Een tussenbalans

Jean Epstein: La glace à trois faces (1927)
De trouwe lezer van dit weblog zal meteen uitroepen, o jee, niet weer Pekeltje en die twee vazallen, Gloria en Harrieke. Heb je niets anders te melden? Tja, zelf vind ik het zeker zo vervelend om steeds weer op dat trio terug te komen. Zie het als een schaakspel, zolang de ander weigert zijn koning om te leggen in een hopeloos verloren situatie, blijf je aan zet. Zo hier en zeker in een rechtszaak, voorlopige schikking en zo…

En wat mezelf betreft, ik had me voorgenomen de computer voor enkele dagen te laten voor wat ze was op het e-mail verkeer na. Het pakte anders uit, want sinds ik vorige week gereageerd heb in het NRC-lab i.v.m. met de nieuwe site is trol Pekeltje weer omnipresent. Mijn naam heeft hij gesignaleerd en dan komt voor hem het onheil naderbij. Voor mij weer werk aan de winkel, het is niet anders, zie het schaken. De reden waarom ik nu ook hier een stukje kwijt moet is heel simpel. Veel deelnemers aan fora van de NRC blijken nog steeds niet op de hoogte van de kwalijke praktijken van het edele trio. Dus een korte tussenbalans of terugblik, als u wilt.


Enkele punten/vragen ter overweging om het kort te houden.


– hoe is het mogelijk dat één persoon toegestaan wordt onder diverse pseudoniemen aan het NRC forum deel te nemen?
– hoe is het mogelijk dat deze persoon toegestaan wordt regelmatig “trollen” in te zetten in discussies?
– hoe is het mogelijk dat deze persoon, tezamen met zijn secondanten, laster en smaad kan verspreiden in het forum en ongestoord hiermee door kan gaan?
– hoe is het mogelijk dat deze persoon en/of zijn secondanten kan/kunnen bewerkstelligen dat een om zeer gegronde redenen gehanteerd pseudoniem niet toegestaan wordt?
(zie ook: “Waar mag de lezer ons aan houden?” op NRC-lab d.d. 2-12-2009)*
– hoe is het mogelijk dat deze persoon en/of zijn secondanten iemand die vrank en vrij opereert een IP-ban kan/kunnen laten opleggen?
– hoe is het mogelijk dat deze persoon en zijn secondanten andere personen als niet bestaand, als trollen mogen aanduiden?
– de hamvraag, waarom mogen we de ware naam niet vernemen van de persoon achter Willem/Willem Nijmegen/Willem van Gelre/Maria Pekelharing? Met name gelet op mogelijke aansprakelijkheid m.b.t. zijn malversaties, als daar zijn smaad, laster en hetze. Waarom geniet hij ondanks zijn handelwijze een uitzonderingssituatie, wellicht een beschermde status?
– een andere hamvraag is wanneer heb ik ooit geopperd dat deze anonymus moest verdwijnen?

Een rechtstreekse vraag aan deze anonymus Pekeltje, hoeveel ballonnetjes hebt u al doorgeprikt? U weet ongetwijfeld nog van dat etentje met de Sartorius-familie? Geen enkel ballonnetje dus, want die waren er doodeenvoudig niet. Net zomin als u welke van uw verdachtmakingen dan ook, van lijdend aan een concentratiekampsyndroom tot…, ooit kunt waarmaken.

Bent u misschien paranoïde, Pekeltje? Los daarvan, of misschien toch niet, u weet hoe ik u van lieverlee ben gaan kwalificeren? Precies, als fascist. De redenen van het waarom heb ik al veelvuldig aangegeven. Ook over wat ik onder fascisme versta kunt u hier ter plekke het een en ander terugvinden. Over een aspect ervan gaat het impliciet in dit stukje. Mensen valselijk beschuldigen en dan de bewijslast omdraaien hoort voor mij nadrukkelijk onder de noemer fascisme, begrijpt u?

U weet tevens, u behoort het inmiddels te weten, dat ik met die kwalificatie zeer terughoudend omga. U zou het zelfs allang moeten weten. Begrepen?Voorlopig laat ik het hierbij. Er valt veel uit te leggen door de “andere kant”, de NRC incluis, dat is zo klaar als een klontje. Zonder druk van buitenaf lukt het niet is reeds lang mijn overtuiging.

Dit stukje zal ik t.z.t. afronden met de benodigde links. Dan kan ik in de toekomst wat overlappingen en uitweidingen (en die zijn talrijk) weghalen in de rest van het weblog.

O ja, Pekeltje heeft het over auteursrecht. Zeer interessant… Misschien moet ik hem eerst herinneren aan het feit dat hij steeds met ongepaste trots naar vroegere bijdragen verwijst, hij heeft het minstens al honderd keer uitgelegd zegt hij dan, en nu schrikt bij de gedachte dat alles van hem tot begin dit jaar mooi op een rijtje staat. Hij zegt voorts te hechten aan de context. Die zou ontbreken. Ook dan roept hij, als bijna voortdurend, iets dat bezijden de waarheid is. Zijn stukjes staan mooi gesorteerd met links en al met de kop van de betreffende discussie erboven in PDF’s. Wat wil meneer nog meer?

Met het oog op de jaarwisseling nog dit. Het afgelopen jaar heeft xenofobie, racisme en fascisme zich nog comfortabeler kunnen nestelen in de samenleving. In Europa wijd en zijd. Zien we machteloos toe? Laten we onze geschiedenis nog verder vervuilen?

Internationale de la Commune


Een ps aan Anton Ehren. M’n maag draait om bij die gedachte, u begrijpt me wel. Dr. Oetker en een coïtus. Laat hem maar een pudding gebruiken, lekker zacht. U mag hem bereiden, afgesproken?
Nog een ps. Pekeltje kan het niet laten, hij zal en hij wil het laatste woord. Pannenkoeken zijn het onderwerp van gesprek en Pekeltje wil o zo graag weer in het gevlei komen.
Die naam Pekelharing toch en ze hangt ook nog samen met mijn naam. Het lijkt wel een vloek. Dan maar een anekdote over een naam. Een oud-medewerker van de VPRO vond Pannenkoek als eigennaam maar niets en doopte zich om in… Werkt al sinds jaren voor de AVRO. Zijn naam? En die van Pekeltje?

Teksten van Pekeltje tot voorjaar 2010: “Nieuwe orde”.

* Aangezien de NRC wenst te knoeien met haar eigen archief, de waarheid wenst te verdonkeremanen, is die bewuste discussie uit 2009 aangepast en valt een deel van de bijdragen niet meer te lezen. Dankzij de onvolprezen mogelijkheden van Firefox kunt u er toch nog kennis van nemen:

Kees Versteegh – Waar mag de lezer ons aan houden (PDF).


Update-2: 27-2-2011


Uitgelicht gif: Jean Epstein – bron

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.