De twee lieverdjes van Huib

Authors
bron
Het zij nog maar eens benadrukt. Geen enkele beschuldiging aan mij gericht valt te onderbouwen, ze zijn m.a.w. hersenspinsels. Ik toon ze om te laten zien hoe makkelijk mensen in diskrediet gebracht kunnen worden. Praktijken die je als fascistisch kunt classificeren, zeker als ze het doel dienen iemand van zijn vrijheid te beroven. 

 

Bijzonder kwalijk zijn de vervalste tweets onder mijn naam als RT doorgezonden en/of die met mijn logo  en mijn naam (accountnaam en werkelijke naam). Raadpleeg desnoods mijn TL’s op dit weblog.

 

De vrijheid om dit alles te tonen neemt men mij niet af, we leven gelukkig nog niet in een fascistisch heilstaat onder welke vorm van dictatuur ook. Wel is justitie gevraagd, de toetssteen van een rechtsstaat.

Waarschijnlijk de enige maal dat Riethof zijn beschermelinge corrigeerde vermoedelijk vanwege mogelijke consequenties. Richting Tibaert ondersteunde hij haar waar het maar kon, samen met PVV gespuis als Dirk Hartman. Hij imiteerde haar zelfs met bedrog, smaad en bedreigingen als het mijn persoon betrof. Eenzelfde houding als bij Sjaakie nam hij aan t.o.v. intrigante Yollie, een persoon die niets te dol is en vervolgens het slachtoffer gaat uithangen, o.a. ten koste van haar familie. 

 

 Alledrie zijn de rede voorbij. Sjaakie doet het dagelijks zo, zonder ophouden. Nog maar eens een kleine selectie:25 september 2013Het heeft er alle schijn van dat mobbing praktijken het enige is waar die mensen in uitblinken. Internet biedt hen de gelegenheid en ze maken er optimaal gebruik van. 

Leven we in parallelle werelden? Eentje die op feiten berust en eentje op leugen en bedrog? Op hersenspinsels? Hoe dan ook het enige dat als tegengif kan dienen is een weblog als dit. Zonder aanzien des persoons de rotzooi waarheidsgetrouw registreren als steun in de rug voor mensen die deze mogelijkheid niet hebben. 
 

 
 
Beeld materiaal: Pierre Klossowski

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: