Is dit nog normaal?

· internet, justitie
Authors

Oktober 2012 kreeg ik te maken met de grootst mogelijke idioterie die je je kunt voorstellen. Van van alles en nog wat werd ik beschuldigd, nadat ik me er al aan had moeten wennen in de ogen van smeerlappen een pedofiel, een nazi te zijn. Twee allerliefste dames, in de ogen van sommigen, gingen de ene leugen na de andere over Tibaert rondbazuinen. Hacken, stalken, NAW gegevens verspreiden, weblogs doen verdwijnen, teveel om op te noemen. Dit alles gelardeerd met grove aantijgingen over mijn persoon. Een aantal voorbeelden zijn terug te vinden op dit blog. Die dames weten zich geruggensteund door een heerschap die al even lang volhoud dat ik hem telefonisch gestalkt heb en belaagd met fake accounts op Twitter. Hij heeft het bewijs, beweert deze bedrieger. Tja, dan zou ik het op zijn minst zelf moeten weten. Het is zeker al vijf jaar geleden dat ik een Belgisch nummer heb gebeld. De man woont in Brussel namelijk. Stijf houdt hij vol dat het waar is wat hij beweert. Wil hij me dwingen tot een rechtszaak? De gevolgen van die steeds herhaalde uitspraak gaan voor mij erg ver, qua tijd en qua inzet. Die zou ik wel op hem willen verhalen.

Ik ben echt verbijsterd door de handelwijze van die man. Ondertussen gaan de dames hun lieve gangetje. Waarmee werd ik een tiental minuten geleden geconfronteerd? Een zeldzaam toeval… Met dit namelijk:

Schermafbeelding 2014-02-10 om 00.47.35Dit is dus het gevolg als u interesse hebt voor mijn schrijfsels. Die mag u niet lezen. Of in de bewoordingen van de censor:

“Ondertussen is hij ook een groot deel van zijn Twitteraanhang kwijt. Hij wordt alleen nog
gevolgd door half blinde sensatiezoekers, mensen die hun wanproducten graag in zijn vele paper-li frutsels afgebeeld zien en buitenlanders die zijn tweets toch niet begrijpen.”

Dan weet u dit ook… Samen weten we gelukkig beter! En de politie leest mee… Niet alleen die van Maastricht, weet ik!

Schiet me nog te binnen. Deze dame, die graag de rol van censor speelt, gaf me een bevel via DM. Dat wenste ik niet op te volgen. Nog tijdens die sessie werd het contact met mij verbroken. Ze zal het dus wel vaker doen. Hoe noem je een dergelijke persoon? Autoritair, asociaal, of wat?

Weet u wat? Ik wijk even van mijn houding af en ga eens kijken wat ik onder @gavimensch te zien krijg. Een reproductie voor meer inzicht (ook voor de politie) kan beslist geen kwaad. Wat krijg ik te zien? Onvoorstelbaar voor mij onderhand. Ik had haar lijntje al een tijdje niet meer gezien. Waar is die vrouw in godsnaam mee bezig? Dit is echt niet normaal. Gaat dit nog elke dag zo?

“Jaloezie is een mannending, vanwege het dingetje…..;-))”

Haar belangrijkste kunstje is berichten van mensen die mij volgen RTen en ze vervolgens inpakken voor haar goede zaak. Heet dat niet stalken? Lees het artikel van Chris Klomp nog maar eens: Hoe denkt een cyberstalker?… Liegen…, liegen… en nog eens liegen. Hèt kenmerk van deze vrouw….

Nog wat. Nooit of te nimmer zal ik een verzoek indienen bij wie dan ook om iets te laten verwijderen al is het nog zo schandelijk. Het omgekeerde is doorlopend het geval en met succes. Uiteindelijk heeft dat er toe geleid dat mijn blogspots bij Google zijn opgeschort. Hun schunnige spulletjes zijn weg, denken ze dan. Weet u waar ik aan moet denken? Aan het wegmoffelen van belastend materiaal en ook, niet toevallig nu, aan het retoucheren van foto’s als weer eens iemand in ongenade gevallen was in de voormalige Sovjet Unie onder Stalin. Of hoe je auteursrecht en portretrecht kunt misbruiken.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: