Leugens, nog meer leugens, smaad/laster, stalken. Het gaat maar door.

View South, 1300 Block of Channing Street, 

Los Angeles, October 30, 2005
by John Humble


Over een tweetal weken zijn verkiezingen. Je stemt op iemand die je op de eerste plaats vertrouwt en in zijn of haar zienswijze aansluit op wat jezelf nastreeft. Voor mij zijn een aantal items van belang die op langere termijn bepalend zullen zijn voor de generaties die na mij komen. Ze hangen onderling nauw met elkaar samen: het steunen van het proces dat met de EGKS begon en nu EU heet, het overbruggen van de stad-land tegenstellingen binnen Europa en mondiaal, afbouw van het militair-industrieel complex en de zorg om het klimaat. Door dit alles heen speelt het ontwikkelen van een visie om het kapitalisme achter ons te laten en de afbraak van de staat als instrument van geweld en onderdrukking. Als ondertoon bij dit alles fascisme in welke vorm ook in de knop breken. Geen symptoom bestrijding op welk gebied ook. 
 
Op basis van een democratiseringsproces met een voortdurend publiek debat, waarbij de kwaliteit van onderwijs en media doorslaggevend zullen zijn en waar iedereen naar vermogen een bijdrage aan levert, kunnen we mogelijk een stapje verder komen met de mensheid. Veel valt te leren uit het verleden, veel zekerheden zullen we los moeten laten, maar wie weet, kan via die weg een evolutie plaats vinden op sociaal terrein. 
 
Primitief schelden, verketteren, tot onmens verklaren die het best verdelgd kan worden, elkaar monddood maken, al dit soort uitingen van mensen die daarmee aangeven dat we ondanks al onze technologie en wetenschap nog steeds in de oertijd leven, maken het democratisch functioneren onmogelijk. We kennen inmiddels omgangsvormen, wetten en sancties, maar ze zijn vaak slechts façade in het geval als het er werkelijk toe doet. Op die oerinstincten kan fascisme bouwen en vertrouwen. Zo wordt de sociale cohesie, het samenwerken naar een betere, humanere wereld kapot gemaakt. Wantrouwen achterdocht, paranoia gaan overheersen. Wie aan dat spel bewust meedoet bestempel ik als fascist.
 
Aan het woord komt nu Ina Dijstelberge, die zegt een linkse opinie- en nieuwssite te beheren.


Schermafbeelding 2014-06-24 om 17.02.45


Een dergelijk jubileum kan ik niet ongemerkt voorbij laten gaan…

Alvast proficiat Ina, ik kom er in de loop van de avond op terug. Misschien moeten we het ook eens over moestuintjes hebben, Ina. Ze zijn erg actueel.


Voor de geïnteresseerde lezer zie alvast:

Een grootse analyse zonder premissen
Een uitermate nuttig lijstje
Sjaakie en Ina
Lijntje “bastetblogt”update maart 2017Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.