Ethische paranoia

Khe Sanh, Vietnam (1968)De lat ligt soms wel bijzonder laag in dat forum van de NRC. Het zou vermakelijk zijn als het niet uitgerekend bij onderwerpen die over schrijnend leed handelen zo nadrukkelijk aan het daglicht zou komen. Het Israël-Palestina conflict is zo’n voorbeeld, dezer dagen weer aan de orde gesteld i.v.m. heropening van de vredesonderhandelingen. Het vulgaire antisemitisme, dat bij monde van Pekeltje met name, vindt als vanzelfsprekend zijn weg, dankzij de moderator. Idem de propaganda uit de puur reactionaire hoek van het zionisme. Niets nieuws onder de zon. De lat ligt immers laag.

Wat ik mij in gemoede afvraag, kan dit wel? Wie is er bij gebaat? Het forum heet een opinie-forum te zijn. Liggen opinies voor alle eeuwigheid vast, komen ze voort uit onaantastbare waarheden? Wie dit onderschrijft is een gelovige in de meest dogmatische zin. Een opinie wordt toch gevormd door een voortdurend proces van elkaar informeren, discussiëren, standpunten verdedigen en verlaten afhankelijk van de feiten die aan het licht komen. Het betekent zeker niet versimpelde historische vertelsels nakauwen. En nog minder jezelf steeds herhalen, jaar in, jaar uit, met dezelfde kreten, zoals Pekeltje dat doet. Elke ethiek is dan zoek. Lijkt me niet zo moeilijk te begrijpen, voor de moderator kennelijk wel.


Een kleine illustratie, lees maar even mee:
“Alles is er al over gezegd, dus ons rest de zoveelste herhaling van zetten. Alleen een wereldwijde economische boycot biedt kans op resultaat resp. een Palestijnse staat, want daar tref je Israel mee in zijn ziel. Dat neemt niet weg dat de technologie al aanwezig is om het ook in zijn hart te treffen, dus het is een kwestie van tijd voor de kaarten definitief zijn geschud, maar niet dankzij talking heads.”

En in een volgende reactie:
“Ik stem PVV, woon helaas voor u niet in een Vinex-, maar in een villawijk, vind mezelf bepaald niet zielig en heb daar evenmin aanleiding toe, en ben voor een Palestijnse staat, dus gelieve uw hokjes even aan te passen.”

Tot slot:
“En persoonlijk word ik toch maar liever door enkele roestige, uit de koers geraakte raketjes bestookt, dan platgewalst of neergeschoten te worden voor nieuwe nederzettingen, of een ghettomuur, u weet wel. Israel is een roofstaat zonder enig bestaansrecht, dus enige nuancering lijkt me wel op zijn plaats.”

De Verlichting is aan deze meneer volledig voorbij gegaan. Inhumaan tot op het bot, zeker te beroerd ook om werkelijk, al is het maar voor een keer, een poot uit te steken, zich de moeite te getroosten om zich eens in welke materie dan ook te verdiepen. Nee, hijzelf is de waarheid en het leven. Om over zijn ‘nuanceringen’ maar al helemaal te zwijgen. Zijn dooddoener: nuance, nuanceren… Ja, die nuance is bij hem volledig zoek. Bleef het maar daarbij, was hij misschien nog te helpen.

Ook de ethicus van het forum ziet zichzelf als de waarheid en het leven. Ook aan hem is de Verlichting finaal voorbij gegaan, niet de verlichting waar een specialist op het gebied van spaarlampen in uitblonk, nee, daar was hij het zeer ethisch mee eens, echte deskundigheid vond hij, ook dat kon hij kennelijk weten, getallen maken nu eenmaal een onweerstaanbare indruk op goedgelovigen, hèt milieu, weet u wel.

Voor mensen die niet vertrouwd zijn met de heersende zeden in het NRC forum nu een proeve van zijn kunnen. Het onderwerp van discussie doet er voor deze ethicus niet toe. Lees maar.

Hier nog verder commentaar aan spenderen? Nee, laat maar, daar zorgt Gloria wel voor. Spijtig genoeg heeft deze ethicus nog nooit van ethiek gehoord als het hemzelf aangaat. Eerlijk, ik kan er een lied van zingen.

Wel tussendoor nog even de vraag, waartoe dient dat NRC forum? Wie het begrijpt mag het zeggen.


Iets anders of toch niet anders? Paranoia. We zouden het bijna vergeten, maar de paranoia sloeg een jaar geleden toe bij een aantal deelnemers aan het NRC forum. Niet zijzelf waren het slachtoffer, maar een aantal deelnemers van het forum. Het blijft overigens amusant die kolder terug te lezen. Het zegt namelijk ook iets over het intellectuele peil van dat forum en over het inzicht waarmee een aantal deelnemers gezegend zijn. Om over simpele intelligentie van een bepaald figuur maar te zwijgen. Tussen haakjes, je kunt je zelfs afvragen of een z.g. hoog IQ wellicht samengaat met idioterie. U weet, Mensa (of wist u nog niet waar de naam voor staat, tja…) en die hoogbegaafden…

 

Voor de duidelijkheid, Maria Pekelharing (Willem Nijmegen, Willem van Gelre) en Gloria van der Spek trokken de kar. Op de voet gevolgd door Harrie Vrijmans: “Wie niet voor MIJ is, is tegen MIJ.” Harrieke is het volgens zijn eigen uitleg ‘stiekem’ eens met Pekeltje, keihard is die man!

Een kleine schare van lichtgelovigen wist dit trio om zich heen te verzamelen: Jan France, wat een kinderachtig alias overigens, ene Schipper en de bijzonder kwaadaardige Wilbert Boeijen. Deze SP man zegt van zichzelf, zonder enige ironie of met de ogen te knipperen, dat in hem een grote coach verloren is gegaan of op zijn minst een wetenschapper van allure. Het valt terug te lezen op zijn weblogje. Ook een hoogbegaafd iemand volgens eigen zeggen van hetzelfde laken een pak als zijn Nijmeegse tegenhanger van de PVV.


De moderator ontging die gang van zaken op zijn eigen forum volkomen. Ook de hetze, een doelbewuste haatcampagne, nam hij niet waar. De zegeningen van een PVV-SP alliantie waren mijn deel, tevens ook voor de overige leden van de “Sartorius-familie”. De geest, tenminste die van mij, werd er door geslepen, dat is zeker en is achteraf zelfs van een voordeel gebleken. Toch wil ik u op het hart drukken, laat u niet beetnemen door figuren met een paranoïde instelling. U speelt bij voorbaat een verloren partij. Zeker in het NRC forum met de huidige moderator.

En moderator, ditmaal rechtstreeks aan u gevraagd, waarom staat u Pekeltje toe zo ongeveer alles te doen dat in strijd is met de netiquette? Hij misbruikt op uiterst grove wijze de gastvrijheid, zo zou je het kunnen stellen. Accepteert u een dergelijke houding van gasten in uw eigen huis, laat u ze dan ook ongestoord hun gang gaan? Geeft u daar eens een antwoord op. Zijn ware naam doet er alles toe, Pekeltjes naam, dat begrijpt u best. Of wenst u dat het gif dat deze meneer verspreid rustig zijn werk kan blijven doen? Intussen maakt u zichzelf volkomen belachelijk met die gezouten haring.

Ter verdere studie of informatie m.b.t. politiek extremisme van rechts en paranoia is volgend recent verschenen artikel aan te bevelen: “The populist radical Right: A pathological normalcy” van Cas Mudde. Doe er uw voordeel mee.

links:
Katholieken en de bijbel: Gloria
Cas Mudde
Mensa en de reactie van Pekeltje
De ethische beginselen volgens Harrie VrijmansUitgelichte foto: Vietnam – bron
Foto: The inimitable saulpims: “cardigan venn”

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.