Een welgemeend excuus

· ideologie, internet, justitie
Authors

 

11 december 2012

Zo ontdek je nog eens wat dat alweer snel vergeten was. Deze tweet kwam me onder ogen en vervolgens ging ik bij Alexandra Strieker kijken wat er aan de hand was. Niets bijzonders. Eens even bij haar foto’s gekeken en ziedaar.

 

Mocht ik het indertijd niet gezegd hebben, excuses aanvaard, zand erover. Jammer dat Sandra nog steeds niet teruggekomen is op haar valse beschuldigingen betreffende NAW gegevens en hacken. De gevolgen van dat soort boodschappen zijn niet te overzien. Zou ze dat niet begrijpen? Gaat ze daarom gezellig buurten bij Sjaakie die ook al met bovenstaande foto in de weer was en die ook al met idiote beschuldigingen komt die nog veel verder gaan dan de hare?

 

Jacqueline van Wel begreep in ieder geval de consequenties van die excuses. Sandra viel in ongenade. De wraak van Sandra was zoet:

 

 

Zo werd voor mij al weer een vermoeden bevestigd.

 

Tezelfdertijd als bovenstaande misbruikte tweet van @tweepstra dook nog een andere op, een vervalste, ook eentje die dezer dagen weer te zien was bij Sjaakie, de killertweet. Ook daar wist Alexandra Strieker vanaf.

 

7 augustus 2012

 
Tweepstra en Tibaert moeten maar wat vaker in de spiegel kijken, zegt Sandra. Sandra weet dus nog steeds niet dat zulks voor de betrokkene een spiegel verkeerd beeld oplevert.

Een dergelijke schizofrene houding, excuses aanbieden voor het een (het misbruik maken van een foto) en het tolereren van een vervalste doodsbedreiging, bij een en dezelfde persoon is mij een raadsel. Komt dat door de typische enge burgerlijke dubbelmoraal? Komt het door de grote liefde van Sandra voor wapentuig? Het liefst ziet zij een recht op zelfverdediging volgens goed Amerikaans gebruik. Bezit moet hoe dan ook verdedigd kunnen worden volgens de ijzeren logica van de vrije burgerlijke samenleving. Van pistool tot…

 

 

De hoogste waarde is het bezit, niet het leven. Leven boezemt in zekere zin angst in. Zeker als het uit de vreemde komt en niet begrepen wordt. Een aloude xenofobische angst. Om die angst te verdrijven wordt er de spot mee gedreven.

 

 

Vandaar vermoedelijk ook die vreemdsoortige oproep van haar m.b.t. fatsoen. Er figureert wederom Tweepstra, een man die nog nooit een vlieg kwaad heeft gedaan, niet in zijn geschriften, niet door zijn daden. Ik denk echt dat ik er niet zover naast zit met die schizofrenie karakteristiek over Sandra.

 

 

Het is het niet ter kennis willen nemen hetgeen niet in het schone schijn plaatje past van een harmonieuze orde. Of te wel een gebrek aan realiteitsbesef. Het ontkennen van fascisme bijvoorbeeld waar het werkelijk aan de oppervlakte dringt en de innige band van fascisme met kapitalisme. Over dit laatste geeft Ayn Rand beslist geen uitsluitsel. En dat wil Sandra maar niet begrijpen. Jammer.

 

Wel aardig van haar, dat excuus. Of heeft Sandra inmiddels spijt van haar excuus en wil ze weer vrede met Jeky? Denk van niet, een gepasseerd station zegt ze. Wat ze er precies mee bedoelt weet ik niet, maar het klinkt hoopvol. Nu de volgende stap nog richting Tweepstra, Sandra…

 

 

Besef dat het universele het lokale is zonder muren, aldus een Portugese dichter. Je begrijpt me wel Sandra, en Tweepstra zeker.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: