Bezetting

Weer een staaltje unverfroren geschiedvervalsing, manipulatie van begrippen en feiten, het verspreiden van haat, racisme. Laten we het fascisme noemen voor alle duidelijkheid.

Lees meer Bezetting