De liefde voor Dries van Agt

Yoon Jeong vin


 

“Van Agt slaat ‘alarm’ vanwege formatie met PVV”

 
Oud-premier Van Agt tekent protest aan tegen de onderhandelingen van zijn CDA met de PVV over een nieuw kabinet aldus de Volkskrant van maandag 16 augustus.

Nu even iets over de liefde van een gepekelde haring voor Van Agt. Waarom betoont Willem Pekelharing zijn aanhankelijkheid voor Dries? Slechts om zijn verachting voor iemand anders tot uitdrukking te brengen. Zo’n bastaard toch.

Ratten zijn het, die mensen die hij minacht. Heeft het met zijn dagelijkse werkelijkheid te maken dat hij steeds weer terugkomt op ratten, rioleringen, closetpotten en hopen stront waarin geroerd moet worden? Wat een stank zal dat opleveren, juister, wat zal het bij hem thuis stinken, om steeds maar weer met rioleringen aan de slag te moeten. En dat ondanks de gepekelde toestand waarin hij zich nu bevindt.

En o, hij wel zo graag gloriëren via anderen, via Van Agt met name, ze gebruiken, misbruiken dus, daar blinkt hij zelfs in uit. Een ware glorieuze bastaard, die stank en verderf verspreid. In Nijmegen, ook in Berg en Dal? Geen prettig idee voor Dries.

Waarom laat een geboren literaat zich met zoveel schunnigheden in? Waarom zet hij ze zelfs in de wereld onder allerhand nicknames. Waarom verspeelt deze bastaard zijn talenten? Heeft u dit meesterwerkje gelezen? Echt een literair hoogstandje. Zou het autobiografisch zijn?

En dan dit. Een discussie over een film van Tarantino. Een van vele te geven voorbeelden over zijn tactiek tot monddood maken met het beoefenen van smaad en laster. Alles aangrijpen om ten behoeve van zijn profeet en sloper Wilders propaganda te voeren, of het nu past of niet. Voor dat laatste misbruik je dus gewoon een ander omdat kwijt te kunnen. De methode van onverlaten. De ironie wil dat de posities van Wilders en Van Agt ook hier haaks op elkaar staan. Zou hij dat beseffen? Zeker had hij geen uithaal van Van Agt richting Wilders, zie het artikel in de Volkskrant, kunnen bevroeden. Dat laatste, zijn beperkte zienswijze in aanmerking genomen, is gewis.

Weet Maria Pekelharing, pardon Willem Nijmegen, überhaupt wel waar deze film overgaat? Zo te lezen heeft hij er absoluut niets van begrepen, maar dat terzijde.


“Inglourious Basterds meesterwerk of pulp fiction?”

Willem Nijmegen zegt: woensdag 9 september 2009, 17:57 uur
Ach, we zijn inmiddels weer honderd oorlogen verder, en over het Israelische geweld in Palestina is ook een aansprekende film te maken, dus waar gaat dit eigenlijk over, anders dan opgekropte haat die een uitweg zoekt. Zowel de daders als slachtoffers van toen zijn vrijwel uitgestorven, en het getuigt van weinig vergevingsgezindheid volgende generaties daarmee te belasten. Maar er is de zionisten veel aan gelegen het verleden warm te houden, al is het maar om zeventig jaar misdragingen te vergoeilijken.

Mostafa Mouktafi zegt: woensdag 9 september 2009, 18:44 uur
“Mag dat zomaar? Kun je een groep joods-Amerikaanse soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog afschilderen als een bende psycho’s die zich van dezelfde bloeddorstige methoden bedienen als de nazi’s?”
Nee,juist zijn helden.
Maar, mag dat zomaar? kun je een groep Palstijnen die hun land en eigendommmen vededigen, tijdens de bezetting van hun land afschilderen als bende psycho’s en terroristen? Ja, maar dat is wat anders, Mostafa! Nee, niets anders, Palsstijnen zijn ook mensen met hart en ziel, net zoals de joden.

louis sartorius zegt: woensdag 9 september 2009, 20:05 uur
6 Mostafa Mouktafi – Tarantino. Fictie. Geweld. Kan het of niet? Het is niet aan mij besteed. Wel is er Hollywood, de droommachine, de herschrijver en manipulator van de geschiedenis. Goed en kwaad. Valt Tarantino hiervan te beschuldigen?
Mostafa, de werkelijkheid èn de waarheid, daar gaat het om, die van nu en die van het verleden. Ook wanneer kunnen we eens leren over onze eigen schaduw te springen. Met familie in Israël durf ik te zeggen, doek de veelstaterij op en maak er een groot land van in het Midden Oosten. Doe meteen iets aan de bezitsverhoudingen, daar draait het om. Geen verdeel en heers. Laten we in ons land al vast het goede voorbeeld geven. Weg met die tegenstelling autochtoon en allochtoon, om over erger maar niet te spreken.
Brengt Tarantino dat doel dichterbij? Maakt hij iets duidelijk over de menselijke psyche? Dat zou al heel wat zijn. Het beest is nog altijd springlevend. Het beest van haat en verderf. En mensen geloven maar al te graag in de tegenstelling van goed en kwaad. Heel overzichtelijk.

Mostafa Mouktafi zegt: donderdag 10 september 2009, 18:01 uur
Beste Louis,
Over hypocrisie gesproken van de radicale joden.
Wilders wordt gesteunt door radicale Joodse Nederlanders,deze zijn overal, vooral in media en de politiek. Wilders vezocht het Kabinet om te onderzoeken wat niet-Westerse Allochtonen Nederland kostten. joden zijn ook niet -Westers allochtonen, deze komen uit het Midden Oosten en lijken vaak op Arabieren met donkere haar en donkere ogen.Joden en Arabieren zijn Semieten.
Of hebben wij in Nederland Niet-Westerse en tweede hands Niet-Westerse allochtonen??
Maar goed, wat kost Nederland de joodse gemeenschap? Wat kost Nederland Israel?!!!!

Mostafa Mouktafi zegt: donderdag 10 september 2009, 18:04 uur
Niet vergeten, ik hou van en respecteer heel erg de joden ”Joods Ander Geluid”.

Mostafa Mouktafi zegt: donderdag 10 september 2009, 20:04 uur
Beste Louis,
Toen een groep zware crimininele moslims 3000 Amerikkanen hebben vermoord op 11-09, moest de hele Wereld meteen veranderen, ook volgens Nederland.Iedereen riep teoen: De wereld is veranderd. Maar verdorrie, toen in 1995( voor 11-09!) de Serviesche radicale christenen bijna 8000 moslim mannen hebben vermoord, moest de Wereld blijven eruit zien hoe hij eruit zag??
Ik verstond en versta hier nog steeds een pak vla.
Zijn de Amerikanen mensen en wij tweedehands mensen? vroeg mijn lieve analfabete oma woedend, met haar hand op haar mond, bang dat haar kunstgebid door woede en schruuwen vliegt uit haar mond.
Een film over de feestende, bier zuipende Hollandse blauwe helmmen die Srebica moesten verdedigen tegen de Serviesche monsters, is wel had nodig, ook leuk!!! Wie begint het?! Sorry, ik zei maar wat!
Vriendelijke groeten. Mostafa.

louis sartorius zegt: donderdag 10 september 2009, 20:53 uur
29 – Beste Mostafa. Er waren in die tijd ook blauwhelmen in Joego-Slavië van een bepaalde stam, als ik me niet vergis uit Kenya. Die konden zich niet voorstellen dat blanken met hetzelfde geloof, Christelijk, zich onderling uitmoordden. Serviërs en Kroaten dus. Je weet waarschijnlijk ook dat de Amerikanen na de oorlog spijt hadden dat ze dat land aan het oostblok vergeven hadden, ondanks Tito. De correcties zijn inmiddels doorgevoerd, verdeel en heers. Een constante steeds: de Serviërs zijn hier de schuldigen, steeds. Voor de oorlog al, in de oorlog, omdat ze niet als de Kroaten collaboreerden met de Duitsers en nu weer. Komt dan goed uit ze ergens de schuld aan te geven. Alleen de vraag, is het wel zo gegaan? Ook hier is de laatste steen nog niet boven water. Denk maar eens aan die beruchte fake-foto’s. Wie heeft wie vermoord, wie beraamde plannen en zo kun je nog wel een tijdje doorgaan.
Nee, een film, laat maar. Nog meer leugens. Gewoon de waarheid proberen te achterhalen. Nederland was tot ruim 60 jaar geleden het grootste Moslimland van de wereld. Er is verdomd weinig van opgestoken, zoveel is zeker. Ook nooit een film over gemaakt, over die koloniale oorlogen bedoel ik. Hier steken we alles in de doofpot.
Nu we toch aan het uitweiden zijn. Ken je de muziek van het hoforkest in Marokko? Zou er graag een opname van hebben.
Ook vriendelijke groeten, Louis.

Willem Nijmegen zegt: vrijdag 11 september 2009, 16:44 uur
24-Mostafa Mouktafi—Tja, Mostafa, er was ook een tijd dat blanke christenen veronderstelden dat joden koosjer waren, maar enerzijds werden ze wijzer door de dagelijkse praktijk (kijk nog maar eens in oude, maar nog steeds actuele woordenboeken), anderzijds wordt die praktijk al zeventig jaar op Ubermenschliche wijze rond, in en door Israel bevestigd. Als er voor christen- en islamietenhaat gronden te rechtvaardigen zijn, dan voor jodenhaat eveneens. En gelet op de gang van zaken in Israel gedragen de Palestijnen zich nog uiterst beschaafd, vergeleken met het Israelische Herrenvolk. Eergisteravond introduceerde Van Agt zijn boek ‘Een schreeuw om recht / de tragedie van het Palestijnse volk’ bij Pauw & Witteman. Hij stelde destijds te hebben gefaald, door zijn oren kritiekloos te hebben laten hangen naar de toenmalige adoratie voor dat land. Berustend op een schuldbesef en onwetendheid, beide inmiddels ruimschoots achterhaald, reden voor de christelijke Van Agt zijn visie te wijzigen, en dat kan van de notoire christenhater op dit forum gezegd noch verwacht worden. Toch vreemd, want waar katholieken geloven in een drie-eenheid, vertegenwoordigt de rabiate katholiekenhater alhier zelfs nog meerdere personen, die allen een eigen leven leiden, met en -voor de vorm- soms ook tegenover elkaar. Wel komen ze met elkaar een oneindig begrip voor islamieten overeen, vooral voor de ontaarde exemplaren. Voor de goede orde: ze zijn dus te herkennen aan hun Wilders-, christen- en katholiekenhaat, het negeren van vragen en argumenten, het ontbreken van nuances, het verleggen van accenten, het ontkennen van enige realiteit, het schofferen van hen niet welgevallige meningen (de meeste), en het afwijken van onderwerpen ten faveure van eigen stokpaardjes. Dat alles uiteraard met nicknames, want de goddelijke ontwerper houdt niet van openheid, al verlangt hij dat maar wat graag van anderen. Oh ja, hij verwijt ook graag anderen waar hij zichzelf permanent aan schuldig maakt, maar dat is dus om Zijn gang te kunnen gaan, waar hij andere gangen uit het oog is verloren. Zijn nieuwe creaties komen doorgaans als een leeggeprikte ballon uit de lucht vallen, om zich eerst even te legitimeren, en gaan vervolgens op hun doel af, als man of vrouw. Dat doel betreft nooit islamieten, dus het zou ook een moslim kunnen zijn, grazend op Links Groen. De militaire overmacht van Israel tegenover de machteloosheid van het Palestijnse volk, Mostafa, dat is de realiteit van het nu, en die is alleen maar met Palestijnse mobieltjes te filmen. Laat je dus geen rad voor ogen draaien met al die fruitschalen vol rottende appels en peren, maar hou altijd die Palestijnse boer voor ogen, die al zijn olijfbomen vernietigd zag worden voor de bouw van een scheidingsmuur, met instemming van de bond van hedendaagse fascisten, van joods tot CDA.

Willem Nijmegen zegt: vrijdag 11 september 2009, 17:45 uur
En, beste Mostafa, mocht je ooit in het prachtige Maastricht verzeilen, en je ziet daar een
afgeschreven fiets rijden, bewaar dan voldoende afstand, want er zit geen licht op

Mostafa Mouktafi zegt: vrijdag 11 september 2009, 18:22 uur
Willem Nijmegen zegt: vrijdag 11 september 2009, 17:45 uur En, beste Mostafa, mocht je ooit in het prachtige Maastricht verzeilen, en je ziet daar een afgeschreven fiets rijden, bewaar dan voldoende afstand, want er zit geen licht op
O! beste Willem, zijn ze daar, bij u in de buurt, al begonnen met voor en achterspaarlampjes op
fiets?! Ik neem een zaklamp.

Mostafa Mouktafi zegt: vrijdag 11 september 2009, 18:37 uur
Beste Willem,
De logica van Israel is: Er zijn lieve monsters en er zijn criminele monsters. Ahmadinajade en Hamas zijn bijvoorbeeld criminele monsters en Sharon en Lieberman zijn lieve monsters, Volgens Israel en de Zionisten in het Westen. Maar een monster is toch een monster? Ik lach hier om.

louis sartorius zegt: vrijdag 11 september 2009, 19:46 uur
Beste Mostafa, je bent, begrijp ik, tot de aai Marokkaan van het forum gepromoveerd. Of je er blij mee moet zijn? In Maastricht wordt massaal zonder licht gereden. Die verdomde studenten toch.
Fiets weg, nieuwe fiets gejat. Afgeschreven dat wel. Een ding weet ik zeker. Vertrouw nooit mensen die in de zeventiger jaren nog pal achter Israël stonden, politici niet en niet politici. Een pot nat. En als ze van katholieke huize zijn? Des te erger. Bezie Wilders en zijn kompaan Lieberman, de laatste weliswaar Rus, maar toch. Mijn theorie: zionisten zijn nationalisten met een zelfde achtergrond als de fascisten. Ze hebben massaal mensen er ingeluisd. En blijven dat doen. Ken je het verhaal van de Rattenvanger van Hameln? Precies.

Mostafa Mouktafi zegt: vrijdag 11 september 2009, 19:58 uur
Beste Louis, gétverdammer met dat geaai! Bah, aaien.

Veronica Cramer zegt: vrijdag 11 september 2009, 21:01 uur
Juist Mostafa. Dat verhaal van aai poes, aai poes en dan een klap voor de kop stoute poes, acht ik op U niet van toepassing. Ik had er verder nog wel wat sterke woorden aan willen wijden maar sinds ik weet dat een Uwer kinderen over Uw schouder lekker zit mee te lezen toom ik me in. Uw kind van 6 leest waarschijnlijk al in paragrafen. Boem. Gaat allemaal het koppie in.
Over zionisten en dergelijk gesproken. Dat is al lang over. Er is kort geleden een actie gevoerd in de USA gericht op Joodse jonge mensen om toch vooral te trouwen binnen de Joodse geloofsovertuiging. Er is in de USA al decennia lang geassimileerd. Dat viel dus helemaal niet in de pot bij mensen die al jaren in de echt zijn verbonden met een niet Jood.
Toen werd die actie acuut terug getrokken. Zal volgens mij in Europa niet veel anders zijn.
Het experiment om de Joden in de “diaspora” te binden, is dus mislukt. Net als Ramadan in Rotterdam voor de Moslims, de gewone vrouw/man zal snel door hebben waar de werkelijke doelen liggen voor de zichzelf adverterende zogenaamde overtuiging.

Willem Nijmegen zegt: vrijdag 11 september 2009, 21:09 uur
44/45-Mostafa—Tja, Mostafa, tegen de haren instrijken is ook een vorm van aaien, het is maar een
weet . En het is niet aan iedereen voorbehouden te willen delen, vooral niet bij degenen die enkel gewend zijn te nemen. Een typisch joodse eigenschap, die in het verleden veel weerstand heeft gewekt. Helaas heeft de joodse gemeenschap daar geen lering uit getrokken, indachtig de gang van zaken in Israel, ontstaan en groot gegroeid door slechts te nemen.
Mostafa, inderdaad is een monster een monster, welke naam je hem ook geeft en in welk land hij ook is geboren. En al die monsters aaien kinderen, om ze later als kanonnenvlees in te zetten. Maar Israel heeft er wel erg veel voortgebracht, om een heel volk te kunnen knechten. Dat van die zaklamp vind ik trouwens erg goed passen bij genoemd fietszadel. Als je die lamp tegen die fiets wegstreept, hou je een zak op dat zadel over Wist je trouwens dat Maastricht bekend staat om zijn Sfinx? Vooral vanwege de toiletpotten, dus goed voor een snelle afvoer .

Mostafa Mouktafi zegt: zaterdag 12 september 2009, 1:00 uur
Beste Veronica,
Ik las ooit( niet ver geleden) in de krant dat een Rabbijn in Nederland zei:”Trouwen met niet joods is zelfmoord’ Wie durft toen iets te roepen over integratie en assimilatie, op TV en in de kranten? Maar veel journalisten en politici praten liver met zichzelf, in de stilte natuurlijk En dat is gevaarlijk, ik ben
voor de openheid en waarheid, voor de vrede en vrijheid( voor iedereen die op mensen lijkt!)En tegen alles wat radicaal is. Als hetzelfde een imam het roept, de hele Nederland staat op de kop.Dacht ik toen.Hier heb ik geen begrip voor.
Ooit zei ex-premier Kok: mensen zijn gelijk maar niet gelklijkwaardig”Teon dacht ik meteen: Hoe bedoeld u?? Een socialist die in de mensen ook Tomaten ziet?!Wat? Maar goed nu blijkt dat ook socialisten van het grote geld houden. Ze met hun Socialisme!!
Het kan ook, dat ik uit mijn nek slets.

Mostafa Mouktafi zegt: zaterdag 12 september 2009, 1:01 uur
het laatste woord, klets.

Veronica Cramer zegt: zaterdag 12 september 2009, 2:01 uur
#50 Mostafa. Aan de maatstaven die U aanlegt is naar mijn mening niets mis. Klare taal. Weet U wat er gaat gebeuren? Alle journalisten die flauwekul en drek produceren raken allemaal hun baan kwijt. Er blijft geen journalist meer heel, die dom genoeg is om uitsluitend in zichzelf te praten of voor de eigen gemeente te preken. De krant zal dunner worden. Fijn, minder bomen tegen de vlakte. Er blijven misschien 10 journalisten over in heel Nederland die over voldoende toewijding en kennis beschikken om een bepaald onderwerp volledig uit te diepen. Dan zou ex-premier Kok zeker een interessant onderwerp zijn. Er komt echt een tijd dat U en ik absoluut de artikelen, geschreven door journalist “Gijs Pieterse”, niet willen missen. De huidige overheid en hun beslissingen bezorgen journalisten voldoende voer om te analiseren. Ze zullen van rechts en van links komen. Mooi.
Binnenkort komen er 2 Amerikaanse generaals naar Nederland. Dat wordt dus geen theevisite. De USA wil weg uit Afghanistan. Ze proberen anderen de aftocht te doen dekken, inclusief Nederlandse militairen. Heeft U al iets gehoord over het onderzoek van de regering om uit te vinden hoe Nederland verzeilt raakte in Iraq? Ik niet. Over die koehandel voor de positie van Jaap de Hoop Scheffer zou ik wel eens willen horen.

Mostafa Mouktafi zegt: zaterdag 12 september 2009, 2:27 uur
beste Veronica,
In mijn oog, regeert de daagelijkse kop van de Telegraaf. Als iets staat in de voorpagina van de Telegraaf, wordt een spoed debat gehouden, onze premier doet ook lekker mee.
Het Nederlandse volk heeft niet gestemd op de Telegraaf. Volgens mijn lezen de politici de Telegraaf in het toillet, als ze gewekt worden s’morgens.Als iets
die niet klopt in de voorpagina van de telegraaf staat, is de toillet altijd bij de hand. Komt de bode smorgens met verschillende kranten in hand en wilt het op de tafel leggen voor de neus van een minister. Nee! bedankt, neem de Telegraaf terug die heb ik al gelezen thuis!!
Stond ooit in de voorpagina van de Telegraaf: ”Laat ze vrij” ging over een arrestatie( bij de telegraaf heet het gijzeling!)van twee Telegraaf journalisten die criminele bronnen wilden niet veraden aan de politie.Wie is de rechter in dit land? De Telegraaf zit ook op de stoel van de rechter, vaak als het gaat over de moslims?

Olav Meijer zegt: zaterdag 12 september 2009, 3:20 uur
@ Mostafa Mouktafi (30):
Citaat: “Een film over de feestende, bier zuipende Hollandse blauwe helmmen die Srebica moesten verdedigen tegen de Serviesche monsters, is wel had nodig, ook leuk!!!”
Daar zeg je wat, Mostafa. Je beschrijft een bittere realiteit, die men het liefste zou willen romantiseren en “herschrijven”. Net zoals al die Amerikaanse oorlogspropagandafilms, die in de jaren vijftig de bioscopen hier bedolven, en bv. die propagandafilm “Exodus”…..(De Joodse regisseur Otto Preminger veranderde het een en ander omdat het boek van Leon Uris naar zijn mening te anti-Arabisch was).

Olav Meijer zegt: zaterdag 12 september 2009, 3:40 uur
@ Mostafa Mouktafi (50):
Ex-premier Kok zei juist het omgekeerde: mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. En dat is volgens mij ook de juiste stelling.

louis sartorius zegt: donderdag 17 september 2009, 14:17 uur
Het spoor terug. Nokmim. Het Hebreewse woord voor wraak. Wie heeft nog weet van Joodse en Arabische brigades die meegevochten hebben tegen de Duitsers? Vergelding speelde geen ondergeschikte rol. Tot plannen om het drinkwater te vergiftigen toe. De periode 1944-’46. Een van de hoofdrolspelers uit die tijd komt aan het woord onder de naam Brenner. Zie ook: “Revenge”.
Zal het maakwerk van Tarantino de ware geschiedenis overvleugelen en vernietigen? Och ja, die wraak nemende Joden. Ook geen lekkere jongens, heet het dan. De draai aan de werkelijkheid waarin propaganda uitblinkt.Voor iemand, die nog niet vertrouwd is met dit blog. Help een raadsel op te lossen. Er is nog een leuke prijs aan verbonden ook! Zie maar: “Het slijpen der geesten”.

Persoonlijk heb ik de overtuiging dat deze Wilders-kloon niet in staat is zelf of zelfs maar de wil toont zijn eigen rotzooi op te ruimen of de door hem aangerichte schade te herstellen. Een blik in het forum zegt voldoende hoe onverdroten degene die schuil gaat achter Maria Pekelharing doorgaat met smeerlapperij op, laten we het maar noemen zoals het is, fascistische grondslag. Onverbeterlijk onbeschoft en onbeschaamd deze Willem. Zijn vorige webleven, dat hij nu tracht uit te wissen, valt hier terug te lezen. Echt, hij is er praktisch vanaf het begin bij. Echt waar! Veel leesgenoegen…

Voor we het vergeten, Am Hass-Pranger, deze haatprediker. Hij zegt het n.b. zelf! Of deze, is ook een aardige: WikiLeaks! Want wat is criminaliteit? Zullen we zijn stinkend hol eens gaan opsporen om ook daar een weinig licht te laten schijnen?

 Uitgelichte foto: Yoon Jeong vin – bron

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.