Welkom op mijn weblog…

· Uncategorized
Authors

Er valt veel te verhalen, jammer genoeg gebeurt dat veel te weinig en daardoor gaat er ook veel weer verloren. Dat merk je pas goed bij het ouder worden.

Speciale aandacht ga ik in de toekomst geven aan mijn geboortestreek, Maastricht e.o. De betreffende foto’s op dit weblog hangen nu nog teveel in de lucht. Mocht u lezer van dit blog aanvullende informatie hebben of speciaal materiaal over een bepaalde gebeurtenis of plek geef ze me door. Hoe meer hoe liever. Het liefst over zaken vanaf het begin vorige eeuw tot in de zestiger jaren. Er zijn nogal wat lacunes te vullen over die periode.

Verder laat dit blog de dagelijkse praktijk zien van wat er zoal mogelijk is aan minne praktijken. In de oudere berichten treft u veel materiaal aan over het NRC forum, in de recentere hoofdzakelijk over Twitter.

Materiaal van allerlei aard valt terug te vinden op Facebook onder Alphonse Scaf, Diigo onder Tibaert, Scribd en Tumblr. Tot slot is er nog het kanaal Tibaert op YouTube (documentaires en muziek).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: