Paul de broer van…

Authors

Zonder Wilders was dit blog nooit ontstaan. Of juister, door de activiteiten van een welhaast perfecte Wilders-kloon in het forum van de NRC. Wist ik veel, ja, ik wist wel van louche praktijken op internet, maar niet dat je er persoonlijk door getroffen kon worden, zeker bij de NRC had ik dat niet voor mogelijk gehouden. Van Wilders wist ik ook al hoegenaamd niets, dit soort personages hebben bepaald mijn interesse niet. Door dat forum werd ik er welhaast toe gedwongen en mijn ogen werden geopend door zijn adepten in dat forum, de genoemde kloon voorop.

Nog iets anders wist ik niet. Wilders had een broer die er onomwonden vooruit kwam dat hij het met het opereren van broer Geert niet eens was. Daar kwam ik achter door een interview in het dagblad De Limburger. Daarin verhaalde hij ook hoe Geertje bij hem zeurde om een PSP-affiche te bemachtigen…

Paul Wilders bleek een blog te hebben, slechts eenmaal nam ik er kennis van. Beetje moralistisch van toon en verder weinig nieuws.

Onlangs meldde Paul n.a.v. van Geerts’ uitspraken over “stemvee”, dat voor hem Geert definitief een grens had overschreden. Niet om een godsdienst ging het hem, maar om mensen. Eindelijk, dacht ik, hij heeft het begrepen. Verbaasd was ik een paar dagen geleden over een berichtje van Paul op Twitter dat hij ergens boos over was.

Hier zijn tweet:

@paul_wilders Zo ben je een held, zo ben je de duivel… http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/het_vrije_woord_en_normvervaging/ #pvv #wilders #joop


Verwonderd reageerde ik daarop met:

@Tibaert Is het hemd nader dan de rok? Fascisme vrij spel? > @paul_wilders: Zo ben je een held, zo ben je de duivel… http://ow.ly/5a6lV #PVV


Nou, ik heb het geweten… Voor de duidelijkheid hier de link naar het betreffende artikel op het  blog van Paul Wilders. Er valt te lezen waarom hij afscheid neemt van Joop.nl.

Je zult maar Wilders heten in deze dagen. Ook al ben je geen familie van. Veel nijpender lijkt me de situatie van Paul Wilders. Uit het boven aangehaalde interview was me duidelijk geworden dat de broers nog wel contact met elkaar onderhouden, maar politiek voor hen een taboe-onderwerp is. Ietwat eigenaardig vind ik tegen deze achtergrond het opereren van Paul als een soort moreel geweten, in de geest van “er zijn ook nog goede mensen met de naam Wilders”. Niet rechtstreeks met elkaar de degens kruisen, het mogelijk onderlinge openbare debat schuwen, ondanks kritiek elkaar ontzien. Wie wordt er beter van?

Paul Wilders noemt zichzelf een fervent voorstander van het vrije woord, daarin verschilt hij niet van zijn broer. Voorts heeft hij het over het overschrijden van menselijke waarden, over de schreef gaan en zegt geen tegenstander van hard spel te zijn. Tezamen genomen ook niet veel anders dan zijn broer zegt aan te hangen. Zoals altijd komt het op de invulling aan, de werkelijke inhoud. Wat wordt verstaan onder “het vrije woord”, “hard spel” en wanneer worden menselijke waarden overschreden en welke? Dit alles blijft in duisternis gehuld. Het lijkt wel een Wilders’ trek, vaag en hol met bijbehorende mistgordijnen.

M’n goed bedoelde vragen op Twitter om duidelijkheid te verschaffen werden gepareerd met: 
“Zelfdenken is een groot goed. Big picture eveneens. Wellicht leert u tzt meer dan papegaaien.” Mijn reactie: “”Zelfdenken” en papegaaien. U vergeet vooroordelen en nog veel meer. Vanwaar die kwaaie reactie? U kent me?”, waarop hij volgde met: “Ik ken uw geleende visie. Tijd om zelf eens een eigen mening te vormen ipv anderen na te praten.” En toen stond mijn verstand even stil. Wederom iemand die mij kende, het moet niet gekker worden. En toch, rond half zes begon deze “discussie”, ze nam een eind rond 2 uur ‘s-nachts, ik had er inmiddels schoon genoeg van: “Echt, aan deze tragédie-comique moet ik nu maar een einde maken. Kijk nog eens bij m’n vragen. De afwas wacht…”. Dat ben ik inderdaad gaan doen.

In de tussentijd werden door hem slechts oordelen, vooroordelen en veroordelingen tot in den treuren herhaald. Geen antwoord op de gestelde vragen. Nogmaals, hij lijkt z’n broer wel. Analyse van die tweets levert het inmiddels overbekende beeld van “framing” op. Zaak is er niet in te trappen. Voor het overige, een welhaast frustrerende holheid, geen argumentatie, verdacht maken. Zie het PDF als u het wilt nalezen…

Paul Wilders op Twitter.pdf

Wat beoogt Paul Wilders met zijn waarschuwingen tegen z’n broer? De goegemeente vertellen dat Geert misleid is, dat ze niet op hem moeten stemmen omdat hij er rare ideeën op na houdt over de Islam? Wil hij een soort woordvoerder zijn voor het braaf-burgerlijke deel van de bevolking, dat zegt die Wilders kan me de reet roesten? Een ding is me duidelijk, hij ziet het opereren van Wilders als een verschijnsel an sich los van het geopolitieke spel om de hegemonie in de wereld. Als je dat doet negeer je de elementen waar alles om draait, kapitaal, militair en de wapens die hiervoor ingezet worden; ook de propagandistische en ideologische. Kortom “The Clash of Civilizations”. Als conclusie zou je kunnen stellen dat Paul Geert slechts tot rede probeert te brengen. Wie schiet daar wat mee op? Zeker niet diegenen die terecht Wilders slechts zien als een kleine marionet in dat grote geopolitieke spel. Hij valt ze zelfs af en dat is hem kwalijk te nemen.

Als gevolg van die houding, die ik baseer op de luttele dingen die ik nu van hem weet, valt zijn weerzin te begrijpen tegen historische parallellen, met die van de NSB in het bijzonder en meer in het algemeen die met het fascisme. Het is hem zelfs een gruwel zoals uit zijn stukje blijkt. En dat ondanks hij beweert het vrije woord te verdedigen. De cirkel is weer bijna rond. Als Geert wil Paul geen debat, hij bezit als enige de waarheid over Geert en verder dienen we te debatteren binnen de door hem gestelde grenzen. Iets anders wil hij niet tot zich laten doordringen. Wat in zijn ogen niet waar is mag niet waar zijn. Ik zei het al, die broertjes hebben meer gemeen dan op het eerste gezicht zou lijken. Jammer voor de goeie zaak, de anti-fascistische, anti-racistische. Kwalijker nog, Paul speelt Geert volledig in de kaart.


update: een recent interview met Paul Wilders – Der Spiegel (1 maart 2017)

Dutch Populist’s Brother Speaks Out

Op Twitter: @paul_wilders
Een ps februari 2018:

U merkt het stukje waarin hij zich verantwoord over zijn vertrek bij Joop.nl is zowel op die site als op zijn weblog verdwenen. Het in extenso publiceren doe ik maar liever niet, want op dat gebied weet ook deze meneer, net als de Krapuletjes waar hij op afgeeft, de enige juiste weg te bewandelen, klagen over schending auteursrecht. Lak hebben die mensen aan betrouwbaarheid en het geven van inzicht in een voortgaand proces. Ze zijn zeer bekommerd om hun eigen geschiedenis en daar mogen geen wanklanken uit optreden.

Weet u wat, ik geef bij elke alinea een kort commentaartje. Twee vliegen in een klap, de armzalige en bekrompen opvattingen van de broer van liggen vast en u kunt ze toetsen aan mijn opvattingen daaromtrent. Nuttig ook tegen het licht van de woordenwisseling die ik met die man voerde.

Zijn afscheid van Joop.nl:

Paul Wilders’s blog
Het vrije woord en normvervaging

1 juli 2011

Mijn leven lang ben ik een fervent voorstander van het vrije woord. Dat was zo, dat is zo en dat zal zo blijven. Vrijheid van meningsuiting is een van de pijlers van onze Nederlandse samenleving en dat moet vooral zo blijven. Voor- en tegenstanders van welk onderwerp dan ook kunnen hun mening zo vrijelijk ventileren via alle media die zich daartoe openstellen. Ikzelf hanteer de norm dat het er behoorlijk stevig aan toe mag gaan. Prima zelfs. Maar dan wel op een voorwaarde.

Zijn leven lang… Een fervent voorstander van… Juist ja, die vrijheid van meningsuiting waar is die op gebaseerd? Zijn meningen hetzelfde als oprispingen die je toevallig te binnen schieten? Of geleende meningen, van zijn broer bijvoorbeeld? Klets maar raak zou ik zeggen, het is maar een mening. Stevig aan toegaan… Dat gaat hij verklaren, of niet?

Diegenen die de moeite hebben genomen mijn artikelen hier en elders te lezen, zullen concluderen dat ik bepaald geen fan ben van het gedachtengoed van de PVV – integendeel zelfs. Ik heb altijd getracht mijn kritiek zo zakelijk mogelijk te houden en me verre te houden van het gooien met modder. Gooien met modder en het overschrijden van elementaire menselijke waarden zijn naar mijn mening simpelweg uit den boze.

“Het PVV gedachtegoed”… Hij lanceert het als iets anders waarin je mee kunt gaan of het verwerpen. Doelt hij op “islam = fascisme”? Vergeet het, zowel over islam en fascisme heeft de man niets te melden, hij verwerpt het slechts “het gedachtegoed” en daarmee doet hij zijn broer een groot genoegen. Het speelveld blijft aan Geert voor behouden inclusief de spelregels.

Daar zijn voldoende platformen voor; van GeenStijl tot Krapuul en Artikel7 om er maar een willekeurig drietal te noemen. De lijst is uiteraard veel en veel langer. Vrijheid blijheid; wat mij betreft gaan ze allen hun gang maar.

Ze gaan hun gang maar. Tja, zo maak je er snel vanaf, hoef je het niet te hebben over strategie, propaganda, fascistische methodes.

Het doet mij bepaald geen genoegen om te constateren dat intussen ook het VARA-medium Joop meer en meer is opgeschoven van weliswaar stevig gekleurde berichtgeving met name op politiek gebied naar het niveau waar het smijten met modder eerder regel dan uitzondering is. Temeer daar Joop.nl mijn toestemming heeft om artikelen van mijn hand over te nemen. Cartoon(s) die over mijn schreef gaan, artikelen van Karel Kanits en Michael Blok om er maar een tweetal bij naam te noemen: hier verwordt het uitstekende recht op het vrije woord tot niet meer dan normvervaging.

Joop.nl is ook niet meer wat het was. Braaf burgerlijk, wat linksig, daar houdt Paul wel van. Ook zij smijten met modder zegt ie. Bedoelt Paul dat daar nu ook het beestje bij z’n naam genoemd wordt, fascisme bijvoorbeeld, of dat er op los gescholden wordt, compleet met NAZI vergelijkingen? Of zijn het slechts de smakeloze cartoons die hem storen? Mocht hij daar niet op reageren? Normvervaging, ook zo’n prachtig burgerlijk begrip, daar kan hij rechtstreeks bij zijn broer voor terecht.

Een forse stap te ver. Althans voor mij. Dit artikel is dan ook het laatste waarvoor Joop.nl toestemming heeft om te publiceren. Mocht daar van hun kant behoefte en de benodigde moed voor aanwezig zijn.

Die tweede zin is werkelijk hilarisch. Die site Joop.nl interesseert me niet, maar ik weet zeker dat men er in bulderend gelach uitgebarsten is.

Ik ben geen tegenstander van hard spel. Zolang het spel fair gespeeld wordt. Diegenen die het plezierig vinden om mijn artikelen te blijven lezen zijn hier, op de mirror-site of wellicht in de toekomst bij andere media van harte welkom.

Daar is ie weer, het mag er stevig aan toegaan, zelfs hard spel vindt hij tolerabel. Nou, ik niet. Fair? Laat ik het zo zeggen, wat een inbeelding heeft die man. Dat moet haast wel een familietrek zijn.

Aldus het artikel op zijn weblog. Mijn reacties heb ik er snel in een paar minuten tijds tussen gezet. Meer aandacht is deze man, politiek gezien, beslist niet waard.Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: