Repeterende breuken…

Wassily Kandinsky
Mensen die bang zijn klampen zich ergens aan vast, spelen Kassandra met steeds dezelfde boodschap. Met die mensen van gedachte wisselen is onmogelijk. Wilders is het prototype, op een geheel eigen wijze, als rattenvanger. Op Twitter valt duidelijk te zien hoe die Kassandra’s elkaar steunen en napraten. 

Een van hen die denkt veel kennis over India en de moslims te bezitten heb ik eens ten einde raad een lijstje voorgelegd over het gevaar van de Islam. Wilders of Bosma hadden het in mijn ogen niet beter kunnen formuleren. De dame in kwestie vond het geen slecht stuk maar op veelheid aan punten niet ver genoeg gaan. Ik heb haar toen gevraagd die aanvullingen mij toe te sturen, dan zou ik ze op dit blog onder haar naam en verantwoordelijkheid publiceren. Weken ben ik in de weer geweest na haar aanvankelijke toestemming om bij haar aan te dringen nu eindelijk over de brug te komen. Op een gegeven kreeg ik geen antwoord meer op die vraag. 

Nu aan u de vraag. Wat denkt u van deze analyse van (zienswijzen op) de islamitische wereld? Ik geef hieronder slechts de eerste alinea weer van elk der 8 punten. Let wel, de dame in kwestie heeft kennis van het volledige stuk: 

 1. Orientalism and Islamology: 

After the medieval Christian pamphlets against “Mohammed the impostor” whose media campaigns ended in the late 19th century, not much has been published schematising the ideological and factual crimes of Islam. Books on, say, “slavery in Islam” are extremely rare: the raw information that could fill such a publication will have to be found in more general publications, in which Islam is only referred to in passing, often without the author’s realising the implications for an evaluation of Islam. It is often said (when introducing “refutations of prejudice”) that people always associate Islam with intolerance; but finding a book specifically devoted to the subject of Islamic intolerance will be harder. How many tens of millions have been killed by Islam simply because they were non- Muslims? Nobody has yet tabulated the figures available to prepare a general estimate. We can only notice that critical research of Islam is not exactly encouraged, and that there is an increasing tendency to self- censorship regarding Islam criticism. In part, this is due to a much delayed reaction against the long-abandoned Christian polemical approach.

 2. Church policy: 

Christianity has for centuries waged a lively polemic against Islam. Recently, this criticism has subsided. Worse, polemical works by clerics have been withdrawn or kept unpublished (such as, early this century, Father Henri Lammens’ paper arguing that Mohammed’s revelations were a psychopathological phenomenon). One reason is that the Church is aware of the similarity between Jesus’ and Mohammed’s missions, so that a criticism of the foundations of Islam may backfire on Christianity. The second reason is the fear that Christians in the Muslim world would have to pay for even ideological attack on Islam (that is why Church polemists save their sharpest words for harmless religions like Hinduism). This fear also motivates other Church policies, such as the non-recognition of the state of Israel.

 3. Anti-colonialism: 

One of the ideological guidelines of anti- colonialism was: “Of the (ex) colonised, nothing but good must be said.” Therefore, mentioning the colonialism and mass slavery practised by the Muslims had become undesirable.

 4. The enemy’s enemy is a friend: 

Many people brought up as Christians, or as nominal Hindus, never outgrow their pubescent revolt against their parents’ religion, and therefore automatically sympathise with every rival or opponent of the religion they have come to despise. Because Islam poses the most formidable threat, they like it a lot.

 5. Leftism: 

In this century, Islam has come to be advertised as a naturally leftist “religion of equality”. This line has been developed by Muslim apologists such as Mohammed Habib, and they have even taken it as a rationalisation of the irrational claim that Mohammed was the “last Prophet”: after all, as the “prophet of equality”, he had brought the ultimate message upon which no improvement is possible. Sir Mohammed Iqbal, one of the fathers of Pakistan, had claimed that “Islam equals Communism plus Allah”. The Iranian Ayatollahs, by contrast, and most of the vocal Muslims after the Soviet-Islamic war in Afghanistan, have restated the orthodox position that Communism is un- Islamic, not only because of its atheism but also because of its rejection of free enterprise; the current claim is that Islam provides a “better form of equality” than Communism.

 6. Rightist traditionalism: 

There is also a rightist sympathy for Islam. An obvious point of agreement is of course anti-Judaism. A subtler basis for sympathy is the so- called traditionalist current, which was represented by the converts Rene Guenon and Frithjof Schuon, and still has a following: it has been idealising Islam and esp. Sufism as the preserver of the age-old philosophia pernnis against modernity. In Russia, some Slavophile anti-Western groups now seek an alliance with Islam against the impending Americanisation of their society. In the U.S., Christian fundamentalists and Islamic organisations are increasingly creating common platforms to speak out against trends of moral decay (abortion, pornography, etc.). Some of these phenomena of traditionalist alliance-building are quite respectable, but they are nevertheless conducive to Islam negationism.

 7. Economic Liberalists: 

Liberalists see Muslim immigration as an endless source of cheap labour and seek to defend them as often as they can. In addition, they support EU membership for Turkey.

 8. Liberal Islam: 

In the Islamic world, it is unwise to attack Islam head-on. Yet, sometimes people in those countries feel the need to oppose Islamic phenomena and campaigns, such as the witch-hunt on un-Islamic cultural remnants, violence on the non-Muslims, extreme forms of gender inequality.Wie is de auteur van die acht punten, dacht u? Ter voorkoming van misverstanden, de auteur is er volkomen van overtuigd dat over enkele decennia Europa volledig geïslamiseerd is. Een overtuiging die hij deelt met die bewuste dame. En met Wilders en Bosma.


Het métier van propagandisten: nergens inhoudelijk op ingaan als methode, kreten herhalen als repeterende breuken.


Als kleine aanvulling en voorlopig slot op deze komedie, 2 juni kort na middernacht:


En nu het laatste nieuws van Els, de bewuste dame. Geen reactie, veel te veel werk zegt. En werken moet ze, voor haar inkomen, geeft ze ons te verstaan. Geen tijd dus voor een voor haar toch simpele reactie. Nee, en dat zegt ze voor het eerst, ze gaat een boek schrijven. Echt, in alles lijkt ze op Wilders.


Geen tijd zegt ze. En zie hoe ze afgelopen avond en nacht weer bezig was als repeterende breuk.
Naschrift maart 2017

We hebben elkaar inmiddels persoonlijk leren kennen, Els en ik. Een jaartje na het verschijnen van bovenstaand bericht sprong ze voor mij in de bres. Ze was een tijdje weggeweest van Twitter en zag wat er gebeurde richting Tibaert. Ze wond er geen doekjes om. Zij was de enige die geen genoegen nam met bepaalde en beslist strafbare uitspraken, o.a. over mijn moeder. Er voegde zich nog iemand bij ons tweetjes en we werden een hecht trio op Twitter. Wat mijn twee vriendinnen te horen kregen was meer dan schandelijk. Als de gelegenheid zich voordoet kom ik er met goedvinden van Els nog eens uitvoerig op terug.

Speciaal voor haar een muzikale tip, de Mariavespers van Monteverdi: 

 Uitgelicht: Wassily Kandinsky – bron

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.