Sartorius-familie en Mager-bende

Joyce in Paris…I just need to know…


Gloria? Op deze foto? Nee toch?

Gloria van der Spek, u weet het onderhand, is volledig door het dolle, precies als een jaar geleden. Zou het aan het jaargetijde liggen? Pekeltje, nu weer aan de slag met de IQ-bagger uit zijn Willem Nijmegen periode, hult zich m.b.t. Gloria in voornaam stilzwijgen. Aan een tweede poppenkastspelletje begin ik niet, hoor je hem denken. De vorige maal kwam het goed van pas en hij profiteert er nog dagelijks van. Nu in omgekeerde zin. Sommigen doen die methode, een Pekeltjes code, af als jijbak, ik noem dat fascisme, het is zijn ‘kaltschnauzige’ manier om iemand ‘kalt te stellen’.

Gloria diende een jaartje lang als nuttig voorwerp in het spel ter meerdere eer en glorie van Wilders. Dat raffinement zag ze niet, blind geworden door de adoratie die Pekeltje haar toezwaaide. Zoiets hoort bij Pekeltje tot de alles bepalende codes over het gebruik en misbruik van de medemens en degene die dat niet wil begrijpen of dat niet wil aanvaarden is de klos. Gloria verdient niet anders, dat is weer de goeie kant van de zaak. Een geluk bij een ongeluk, ook voor de onvermoede lezer.

Ze heeft in haar strijd tegen het feminisme en voor de SP nu de gedaante aangenomen van een liefhebbende moeder, die alles, maar dan ook alles heeft opgeofferd voor het geluk van haar kinderen. Meer informatie treft u hier aan: over kindergeluk en nog wat! Neem er beslist kennis van en probeer tussen de regels door te lezen.

Die Gloria toch, hoe zou ze eruit zien? Blond, het enige dat we zeker weten. Engelachtig, dat is uitgesloten. Engelen spelen geen vals spel, dat weet ik zeker. Is ze slank, corpulent? We weten het niet. Elders heb ik Gloria al eens uitgenodigd een bijdrage te plaatsen, alleen een fotootje mag ook, gewaagd of niet.

Zo Pekeltje, zo Gloria, afkomst verloochent zich niet. Zichzelf de betere voelen is hen met de paplepel ingegoten. Vroeger vanwege die misplaatste houding voortdurend geplaagd door leeftijdgenootjes, denken ze, nu oud en een tikkeltje verzuurd, wraak te moeten nemen op wat hen is aangedaan in hun kinderjaren. Niet op de werkelijke veroorzakers uit het eigen milieu, nee, op mensen die in hun ogen minderwaardig zijn, niet mee mogen tellen, en wel wat gepresteerd hebben, meer dan ze zelf ooit toe in staat zijn geweest. O zo kinderlijk en oerdom gaan ze schermen met een IQ en gaan ze mensen beleren op hun intellectuele vermogens. Hun maskerade is dat, een maskerade waarmee ze het gevoelde gebrek aan een minimaal benodigde geestelijke en bovenal sociale bagage om een zinnig debat te voeren trachten te camoufleren. Het enige wat hen in deze toestand rest is en blijft onveranderlijk een grote en grove bek opzetten bang als ze zijn om voor dom versleten te worden. Hèt kenmerk van domheid, van de dommen, die angst voor domheid.

De domheid, de intellectuele leegheid, die ze voelen, zou ook wel eens de paranoia bij het tweetal Pekeltje en Gloria kunnen verklaren. Ze zijn toch iemand en o zo bijzonder, dan krijg je allicht hallucinaties van veelstemmerij bij al die ingebeeldheid, want hoe kan dat nou? Iedereen hoort te weten dat zij bijzonder zijn, hoe laag en doortrapt moet je dan wel niet zijn omdat in twijfel te trekken, hun wijsheid in twijfel te durven trekken? Die Sartorius-familie en Mager-bende is het resultaat van dergelijke gedachtegangen uitmondend in die voortdurend doorwoekerende paranoia.

Heeft het NRC forum een therapeutisch doel, zou je je ook kunnen afvragen. Het begint er sterk op te lijken. Graag wil ik dan mijn steentje bijdragen via een soort arbeidstherapie. Mijn makke is n.l. dat ik tijd tekort kom, tijd om me met alles bezig te houden hetgeen mijn interesse heeft. Ook simpele huishoudelijke taken moeten gedaan, de tuin kan niet verwaarloosd worden en ik wil ook nog een beetje genieten van het leven. Bij deze dan, een uitnodiging aan Gloria om mijn lasten en die van mijn vrouw te komen verlichten. Ja hoor, mijn vrouw is ook vaak in tijdnood. U begrijpt het wel, we kunnen best een helpende hand gebruiken. U bent , zegt uzelf, toch o zo sociaal voelend? En passant steekt u nog wat op, ook! Op zijn minst op het gebied van bakken en koken… Als u er echt voor openstaat ook nog het een en ander over opvoeding van kinderen. De zorg voor kinderen gaat ons allen aan, ze zijn onze toekomst en zonder toekomst ziet het er beroerd uit, je zou er nog depressief van raken, zo zonder toekomst. Paranoïde zelfs, u ziet het verschijnsel terug op het forum van de NRC.

welkom


Jerry Mager, van harte welkom bij de Sartorius-familie tezamen met uw bende. We maken er een gezellig feestje van. Op zijn Maastrichts, met slaande trom. Het plaatje hierboven geeft alvast een voorproefje.

Voor het overige, bladert u maar rustig door dit blog. En passant komt u meer te weten over de mores bij de webredactie van de NRC, over fascistische en racistische praktijken in hun forum, over godsdienstdwazen en katholieken haters. Och, teveel om allemaal op te noemen. De soms kolderieke toestand in dat forum duurt nu al meer dan een jaar. Haatcampagnes werden gevoerd, censuur toegepast. De hoofddaders treft u regelmatig samen aan, Gloria van der Spek en de ongetwijfeld grootste lafaard die het forum rijk is, nu zich Maria Pekelharing noemend. Het is maar dat u het alvast weet, mocht u geen tijd hebben dit hele weblog door te nemen.
U hoort nog van me, ander werk wacht.

Met vriendelijke groet!

Met graagte neem ik even de volgende reactie over. Is dat voorstel nu werkelijk zo moeilijk uit te voeren. Zelf heb het ook al enige malen aan de orde gesteld, nauwelijks reactie van NRC zijde. Of prefereert de webredactie nadrukkelijk de populistische toer?

willem ouwens zegt:
donderdag 9 september 2010, 16:11 uur
NRC Handelsblad is een verlichte krant voor dito lezers. Op dit forum wil ik graag in discussie met andere NRC-lezers. Het voortdurende PVV-GeenStijl-Telegraaf-geschreeuw dat ik in de NRC-fora tegenkom stoort mij enorm.
Kan de redactie er niet voor zorgen dat alleen abonnees toegang krijgen tot de digitale fora?

Vergeet het tomeloze geschreeuw niet van SP zijde, zou ik er nog aan willen toevoegen. Vaak ook nog in een onheilige alliantie met dat fascistoïde gebral aan de andere kant. Zeer frappant of toch niet?

Een dag later volgt dit bericht, dat alles onder de noemer brengt waar het thuishoort, de webredactie. Wanneer mogen de lezers eindelijk de precieze toedracht weten bij het ontslag van hoofdredacteur Donker?

Niek Heering zegt:
vrijdag 10 september 2010, 01:22 uur
#1 en #10 e.a.: wat is er toch gebeurd met deze rubriek? Was het eerst een plaats waar een goed onderbouwde mening van de opiniepagina na een korte samenvatting ervan door de redactie werd bediscussieerd met tegenargumenten, al sinds langere tijd is deze samenvatting verworden tot een verdraaide samenvatting vermengd met de eigen mening van de redactie, voorafgegaan door een sensationele kop, die weinig uit te staan hebben met het oorspronkelijke opinieartikel; b.v. hierboven! Als gevolg daarvan reageren velen hier, vaak anoniem, niet op de originele opinie, maar happen op de opvattingen van de redactie, die duidelijk niet meer de nuance zoekt. Wat steevast leidt tot heetgebakerde onbeargumenteerde ongeschakeerde stellingnames. Ik doe er niet meer aan mee!

Nogmaals, wanneer mogen de lezers eindelijk de precieze reden en toedracht weten over het ontslag van hoofdredacteur Birgit Donker? Het heeft, dunkt me, veel te maken met de veranderde gang van zaken op de webredactie. In de aanloop tot de Tweede Kamerverkiezingen overduidelijk merkbaar. Uit die hoek, van de webredactie dus, zullen we niet veel wijzer worden, valt te vrezen.

Inmiddels staat de moderator steeds meer in het middelpunt van de belangstelling, beter, is het mikpunt van kritiek. En wie neemt het voor hem op, dacht u? Vanzelfsprekend de glorieuze dwaas uit de veenkoloniën. Ze is hem o zo dankbaar dat haar bede aan hem verhoord is. En weer neemt ze iemand op de korrel.


Gloria van der Spek zegt:
dinsdag 21 september 2010, 01:59 uur
Steven de Jong, bedankt voor uw kritische noot! Ik ben ervan overtuigd dat u een uitstekende impressie hebt neergezet van het ‘onder ons clubje’ dat hun neus ophaalt voor die ‘domme leken’. Vast weer zo’n eng thuiswedstrijdje van ijdele betwetertjes in hun eigen geloofje. Ik ben blij met uw kijkje in de wetenschappelijke thuiskeuken en het melden daarvan.
Lisa de Wit @2, kunt u zich hier voortaan minder ongenuanceerd uitlaten over Steven de Jong? Ik vind uw reactie beneden peil.

Het orakel heeft gesproken. Wij ondermaansen hebben onze mond te houden anders zorgt Gloria van der Spek er in hoogsteigen persoon voor dat je de mond wordt gesnoerd. Met medewerking van de moderator, dat spreekt.

Het forum enigszins volgen blijft vermakelijk. Want zie, een dag later is onze schat weer present om de taak van moderator Steven de Jong te verlichten. Zou het lukken ook Jerry Mager een IP-ban op te leggen? Zijn Mager en Scaf zelfs één en dezelfde persoon? Wat denkt u, wat denkt de moderator. Als excuus voert deze laatste aan dat hij er niet voor opgeleid is. Voor wat? Ja, daar vraagt u me wat. Lees alvast maar wat Gloria te melden had!

Gloria van der Spek zegt:
woensdag 22 september 2010, 17:46 uur
@29 Jerry Willaert van Magerpa tot Vollema
Wat een druk gepruttel weer in dat eenmanspannetjes van u. Toch… uw ‘traktaatjes’ worden langzamerhand wel grijsgedraaide plaatjes en om nou hier in de achterhals van Steven de Jong te gaan zitten hijgen met veel te lange kromme teentjes? Waar heb dat nou voor nodig? Moet u eens zien hoeveel blábláblá-ruimte hij u geeft. U mag hem wel dankbaar zijn, dus voortaan wat vriendelijker JWvanMtotV.
Dat zou ik ook voor u willen zijn, maar heb het nu eenmaal niet zo op pedanterige sapiens die met begerig schuim op de mond ( ‘bek’ niet netjes) zitten te exhibitioneren in trolljasjes en aliasjurkjes. Want waarom u die @36 Henriëtte nou weer schaaps uit uw bolletje laat narollen? Het is alsmaar niets nieuws onder uw zon. Wel zielig hoor, om uw eigen publiek en applaus te zijn. En niet eerlijk trouwens! Gewoon laf eigenlijk.
NRC let op uw zaak!

En dat zegt iemand die geen abonnee van de krant is. Zelfs de krant nooit leest, uitsluitend en alleen voor de TV hokt. Tja, als de NRC het van dit soort lieden als deze dwaas moet hebben ziet het er erg somber uit voor haar toekomst.

katholieke rat

Ach ja, Gloria van der Spek, nu weer eens rechtstreeks aan u gericht. Iemand die u goed kende vertrouwde mij eens toe op mijn vraag over uw merkwaardig gedrag: “Ieder huisje heeft zijn kruisje.” U begrijpt zelf wel het beste wat hiermee bedoeld was, neem ik aan. U zou het kunnen begrijpen, moet ik zeggen, maar in uw bovenkamer tikt het niet meer zo regelmatig, dat valt zelfs voor een leek op het terrein van de menselijke psyche te constateren. Waar of niet? Net als bij die andere dwaas, mag ik veronderstellen, ondanks zijn memorabel IQ. U weet wel, die Pekeltje uit het Nijmeegse, onze katholieke rat. Je mag het beestje toch nog wel bij zijn naam noemen? Hij is maar al te levend, beslist geen dooie vis.

Bij die gestoorde psyche, daar zit nu net het probleem, natuurlijk niet alleen in dat forum, maar in uw beider contact met en kijk op de samenleving. Het forum als “uitlaadklep”, met dank aan of ondanks René Gerritsma…, van die klep dus. Het forum als therapeutisch middel voor de paranoïde medemens? Het heeft er op het minst de schijn van.

Kijk eens naar dat fotootje. Een affiche, hing vroeger bij ons aan het raam. Alweer die vooruitziende blik van mij? Ja, zoals Pekeltje al eens zei met zijn voortdurende projectie van zijn miserabele persoonlijkheid op anderen, Koot & Bie hadden er wel raad mee geweten, een andere tegenpartij, eentje met een tweetal op hol geslagen dwazen. En dit alles in een krant die zichzelf het predicaat kwaliteitskrant aanmeet…

Een vraagje nog, zo maar Gloria, valt u op hufters of op lieden die hufters rustig hun gang laten gaan? Goh, u hebt goede manieren geleerd, zegt u. Weinig van te merken tot op heden.Uitgelichte foto: bron
Ingevoegd: Carnaval in Maastricht, 70er jaren

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.