Wat nu…?

· internet, justitie
Authors

coq

 

Votre compte (@Tibaert) est actuellement suspendu. Pour plus d’informations, veuillez visiter notre page sur les Comptes Suspendus.

Zal ik maar de handdoek gooien, het gajes vrij spel geven? De schunnigheden uit de z.g. linkse hoek hebben hun uitwerking niet gemist, dat is zeker. Wederom is mijn account op Twitter, @Tibaert geschorst. In een moeite door ook @Grimbaert, @Outre_Meuse en @Filou_extra.  Naar de reden kan ik slechts gissen. Toch merkwaardig, de verspreiders van vuilnis, smaad en laster kunnen ongestoord verder gaan. Om te documenteren leg ik het lijntje van mezelf onder Tibaert vast vanaf het moment dat het de vorige maal opgeschort werd, 18 april. U hoort nog van me.

Tibaert – verzonden tweets 18 april tot 12 augustus 2014 – Hootsuite

Tibaert – zoeklijst 5 tot 12 augustus 2014 – Hootsuite

Twitterlijn – vanaf 1 januari 2014 – Hootsuite

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: