Vervuiling

· milieu
Authors
Nederland het vuilste land van Europa? Dat wisten we toch dertig jaar geleden al? In 1983 gaf VRIJ NEDERLAND als bijlage de “Kleine Gifatlas van (Vrij) Nederland” uit. Bedoeld was toen nog expliciet de bodemverontreiniging. Inmiddels kun je je afvragen hoever al dat gif in de grond heeft bijgedragen aan de geestelijke verontreiniging van haar bewoners als we een blik werpen op het politieke klimaat zwaar vergiftigd door een fascisme nieuwe stijl.

Goed, daar wil ik het nu niet over hebben. Waar ik wel wat over zou willen melden zijn de vele vormen van verontreiniging, lucht, water, geluid, licht… tot in onze privésfeer toe. Voedsel en drank niet uitgezonderd. Een probleem, ik worstel momenteel met een oogkwaal. Bronnen raadplegen is praktisch onmogelijk. Vandaar dat ik het even wil beperken tot een resumé uit die VN bijlage, een compilatie op PDF:

VN gifatlas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: