zegt: donderdag 16 augustus 2007, 19:34 uur
Overigens is M. Mouktafi niet een echte moslim, maar een linkse autochtoon, die zich -met de nodige taal en spelfouten- als zodanig probeert te manifesteren! Op vele Internet fora kom je ze tegen! Kennelijk denken deze lieden op een dergelijke wijze ʻbegripʼ te kweken voor (islamitiche) allochtonen. Helaas toont hun gebruik van taalfouten, hoe ze de gemiddelde allochtoon inschatten. Niet erg hoog dus!

“Vreest u in Nederland voor Parijse toestanden?”

Willem Nijmegen zegt: donderdag 25 oktober 2007, 17:52 uur
Ik word zo langzamerhand een beetje moe van al dat moslim- en islamgeleuter, en met name van de negatieve bijklanken die er kennelijk aan verbonden zijn. Waarom zijn Hindoestanen, Boeddhisten, Chinezen, Vietnamezen, Taiwanezen, Indiers en Molukkers nooit negatief in het nieuws. Omdat ze zich gewoon aangepassen, met behoud van eigen identiteit. Kennelijk zijn het hogere beschavingen, passend bij de onze. Door dat Parijse moslimgajes als voorbeeld te nemen, lok je ze hier weer uit de tent, en daar ligt een verantwoordelijkheid voor de redactie. Zwijg ze dood en pak ze stevig aan, een betere remedie lijkt me niet voorhanden.

Mostafa zegt: donderdag 25 oktober 2007, 19:47 uur
Willem Nijmegen,
Pardon? wat zegt u ? nooit problemen met de molukkus ? met Hindoestanen niet? met Italiaanenook ook niet …. U las en leest geen kranten ,of u leest wel de kranten maar alléén wat u graag wilt lezen! U boedseerd de feiten , volgens mij. `Islamgeleuter` is een Nederlandse woord. Dus leuter~se.

Willem Nijmegen zegt: vrijdag 26 oktober 2007, 12:27 uur
Mostafa, Marokkanen zijn van geen enkele betekenis geweest voor WOII. Op een handjevol strijders na, dus ken uw geschiedenis. Maar waar ze tegenwoordig wel een groot aandeel in hebben is de criminaliteit, en daar is niets stoffigs aan te bemerken. Vreemd, dat het juist Noord-Afrikanen zijn die zich daarin specialiseren, terwijl andere culturen kennelijk meer in eigen ontwikkeling en integreren zijn geinteresseerd. Ik vermoed dan ook eerder dat het niet zozeer cultuurgebonden als wel i.q.-gebonden is…

Mostafa zegt: vrijdag 26 oktober 2007, 13:41 uur
Willem Nijnegen,
Gelukkig het Nederlandse Wetboek van strafrecht kent geen huidskleur, cultuur of religie.Dank aan God, de Wet hier is voor iedereen. U maakt erg zorgen over de Marokkaanse criminele jongeren.Terecht , Ik ook zeker .
Ik maak ook erg zorgen over de exrteem-rechts jongeren die met zware wapens thuis spelen ( ik lees kranten!!).Natuurlijk ,hoop ik dat u ook over deze jongeren zorgen maakt. Anders , pak een spiegel die kan altijd mensen verrassen als zij in kijken.

Henk Mommaas zegt: dinsdag 9 september 2008, 2:14 uur
Willem Nijmegen 70
U bent een walgelijk onderkruipsel die hier anoniem iemand en daarbij andere op basis van hun geloofsovertuiging diep tracht te kwetsen en te beledigen en dit in een publiek medium. U misbruikt bovendien de vrijheid van meningsuiting hiervoor dat mij weer de vrijheid geeft mijn diepe minachting naar U uit te spreken.

“Moet de straatcultuur van Marokkaanse jongeren teruggedrongen worden?”

Willem Nijmegen zegt: woensdag 26 november 2008, 22:01 uur
Ontkennen en niet willen benoemen maken ook in deze discussie nog steeds de dienst uit, dus weinig oplossingsgericht blabla. De criminele en bedreigende (we hebben het niet over belletjestrekkers, toch) straatʼcultuurʼ komt vooral op het conto van bruine kleurtjes (ik druk me vriendelijk uit, het M-woord wordt vermeden). Tal van steden worden erdoor geteisterd, maar gelukkig wonen de meeste NRC-lezers elders. Inmiddels blijken -na miljardenvretend uitzichtloos aanmodderen- de problemen met betreffende groepen enkel toegenomen, en bleek de feminiene praatcultuur niet opgewassen tegen het uitwasrijke, onderontwikkelde machogedrag. Haantjes moet je op kwaliteit selecteren en waar nodig slachten. Criminele Marokhaantjes stuur je direct na het uitzitten van straffen retour Marokko, zonder recht op terugkeer, dus met verlies van Nederlandse nationaliteit. Dat hoef je maar enkele malen te doen, en het Marokkanenprobleem behoort tot het verleden. Bijkomend voordeel: de uit te sparen miljarden kunnen aan bijvoorbeeld ouderenzorg besteed, dus mensen die wel hun sporen hebben verdiend.

De banvloek…

Willem Nijmegen zegt: vrijdag 12 december 2008, 21:55 uur
155-Alphonse Scaf—Ik heb het rapport gelezen, met name het hoofdstuk PVV / Wilders. Een buitengewoon discutabel rapport, uitblinkend door subjectiviteit en op tal van punten onderuit te halen. Maar erger vind ik nog dat uitgegaan wordt van een al eerder getrokken, voor rapporteurs (van ʻweten-schappersʼ is geen sprake) vaststaande conclusie dat PVV/Wilders extreemrechts is, en vervolgens het grote (en vooral willekeurige) zoeken aanvangt om ʻbewijzenʼ daartoe te leveren. Dan schiet je dus altijd raak, en zijn 150 Kamerleden alsmede dit kabinet als extreemrechts te betitelen, wat een dergelijk rapport waarde-loos maakt. Dat moet ook wel, want de conclusie zou beduidend anders hebben geluid als men zich bijvoorbeeld had gericht op de vele moties van Wilders. Dan blijkt de man niet extreemrechts of -links, maar realist, ook al wordt die tak van sport verfoeid in ons van naiviteit doordesemde land. Maar nee, e.e.a. wordt nog eens gelardeerd met wat knetterende uitspraken, waar de poldersofties trillende beentjes van krijgen. Dezelfde uitspraken worden in Engeland door alle partijen dagelijks gebezigd, als ze voorkomend jegens elkaar willen zijn. Ik heb veel (onderzoeks)verslagen in mijn leven gelezen, maar wat hier geproduceerd is verdient het predicaat ʻriooljournalistiekʼ, met excuses aan het riool. Ik moet overigens de eerste nog tegenkomen die de argumenten van Wilders onderuit haalt, maar vermoedelijk is het makkelijker op de man te schieten. Dus gewoon doorgaan met demoniseren, tot een kogel hem treft -met dank aan links, sluipschutters bij uitstek- en het grote gejank kan beginnen, want Wir haben es nicht gewusst, ben je mal. Ons land ligt op een laag niveau, maar het kan kennelijk altijd nog lager, tot we echt verzuipen.

Willem Nijmegen zegt: donderdag 18 december 2008, 13:04 uur
231-Gloria—Het is uw volste recht om een overtuiging aan te hangen, maar respecteer dan wel de ʻovertuigingʼ van andersdenkenden, ook al staat die haaks op de uwe. Het geeft absoluut geen pas dan met reeksen hokjes, stempels, etiketten en scheldkanonnades uw gelijk te halen, want het effect ervan zal altijd averechts zijn. Mensen zijn nu eenmaal niet gelijk, en of ze gelijkwaardig zijn dan wel behandeld moeten worden is discutabel. Ik neig zelfs naar het idee dat we van nature helemaal geen sociale samenhang vertonen, maar enkel tot een elkaar gedogen gedwongen zijn, om te overleven. We kunnen niet zonder elkaar, maar met elkaar is iets teveel gevraagd, dat leert de praktijk. En het lijkt juist dat halstarrige vasthouden aan dogmaʼs – met name in de vorm van politieke en religieuze ideologieen- dat ons als soort de das dreigt om te doen. Resumerend: ik omarm alles en iedereen dat ons niet tot de huidige samenleving heeft gebracht, maar hou wel oog voor wat ons aan bestaande programmapunten voor de toekomst van dienst kan zijn, van links tot rechts. En dat van dienst zijn betreft dus niet de miskleun ʻmensʼ, maar de Aarde met het leven in al zijn verschijningsvormen, waarbij het voor mij geen enkel probleem is als de hele mensheid wordt weggevaagd, als ernstig verstorende factor. De enige types waar ik iets van verwantschap mee voel zijn Boeddha en Ghandi, en zo ook u weet zijn dat uiterst zeldzame exemplaren. Ik misgun u derhalve uw SP niet, tenzij u mij mijn ideeen misgunt, want dan staan we lijnrecht tegenover elkaar. Dit simpelweg omdat we geen van beiden gelijk hebben, net zomin als bijna zeven miljard soortgenoten, die zichzelf allemaal centraal in het universum wanen, maar met de geringste windstoot het loodje moeten leggen. Ik besluit deze discussie voor mij hiermee, want Verdonk roept, dus we kunnen weer lekker tekeer gaan, met haat als ultieme liefdesuiting.

Willem Nijmegen zegt: zondag 14 december 2008, 15:51 uur
Poll bij Elsevier: Vindt u Wildersʼ PVV ook extreem-rechts? ʻJa. Terecht oordeel van de Anne Frankstichtingʼ 9% (422) ; Nee. Wilders stelt zich in veel zaken juist ʻlinksʼ op 21% (965) ; Rechts of links doet er niet toe: De PVV dúrft tenminste 70% (3221) . Totaal aantal stemmen: 4608 Ongeveer dezelfde Poll bij NRC. Om 12.30u hadden 1245 mensen hun stem uitgebracht en vond 42% (een stijgend aantal!) van de stemmers Wilders en de PVV niet extreem-rechts. Even later haalde NRC de poll van de site…mogelijk vanwege onverwacht tegenvallende resultaten.

Willem Nijmegen zegt: maandag 29 december 2008, 21:58 uur
45-Alphonse Scaf—Uw beeld is vertroebeld. ʻFerm tegenstander van religies en groot bestrijder van de islamʼ verdient enige nuance, en stond / staat in ander licht dan door u kennelijk waargenomen. Ik heb niets met religies, tenzij vredelievend, en zo u weet (althans behoort te weten) viel het christendom en valt de islam daar niet onder, in praktijk. Maar ze mogen van mij allemaal bestaan, incluis bijbehorende goden en profeten. Zolang ze die hersenspinsels maar lekker voor zichzelf houden, en daar anderen niet mee lastig vallen. Liever zou ik zien dat ze zich allemaal tot de Aarde en de Kama Sutra bekeerden, dan hoeven ze in ieder geval niet met dodelijke geweren in de houding te staan, en het is nog altijd beter zaad dan bloed vergieten. Maar kijkt u gerust een andere kant op, ook dat behoort tot uw vrijheden. En 50 jaar geleden was ik met deze gedachten misschien door links als asociaal beschouwd, maar eigenlijk vind ik het nog veel asocialer dat vooral links in de daaropvolgende 50 jaar aan de basis heeft gestaan van de discussies die we nu voeren, van links tot rechts, en tegenwoordig zelfs met een PvdA die het licht heeft gezien, dus er is nog hoop. En vergis u niet, 50 jaar geleden was ik 10, binnen een welgesteld katholiek milieu dat ik enkele jaren later afzwoer, incluis alle goden en helden. En zo u weet verdwenen vervolgens de kerken, en verschenen de moskeeen, ons daarmeeterugwerpend in een tijd die we achter ons hadden gelaten, in volledig bewustzijn. En die geprivatiseerde ruimte wijd ik geheel aan de overbevolking, want 50 jaar geleden telde ons land nog 10 miljoen mensen en 2 miljoen autoʼs, waar er dat nu resp. bijna 17 miljoen en 7 miljoen zijn. En ja, het aantal asoʼs is daarmee naar rato vermeerderd, minimaal.

Willem Nijmegen zegt: woensdag 31 december 2008, 17:10 uur
55-Harrieke—U ziet maar wat u wilt zien, als wildplakker van etiketten. Begrijpen is iets anders, maar dat reken ik u niet toe, noch aan. Uit de context halen is uw specialiteit, om vervolgens met eigen interpretaties wild om u heen te slaan. Het zij u gegund, maar enkele therapeutische sessies om u van uw frustraties, dogmaʼs en doctrines te bevrijden zou niet verkeerd zijn. Wij zijn uitgepraat, beterschap toegewenst!
56-Alphonse Scaf—We delen elkaars meningen kennelijk niet, en daarmee is alles gezegd, want u noch ik hebben de illusie dat ooit wel te doen. Wat resteert is een willekeurig op de man spelen, en daar pas ik voor. Ook wij zijn dus uitgepraat, met voor mij het gevoel in ieder geval twee goede voornemens al te hebben volbracht. Het ga u goed!

Willem Nijmegen zegt: zaterdag 3 januari 2009, 17:28 uur
177-Alphonse Scaf—Wij zijn uitgepraat, dus u hoeft zich niet meer tot mij te richten. Niet direct, niet indirect, en niet via kapstokken of andere hulpstukken. En wat in een discussie als al dan niet zuiver kan worden beschouwd bepaal ik zelf wel, dus sla uw hulp daarbij graag af.

Willem Nijmegen zegt: zondag 4 januari 2009, 18:10 uur
90-Alphonse Scaf—Ook wij hadden afscheid van elkaar genomen, en indachtig uw reactie lijkt me dat een juiste beslissing.

Willem Nijmegen zegt: donderdag 8 januari 2009, 12:58 uur
69-Henk Mommaas—-Blijft u gerust in herhaling vervallen, ook al heeft die moeder niets met wetenschap en alles met hersenspoeling van doen, maar aan mij is het niet besteed. Koester uw zelfbenoemde uiterst zinnige argumenten, zou ik zeggen, en vooral de illusie dat ze gehoord worden.

En jawel hoor, een half jaar later kwam deze o zo intelligente reactie van (vult u maar zelf in), voor het eerst weer rechtstreeks aan mij gericht:

Willem Nijmegen zegt: maandag 13 juli 2009, 14:32 uur
67-Louis Sartorius—Als dè Oeigoeren, dè Fransen, dè Christenen en dè Moslims niet bestaan, dan bestaat hèt gedachtegoed van de door u zo gehate Wilders evenmin. Een iets minder selectieve benadering zou wel zo prettig zijn, waarvan akte. Maar ik ben ook niet de beroerdste, dus denk even met u mee: dè Duitser in WOII bestond ook niet, we hadden gewoon te maken met een groepje ontspoorde boefjes, toch.

Is die man nog wel bij zijn volle verstand? Klachten indienen tegen deze man? Helpt ook niet! Geniet een beschermde status dit figuur, mogen we ondertussen aannemen. Ja, mijn klacht betrof zijn bijdrage in een discussie over hulpverlening aan Haïti:


Geachte heer, mevrouw,

In gemoede vraag ik me af hoever iemand kan gaan. Een anonymus wiens leven kennelijk beheerst wordt door antisemitisme en moslimhaat. De man grossiert in pseudo’s, als laatste WillemvanNijmegen. Nu komt hij weer terug met Maria Pekelharing. En met wat voor een reactie. Om te gruwen.

Maria Pekelharing zegt: vrijdag 29 januari 2010, 11:45 uur
146/147 Dante A.–Israel wordt niet wezenlijk bedreigd, daar zorgen de joodse lobby, conservatief USA en christelijk Europa wel voor, naast atoomwapens en en van de sterkste legers ter wereld. Dat ‘rechtvaardigt’ tevens een verhouding van 1 : 100 doden, zoals het jongste conflict uitwees.
U hoeft die roofstaat dus niet te verdedigen, daar zijn ze zelf goed toe in staat. En dat schuldgevoel t.a.v. het ‘vooroorloogse Joodse deel der Natie’ zou best wel eens misplaatst kunnen zijn, waar dat schuldgevoel al ruim zestig jaar wordt uitgemolken, terwijl ook veel joden in niet geringe mate zelf blaam treft, zo zal historisch onderzoek uitwijzen. Juist als dat schuldgevoel opzij wordt gezet zal blijken dat het wegkijken van voorheen meer voor de hand ligt dan wordt aangenomen, terwijl het wegkijken van nu de wereldvrede bedreigt.


Heeft deze reactie iets met de discussie over hulpverlening aan Haïti uitstaande? Nee dus. Er wordt op een uiterst grove wijze misbruik gemaakt van een dubieuze reactie van een andere scribent, tot tweemaal toe. De bedoelingen zijn voor de goede lezer overduidelijk.

Hoe is het mogelijk, dat anonymus Willem Nijmegen, Janneke van der Veer, Willem van Gelre, Kim de Wit, etc. ongestoord door kan gaan?

Met vriendelijke groet,
Alphonse Scaf


Nooit antwoord op gehad. Goed, bij leven en welzijn komt op deze ouverture ooit nog een vervolg om het démasqué te completeren. Een soort slotaccoord n.a.v. mijn ervaringen met de Bende van Drie. Hopelijk in een passende stijl, maar of dat lukt?(*) Maria Pekelharing zegt: maandag 17 mei 2010, 22:19 uur
81-Leen Karman—Ik begrijp uw gevoelde verwantschap met Olav Meijer helemaal, dus u moet me niet euvel duiden dat ik die plaat niet tot vervelens toe wens af te spelen, want de erop staande argumenten worden gehoord noch begrepen. Ik zou zeggen: sla het archief er eens op na, dat bespaart mij werk en tijd. De politieke voorkeuren op dit forum zijn bekend, de berijders zitten aan de stokpaarden vastgeroest, en de mest ligt metershoog in de stallen, vooral onder de vloer. U mag er van mij in roeren zoveel en zolang u wilt, maar het blijft oude mest, waar de geur van verse drollen me meer aanspreekt. Ik kan wel met u mee gaan roeren tot desnoods vijhonderd pagina’s roersel, maar na afloop staan we nog steeds met onze eigen vorken in de hand te kijken naar wat was, en nooit meer zal zijn. Begrijpt u?Uitgelichte afbeelding: Mihail Glooh
Ingevoegde afbeelding: D*Face, Feels So Good (2008) – The Victoria and Albert Museum given by the Black Rat Press, © D*Face – bron

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.