IJzersterk

Stone Burlesque, Detroit – Bill Rauhauser, 1960s Toegevoegd op 5 september 2019 en terug gedateerd Ter inleiding bijna zeven jaar later   Stelling: Mensen die bewust anderen schade toebrengen, ze van eer en goede naam beroven, moedwillig laster en leugens verspreiden, geen enkele verantwoording wensen af te leggen over hun daden, elke dialoog ontwijken en […]

Lees meer IJzersterk