Wie gaat reageren op de Wilders-kloon?

Roman Vishniac: A street of Kazimierz, Cracow (c.1930)


 


“Moslims zijn mensen dus in staat tot liefde – die machtige kracht die Mohammed verachtte.” 

 


Zo verwoordde Wilders zijn verdict over 1,5 miljard mensen onderwijl zich beroepend op joods-christelijke waarden, drager van onze cultuur zoals hij die ziet, inclusief de Shoah, die er onlosmakelijk mee verbonden is. Liefde… In ieder geval erkent Wilders dat moslims mensen zijn.

Dergelijke gedachten kon hij uiten op de site Muslimsdebate.com en ze werden integraal overgenomen door de NRC.  Hier een korte beschouwing van mijn hand. Als tegengif kan het werk van Poliakov dienen, al is het maar om de geschiedenis geen geweld aan te doen.

Spannend, de profeet aan het woord in de kolommen van de NRC. Diepzinnige gedachten, we hebben ze al vaker gehoord.

Onze fameuze Nijmeegse trol zal nu wel helemaal euforisch zijn. Wie gaat op deze fascistische en antisemitische trol reageren, wie zal in de val gelokt worden van zijn provocaties, zodat alle remmen los kunnen?

 
 

Een expert discussie, een discussie van experten?

 

EPISODE 1

De eerste reactie zet de toon. Een mij sympathieke:


Rob Nuijten zegt: 
maandag 19 juli 2010, 16:51 uur
En wanneer houdt Wilders zich nou bezig met het verbieden van het Oude Testament?
 Eiste de Christelijke god niet dat men desnoods zijn eigen zoon doorsnijdt, enkel als God dat wenst, zonder opgaaf van reden?
 Winston Churchil was echt geen lekkere jongen en hij heeft inderdaad eigenhandig, en genietend, moslims bij bosjes neergeschoten, getuige zijn eigen memoires.
 Wanneer Wilders de moslims oproept zichzelf te bevrijden, waarom laat hij ze dan niet met rust?
 De zogenaamde warme ontvangst van Wilders in de VS was enkel bij een ultrarechtse Joodse club, maar ook dáár liepen mensen kotsend van hem weg.


Een half uurtje later is de blijde boodschap van Wilders in Nijmegen doorgedrongen:


Maria Pekelharing zegt: 
maandag 19 juli 2010, 17:32 uur
Wilders ziet de gevaren van de islamisering, en wordt daarin wereldwijd bevestigd, dagelijks. Wat Nederland betreft heeft Bin Laden himself al verklaard dat ons land niet meer geislamiseerd hoefde te worden, want was het al. En hoeveel geweld plegen christenen in de wereld van nu, vergeleken met islamieten? Hoe vaak komen de andere allochtone bevolkingsgroepen negatief in het nieuws? Dat verschil is alleszeggend.
Wilders komt op voor hier gangbare religies als christen- en jodendom, maar ook atheisme, en dat is zijn goed recht. In Arabie is het met de islam niet anders gesteld, en wordt zelfs christenen de deur gewezen, zoals recent nog in Marokko. De islam is een dominante, cultuurvreemde religie met fascistische trekken en gericht op wereldheerschappij, dus blij dat er in ieder geval een is die dat buiten de deur i.c. binnen de perken wil houden, ook al mogen van mij alle religies vandaag nog op de schroothoop, waar ze thuishoren.
En verder heeft Wilders volkomen gelijk in hetgeen hij daarover te berde brengt, en wordt het inderdaad tijd dat de volgelingen van allah / mohammed eens aan zelfonderzoek -en vooral zelfkritiek- gaan doen, willen ze volwaardig deel uitmaken van de westerse maatschappij. Het gaat hierbij dus niet om de groep die aangepast en -dus- geaccepteerd is, maar om de vele uitwassen, ons vooral door het Rifgebergte geschonken.


De kwaliteit van het onderwijs, dat deze man genoten heeft, moet toch van een bedroevend laag niveau geweest zijn. Steeds weer dezelfde riedel, nooit iets bijgeleerd, nooit een zweem van twijfel. Hoe dwaas en zelfingenomen ben je dan wel niet? Echter, de ergste plaag voor hem, geen aandacht, alsmaar geen reactie, zelfs ‘s-anderendaags nog niet. Wel vallen er reacties te lezen als:


Jur Kuipers zegt: 
dinsdag 20 juli 2010, 10:14 uur
De NSB van Mussert en Rost van Tonningen trok in de jaren dertig van de vorige zo’n 8% van het electoraat naar zich toe.
 Peilingen wijzen uit dat de PVV bij herverkiezing meer dan 30 zetels zal halen.
 Bij zoveel populariteit komt zelfs het NRC er niet onderuit om zo’n randdebiel als Wilders een podium te bieden om haat en verdeeldheid te zaaien. 
Fascisme is weer “salonfähig” geworden.

Dick Borstlap zegt: 
dinsdag 20 juli 2010, 13:45 uur
Je knippert toch een paar keer extra met je ogen als je Wilders op de opiniepagina van de NRC ontwaart. 
En je leest het stuk dan toch maar, nog verbaasder wordend omdat dezelfde oude koek opgedist blijkt te worden. 
Gelukkig levert het een aantal leuke commentaren op (bijv. nr. 33, van Arjen Wilbers). 
Dat er ook instemmende reacties (ik lees echt “een goed en genuanceerd stuk…”) zijn, kan de NRC op zijn conto schrijven: dat krijg je als je zo’n opstel in de krant zet.


Het wordt de Nijmeegse trol zwaar te moede en hij doet een verwoede poging de aandacht te veroveren:


Maria Pekelharing zegt: 
dinsdag 20 juli 2010, 15:23 uur
99-Dick Borstlap—Aan uw -door linksgedraaid opiniezuur afgescheiden- morele superioriteit twijfel ik geen moment, maar dergelijke arrogantie is juist de reden voor het ontstaan en de groei van partijen als de PVV. Voor ‘oude koek’ kunt u beter bij PvdA en GL winkelen, de schappen daar lopen over van smakeloze winkeldochters.
Twee recente voorbeelden (uit duizenden) die het bestaan van de PVV rechtvaardigen, beide ontleend aan Elsevier (ook al bahbahbah):
-De overgrote meerderheid van gemeenten die ernstige overlast ervaren van Marokkaanse jongeren, weigert doelen te stellen om de problemen met de doelgroep aan te pakken;
-De gemeente Amsterdam blijft de islamitische weekendschool Iqraa subsidiëren, ondanks dat eerder gebleken is dat deze school de integratie van islamitische allochtonen in de samenleving niet bevordert.
Ziedaar hoe de grootste probleemveroorzakers, PvdA, GL en D’66, dezelfde problemen in stand trachten te houden, met het oog op islamgerelateerd electoraal gewin. Je moet er toch niet aan denken dat dergelijke volksverlakkende clubs in de regering komen…

Maria Pekelharing zegt: 
dinsdag 20 juli 2010, 15:33 uur
96-J. Werner—En omdat de koran (en bijbel) een sprookjesboek is dat je -dus- niet serieus kunt beschouwen, moet je Wilders juist wel serieus nemen, al is het maar in eigenbelang. Sprookjesboeken worden door kinderen gelezen, en geloofd, en die kun je van alles wijsmaken, van 8 tot 80, daarin schuilt juist het grootste gevaar.EPISODE 2

Ja, het wordt spannend. Wie zal nog op de door de NRC webredactie zo gekoesterde trol gaan reageren? Zorgwekkend wel dat geestelijk denkraam van die man met een chronisch gebrek aan fantasie. Wie herinnert zich zijn Janneke nog? 


“Wat bedoelt u nou met analfabte Hollanders? Anaal gefopte Hollanders? En ik heb geen zoon hoor, alleen maar wat winkeldochters. Heeft u een dhz- zaak met al die zagen en boren?”

 


Samenvattend, dolgedraaide winkeldochters uit het Rifgebergte met sprookjesboeken… En bijna als vanzelfsprekend draaft het trolletje van trol Maria Pekelharing, Kim de Wit, weer op.

Het gif dat onze trol onder het thema “lokjoden” heeft verspreid mist zijn uitwerking niet. Zie: G. SIMONS. De geschiedenis zal en moet herschreven worden. Wat een smeerlappen ook, die Pools-joodse rentmeesters. Waarom waren die rentmeesters van joodse origine? Och ja, Danzig, het rijke Danzig met de bijbehorende uitbuiting van het achterland. De handel dus, die van Amsterdam met Danzig, zoiets als de VOC met Indië. Ook hier de Joden, wat zou van Amsterdam geworden zijn zonder die Portugesische Joden?

In Polen die rentmeesters, in Indië… Opvallend hoe dit soort structuren bij uitbuiting en kolonisatie opgeld deden. Maar ja, iemand moet toch ergens de schuld van krijgen. De Joden, wel zo makkelijk, de Joden en het geld, steeds weer. Waarom? In Rome weten ze er beslist meer van, meneer Simons. Die geschiedvervalsing toch, “Der Adolf hat doch Recht gehabt” zal het ongetwijfeld gaan heten, als het zo verder gaat. Bestudeer eens Braudel, zonder willekeurige citaten uit zijn werk te plukken. Kent u de biografie van Braudel? Beetje onwelvoegelijk om juist bij deze “Schmiererei” Braudel als getuige aan te halen.

En laat het manwijf volgens eigen zeggen nu daadwerkelijk geconfronteerd zijn met een misdadige Moslim, een zakkenroller nog wel. Met een onmiskenbaar fotografisch oog had hij ‘het onderkruipsel’ geïdentificeerd, 40 jaar en Marokkaan. Wel zo handig als je een invoelend vermogen hebt, dan zie je het zo, een laag IQ, eentje van rond de 80, dus Marokkaan. Het zit in hun genen, dat wist u nog niet? Wat een talent, wat een kennis van de medemens heeft hij. Zelfkennis? Maar wat heeft dat manwijf toch met ritsen…? En origineel dat deze vlerk (zullen we hem maar zo noemen?) is. “Lisa de Wit—Onmiskenbaar links, inderdaad…” op een reactie van deze mevrouw aan iemand anders. Tja, als je niet kunt argumenteren doe je het zo. Het is een eer als uw reactie wordt geplaatst, zegt men bij de NRC… Diepe eerbied en respect heeft men bij de NRC voor deze vlerk. Maar dat was al langer bekend. En nu dus een diepe buiging, welhaast een knieval, richting een visionair politicus, de ware filosemiet, eentje die weet heeft hoe je problemen moet aanpakken.

Een reactie viel me op, een reactie die refereert aan kwaliteit, die de NRC steeds meer ontbeert, een reactie die erop wijst waar het in het debat met Wilders, zo dit al mogelijk is, en over Wilders en zijn handelwijze, zou moeten gaan. Het eerste deel van die reactie:


Paul Lookman zegt: zaterdag 24 juli 2010, 11:38 uur
Veel interessanter dan een weinig indrukwekkend artikel van Wilders in NRC, dat volgt op de omvangrijke reeks berichten in onze kwaliteitskrant vind ik de vraag wat aan de basis ligt van het fenomeen Wilders en zijn PVV. Hoe kan die zoveel Nederlanders mobiliseren? Nu het in het totaal verbrokkelde Nederlandse politieke landschap niet zo eenvoudig lijkt een regering op de been te brengen is dit toch een essentiële vraag. Anders dan het in vrije discussie geven van wat sommigen een “opstel” van Wilders noemen zou men van NRC wat meer “duiding” mogen verwachten.
Christophe Andrades, docent politieke filosofie en politieke geschiedenis aan de Universiteit van Maastricht, heeft hier een interessant artikel over geschreven. U vindt het hier: FILOSOFIEBLOG. Een tweetal kernachtige uitspraken uit het betoog van Andrades zijn wat mij betreft:
“Het is niet voldoende om te decreteren dat racisme en xenofobie gebaseerd zijn op angst en vooroordelen, het is imperatief om te begrijpen waarom zoveel mensen überhaupt sympathie hebben voor xenofoben en populisten à la Wilders en De Winter.”
en
“Wetenschappers en intellectuelen moeten weer afdalen uit hun ivoren toren en plaatsnemen tussen de inwoners van de modern vloeibare samenleving. Alleen dan kan de opmars van racisme en xenofobie daadwerkelijk een halt worden toegeroepen.”


En hoe reageert onze vlerk hierop, u weet de man van Looktorius c.s?


Maria Pekelharing zegt: maandag 26 juli 2010, 22:19 uur
250-Paul Lookman—Aan welk wetenschappelijk onderzoek geeft u eigenlijk de voorkeur: dat van de Anne Frankstichting of de Edmund Burkestichting, of dat van islamoloog Hans Jansen, Tariq Ramadan of Sjoerd van Koningsveld? Kortom, u heeft de keuze uit tal van elkaar aanvechtende onderzoeken, allemaal wetenschappelijk, zij het dat het schap van weten zich op ooghoogte en neuslengte bevindt. Acht u dat soort onderzoeken werkelijk zaligmakend? Uw vraag zou ook kunnen luiden: wat ligt nu eigenlijk aan de basis van het decennia lang niet onderkennen van wat nu als probleem wordt ervaren. De andere kant dus van dat verhaal, u weet ongetwijfeld wat ik bedoel.


U herinnert zich zijn adhesie nog om eens een onderzoek op te starten over een o zo heikel thema, de Joden die uitlokken? “U kaart een buitengewoon interessant en intrigerend, maar helaas nog steeds onderbelicht onderwerp aan, namelijk in hoeverre joden zelf schuld dragen aan hun vervolgingen.” Tegen een bepaald soort “Unverschämtheit” zal wel nooit op te boksen zijn.

Zie ook het volgende:


“Helaas heb ik een relevant bericht te melden uit mijn directe woonomgeving in Berlijn, dat de Nederlandse pers wel niet zal halen. Een jeugdrechter, Kirsten Heisig, schreef een boek over haar visie op de allochtone criminaliteit in Neukölln /Kreuzberg-Friedrichshain waarvoor zij verantwoordelijk was (een indeling in wijken). Mevrouw Heisig was erg betrokken, gaf ook lezingen, voerde gesprekken samen met jeugdzorgers en delinquenten. Haar boek heet echter “Das Ende der Geduld”. Het verschijnt vandaag. 3 weken geleden telefoneerde zij nog met de lector van de uitgeverij om de laatste tekstcorrecties door te geven. Daarna benam zij zich het leven, 45 jaar oud.”


De teneur is duidelijk. En hoe medelevend, hoe begaan met, ja dat weet ik eigenlijk ook niet. Met Wilders misschien? 

Voor verdere informatie lees dit artikel “Die Ruhestörerin” uit Die Zeit. Over die zelfmoord “kursieren” vele geruchten…


“Wel, er zijn mensen die meningen op feiten baseren, en er zijn mensen die hun feiten op meningen baseren.” 


Zegt deze meneer. Hoe deze meneer zijn mening vormt is overduidelijk, hoe hij een loopje neemt met de feiten, idem dito. Waar nodig creëert hij ze zelf. Tja, zelfs van het simpele tussen de regels doorlezen heeft hij niet gehoord. Feit is, op deze wijze komen ‘feiten’ in de wereld, zo vaststaand als een huis op zand gebouwd.


EPISODE 3

En ja hoor, onze vlerk heeft zijn zin gekregen. Op zijn welbekende, hoffelijke manier reageert hij, man van de wereld. Vermoedelijk pure leugens, zoals hij ook eenvoudig na te trekken feiten in hun tegendeel laat verkeren. Wederom dat laatste woord (luister maar eens naar “1942” hieronder en lees een aantal voorbeelden terug). De vrijbrief die deze vlerk bij de NRC heeft spreekt niet bepaald voor de normen en omgangsvormen, die deze krant zegt te hanteren. Obstructie plegen, fascisme in de praktijk brengen, daar ligt men bij hun webredactie niet wakker van. Een boycot van hun “expert-discussies” door experten en weldenkenden, zou dat helpen? Ze in hun eigen sop laten gaarkoken, met onze vlerk als chefkok en de moderator als hulpje in de keuken? Ter illustratie de zoveelste “laatste” bijdrage:


Maria Pekelharing zegt: donderdag 29 juli 2010, 11:15 uur
286-Rene Gerritsma—Als u nu eens het gestelde ‘uw afkeer van’ wijzigt in het op u van toepassing zijnde ‘mijn voorkeur voor’, dan is dat hele betoog op u van toepassing, en bepaald niet op De Rijke, die juist wel argumenten aanvoert. Ik kan me dan ook geheel bij uw slotzin aansluiten, want discussieren met u (cs) is inderdaad zinloos tijdverdrijf.EPISODE 4

Na precies een week verschijnen er een aantal waardevolle bijdragen, waardevol omdat ze niet blind in de val van de cultuurclash lopen of er ons toe willen aanzetten die weg te volgen. Leen Karman opent het offensief, Teun Balemans, Hanneke van der Meer en René Gerritsma volgen. Maar wie leest een dergelijke discussie nog na een aantal dagen? De stoottroepen van de PVV zijn allang elders actief. Hier valt geen winst meer voor hen te behalen, met een uitzondering, het welbekende stuk ordure uit het Nijmeegse. Ja hij is herboren en herdoopt bij de NRC, heeft niet van het verleden geleerd en hangt Wilders aan. Zijn bovengoddelijke wijsheid. En wat is die man wijs, nee, niet Wilders, die man weet het slechts.

Je hebt van die omgevallen boekenkasten, daar kun je hem zeker niet van beschuldigen. Nee, hij heeft wel eens wat opgevangen, dat plakt hij lukraak achter elkaar, et voilá, nieuwe wijsheden zijn geboren. Rondjes worden gedraaid en voort gaat het met de knuppelmanie, zijn logica, die van de fascist. Weten is dan niet gewenst en het verleden, ook zijn eigen, dient verdonkeremaand, behalve…, maar dat wist u al? Die Joden, die uitlokken… Hoe dat alles in zijn werking gaat, die fascistische praktijken, in combinatie met een verfijnde en doeltreffende knuppelmethode, valt hierboven en in de vorige afleveringen van dit weblog na te lezen.


Nogmaals, hoe is het in “godsnaam” mogelijk dat vlerken, en genoemd exemplaar in het bijzonder, ongestoord en anoniem hun gang kunnen gaan? Het neerknuppelen van tegenstanders is hun handelsmerk, immers die tegenstanders hebben een groot lijdend vermogen… Ja, deze vlerk is een bijzonder exemplaar van het soort Herrenmensch een blanke God gelijk met bijbehorende moraal.

Zijn gedrag? Immoreel? Daar druk ik me beslist te zwak mee uit. Om van een tweetal zeer speciale Christenen maar te zwijgen. Waar zijn toch die twee collaborateurs door dik en dun, Gloria van der Spek en Harrie Vrijmans gebleven? Ook onze geliefde ordebewaker van SP-huize de heer Wilbert Boeijen, jawel links, schittert door afwezigheid. Laf, incompetent, asociaal zijn dit soort lieden. Iemand onder ogen durven komen? Ongelijk durven bekennen of op zijn minst excuses aanbieden? Ho maar. Geen middel hebben ze onbeproefd gelaten mij en anderen uit het NRC-forum te weren. Mijn grootste fout in hun ogen, het negeren van hun vaak bespottelijke en soms gevaarlijke schrijfels. Maar ze proberen te weren? Nee toch, waar en wanneer als ik vragen mag, ook aan de moderator? Mij aan fascistoïde praktijken bezondigen? Ik wil ze wel volgen zo goed en kwaad als het kan, ondanks die vervloekte anonimiteit aan hun toegestaan, getrol incluis, door de NRC.

Het is voor mij een politiek leerstuk in het klein gebleken dat NRC-forum met die vulgaire poppenkast van Maria Pekelharing c.s. en daar ben ik ze in zekere zin zelfs dankbaar voor. De gehanteerde logica, die van het gewiekste en verderfelijke soort, die lieden als Maria Pekelharing hanteren, zijn onmiskenbaar van hetzelfde soort die onze ouders en grootouders hebben leren kennen toen ook sprake was van een Nieuwe Orde. Deze logica leren doorzien kan nooit kwaad, zelfs integendeel.

Voorts en bepaald niet om mij te plezieren, wel om inzicht te verwerven hoe een Wilders-kloon te werk gaat, een goede raad. Lees dit blog vanaf het begin door. Lees vervolgens nog eens wat dit personage nu Maria Pekelharing genaamd, de anonieme vlerk in velerlei gedaantes dus, na een jaar van hetze voeren en monddood maken in het “experten” forum van de NRC durft te melden. Hij zegt geen namen te noemen, tja… Zo gaan fascisten anoniem te werk behept als ze zijn met paranoia en een stevig minderwaardigheidscomplex. U bent op zijn minst voor de toekomst gewaarschuwd!

Tussen haakjes, de uitermate ethisch ronddolende ridder van christelijke signatuur, zéér links, vol vertrouwen in de boodschappen van de gepekelde haring, Harrie Vrijmans is weer present. Nu Gloria van der Spek nog, ook SP en christelijk, en de bende van drie is weer compleet. Alleen een probleempje, de gepekelde haring ontkent hun gezamenlijk verleden. Toont zich ondankbaar voor de door hun getoonde aanhankelijkheid.

Wel is er wederom eentje die in zijn val loopt en zelfs het genoegen mag smaken met hem kennis te maken. Uitgerekend iemand die zo’n beetje iedereen ter rechter zijde te kijk zet als fascist. Zijn naam? René Gerritsma. Maar een gezellig onderonsje met de ware fascist slaat deze meneer niet af. Vereerd door een genereus aanbod, want ook lijdend aan een minderwaardigheidscomplex? Hoe bruin kun je het bakken, meneer Gerritsma? Slechts een klein duwtje van een gepekelde haring is voldoende om u volledig door het ijs te laten zaken. Of kunt u niet lezen? Weet u, meneer Gerritsma, uw soort vind ik pas gevaarlijk. Kent u het “Verraad der klerken?”. Besef wel dat uw woorden vanaf nu hol en loos klinken, vol van onwaarachtigheid. U weigert iets fundamenteels te doen, u laat na op het juiste moment te handelen als het er op aankomt. U, en voor zover ik zie, bent daadwerkelijk de enige die collaboreert met de fascist Maria Pekelharing. U bent bedankt, meneer Gerritsma.

Voor mij wordt onderhand de vraag opportuun in hoeverre de NRC, de webredactie van deze krant met name, zich medeschuldig maakt aan laster bij voortduring gespuid door een anonieme vlerk. Ook, hoe hypocriet is men bij deze redactie? Gaat het er op die redactie wel kosher aan toe?


TER MEMORIE

Als leerzaam alternatief op de praatjes van Wilders en zijn volgelingen stel ik voor om eens terug te gaan in de tijd. Eens te luisteren naar de Nederlandse radio in de tijd toen we nog één volk waren, blank en beslist niet zo onwelvarend als men het ons later wilde doen geloven. En strijdvaardig, 8 november 1942, twee fragmenten:
Analyseer, ontdek de feiten, luister hoe een ongetwijfeld groot redenaar deze feiten bewerkt en verpakt, ontdek de parallellen met de uitspraken van iemand die in de traditie staat van dit gedachtegoed, maar het beslist ontkent. Wilders dus.

 


Als een korte slotbeschouwing nog het volgende. De persoon die zich momenteel verschuilt achter Maria Pekelharing blijkt in ieder geval kennis te nemen van dit weblog. Bij deze roep ik hem op om op zijn minst zijn excuses aan mijn vrouw aan te bieden. Hij weet ongetwijfeld verdomd goed waar ik op doel.

Op de tip die ik van iemand ontving over zijn laatste vulgaire bijdrage aan mijn adres heb ik als volgt geantwoord:

“In het Duits zegt men “ungeschoren davon kommen”. Dat is waar die gepekelde haring door wordt gekarakteriseerd. Anders kon ie niet zo brutaalweg steeds weer alles in zijn tegendeel doen verkeren. Een drijfveer bezielt hem, alles vernietigen wat hem in de weg zit en hoe de dans te ontspringen. Hetze? Hij doet niet anders. Maar ja, al gaat de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel. Dat forum is kennelijk zijn enige tribune en die wil hij beheersen. Daarvoor gebruikt hij mensen, niet om met ze te discussiëren, maar om zijn vermeende superioriteit te laten blijken.

Volgens mij liegt ie van alles en nog wat bij elkaar. En nu bof ik met m’n goeie geheugen. Als je steeds laat blijken dat geld geen rol speelt, de vrouwen aan je voeten hebben gelegen, en, en, en, ben je volgens mij iets aan het compenseren dat je gemist hebt, dat je tekort gekomen bent. En zeer zeker qua opleiding. Vanwaar anders al die nicknames en trollen? Als je werkelijk man van de wereld bent en een beetje niveau hebt sta je daar boven en heb je al die flauwekul niet nodig.”

De overige lezers verwijs ik voor het gemak nog eens naar “Het slijpen der geesten”.
Toch een leuke prijs?
Update 14 juni 2017
Uitgelichte foto: Roman Vishniac

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.