Een onbetrouwbaar sujet

· ideologie, internet, justitie
Authors

Waarom nog aandacht besteden aan iemand als Jacqueline Wouters? De vrouw die het tot haar levenstaak rekent Nederland “pedofielrein” te maken? Er zijn vele redenen voor aan te geven: hoe je ogenschijnlijk onbelemmerd je gang kan gaan op internet, over wat vrijheid tot meningsuiting behelst, hoe je instituties van de rechtstaat kunt beschadigen en helpen afbreken,  hoe je je tot instrument kunt laten maken van fascistische krachten, hoe je een klimaat van wantrouwen schept en meer kun je aan de persoon Wouters en haar activiteiten op internet vastknopen.

In dit weblog heb ik me steeds zoveel mogelijk beperkt tot het registreren van wat er zoal plaats vindt en met welk kennelijk doel. Daarbij kan ik nauwelijks anders te werk gaan dan uitgaan van mijn eigen wedervaren als in een soort case studie. De opmaat achteraf bezien tot dit alles vormde het vermakelijke gedoe van iemand die onder de naam @darnessnieuws opereerde en vol was van de Groot-Nederlandse gedachte. Alras kreeg ik te maken met een dorpsmeisje uit Echt, die ik van lieverlee kruidenvrouwtje ben gaan noemen. Onbekommerd sprak ze haar vooroordelen uit en liet haar grote adoratie voor Wilders blijken. Toen ze te zeer in het nauw kwam kreeg ze steun van de PVV aanhang op Twitter, die ik sinds die tijd tot mijn vaste stalkers mag rekenen.

Een geval apart vormt Alexandra Strieker, iemand die daadwerkelijk politiek actief is en gekandideerd heeft voor het Europees parlement. Ze was een van de gesprekspartners van Leo Lewin, de man waardoor ik op Twitter actief ben geworden. Haar ideeën rechtstreeks ontleend aan de Tea Party deden me gruwen en ik vond en vind dat haar uitspraken een tegengeluid moeten krijgen. Daar is ze overigens niet van gediend. Ze blokte me zo ongeveer vanaf het eerste moment toen haar naam bij mij viel. Later toonde een van haar trouwe gesprekspartners op een merkwaardige interesse voor mij en ging me volgen, Peter Anshof. Zijn ware beweegredenen werden snel duidelijk. Censuur, het laten verdwijnen van dit weblog. Daar kwam later mijn Twitter account bij. Tot heden voor hem zonder succes.

Van meet af aan spelen een drietal personen een belangrijk rol in de vervolgingsjacht op mijn activiteiten op Twitter, Blogspot en Scribd door het plegen van vervalsingen van mijn en andermans tweets, het rondbazuinen van gefantaseerde of wel juiste persoonlijke data van mij en anderen, pogingen tot sabotage en meer fraais. Ze ontzien zich daarbij niet familieleden in hun spel te betrekken. Het zijn de gemankeerde baron Dick Hartman, Wim Borgers met zijn vele Teun en andere varianten en Jacqueline van Wel. Hun ijverige en vaak zeer vieze hulpjes als Friedrich Eckhardt en ventje @Eelco76 laat ik nu maar buiten beschouwing.

En de vraag, waarom juist op mij? Puur en alleen omdat ik de propaganda en waanzin uit PVV hoek niet onweersproken wilde laten. Dat heet in die kringen stalken. Dan tast je volgens hen hun vrijheid van meningsuiting aan. Grappig toch, deze fascistische omkeertruc, nietwaar? Velen ontgaat dit alles op Twitter. Ze blokkeren deze lieden als ze zelf al niet door hen geblokkeerd waren of ze negeren. Een van hen was Jacqueline Wouters tot dat… Vervolgens passeren alle genoemde figuren tot groot genoegen van Jacqueline. Ze ondervindt de grootst mogelijk steun en toont zich dankbaar. Ze treedt toe tot de gelederen van Wilders.

Met dit bericht was ik in de weer terwijl me een map met screenshots bereikte. Dat was even slikken. Zo snel mogelijk mogelijk rond ik het bovenstaande af met wat wat illustraties van mijn wedervaren met Sjaakie. Het is hoe dan ook relevant, maar nu eerst FE te R, ook een relatie van Jacqueline Wouters. Het gaat heten: “De liefde van vrouwen voor een soldaat van Wilders”.

En dat screenshot rechtsboven? Daaruit bleek voor Sjaakie dat ik een vieze pornoboer ben, volgens haar. Ik vermoed zo dat Jeky, neuken, zuipen en gokken, het in haar broek doet van het lachen.

En wie melde zich vannacht weer bij me? De man die minstens een drietal keren is ingebroken op mijn afgeschermd telefoonnummer. Die meneer is nog steeds niet duidelijk dat ik zijn Sjaakie geen strobreed in de weg heb gelegd voordat ze in samenwerking met het PVV schorem bakken vuil over mij ging uitstorten. 

Wilders en consorten zullen welwillend toezien op het vruchtbaar werk dat Sjaakie inmiddels voor de beweging verricht, dat is zeker. Zeker is ook dat ik nog veel meer te melden heb. Dat volgt zo spoedig mogelijk. En wat politie en justitie betreft? Daarover hou ik even m’n mond. Geen slapende honden wakker maken is hier het devies. 

Goed, morgen is weer een dag. Dit span bezorgt me wel handen vol werk. Bij wie zou ik dat kunnen declareren?

ps: O ja, ik had een telefoonnummer van hem. Dit? Nou dat heb ik mooi geblokkeerd. Een klein beetje rust gun ik mezelf nog en zeker mijn vrouw.

Inmiddels 6 uur in de ochtend:

3 januari 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: