Een welopgevoed meisje

Laat ik het zo formuleren: hoe kwets je mensen tot in het diepst van in hun ziel? Als je je aan hun partner en kinderen vergrijpt. De grootste schanddaad die soldaten in gevecht steeds weer begaan, verkrachten van vrouwen en meisjes…

Lees meer Een welopgevoed meisje