Een verschijning…

Théophile Alexandre Steinlen: “Tu m’apparrus”
Bad Feminism
“We need more voices out there telling their stories,” says Roxane Gay, author of the
New York Times bestseller Bad Feminist, “no matter what those stories are, whether they fit a convenient narrative or not.” On Sunday, Gay joined Melissa Harris-Perry to discuss pop culture, race and embracing an imperfect feminism.
—N’Kosi Oates

Een geducht wapen om de feministische strijd te voeren en haar…

View On WordPress

 


Het is teveel gevraagd voor mensen die denken het gelijk aan hun kant te hebben. Hun eigen standpunten hoeven ze niet meer te onderbouwen, ze noemen zich links, ware socialist wonend in een huis met hypotheek, feminist, groen en toch rijdend in een autootje. Ze schijnen te roepen, leef als ons, denk als ons en alles komt op zijn pootjes terecht, de wereld wordt er beter van, de wereld wordt gered. Individualist en toch sociaal voelend, zo zien zichzelf ongetwijfeld.

Ze strijden tegen rechtsen die hun eigen verworvenheden scherp in de gaten houden. Ook individualistisch maar zonder die linkse vijgenbladen. Uiteindelijk willen allen hetzelfde, op zijn minst een minimale vorm van rijkdom. Deze gaat, hoe je het wendt of keert steeds ten koste van de anderen, de minder bedeelden, in landen waar kinderarbeid normaal is, vrouwenrechten nauwelijks bestaand en hongersnood aan de orde van de dag is. Beide partijen hoor je er nauwelijks of niet over.

Over een mogelijk rechtvaardigere wereld, zonder uitbuiting van mens en natuur, over een andere economie, niet onder het kapitalistische juk, een wereld liefst zonder geld, daar wensen ze niet over na te denken. Probeer je deze mensen te benaderen dan voelen ze zich bedreigd in hun bestaan.

Jan Wouters, ex-voetballer, bracht het eens simpel onder woorden. “Ik kom uit een PvdA nest, maar ik stem nu VVD.” De portemonnee bepaalt het stemgedrag en de politieke partijen zijn marktpartijen die dit stemgedrag (proberen te) honoreren. Politiek verworden tot werven om de kiezersgunst. U zei democratie?

Beoordeel de media eens op waar ze niet over berichten en informeren, welke bronnen ze hanteren, wie achter geponeerde wijsheden schuilgaan. Hou het gezegde tegen het licht, worden wel feiten aangedragen die na te trekken zijn, klopt de redenering wel? Mijn ervaring, de zegsman wordt vertrouwd, hij is links enz. en wordt op zijn woord geloofd. Wat je ook te berde brengt dat het tegendeel aantoont, het wordt stomweg genegeerd. Hij is immers tegen, ik noem maar wat, Wilders. Voor de ene partij het bewijs dat hij “goed” is, voor de andere “fout”. Hou het simpel, met vlag en wimpel.

Gisteren heb ik me onledig gehouden met geschriften van Riethof, de man waar ik veel narigheid aan te danken heb. Zijn bemoeienissen met mijn activiteiten hadden als uiteindelijk resultaat dat veel van mijn werk op internet verdwenen is. Merkwaardig, een man die niet moe werd ons voor Wilders te waarschuwen, collaboreert met krachten die niets liever zagen dan dat ik van internet verdween. Alleen was het hun niet gelukt, ik noem hier Dirk (Dick) Hartman en Friedrich Eckhardt. De gang van zaken  de afgelopen twee jaar geeft een perfecte illustratie van wat ik hierboven aanhaalde. 

Nogmaals, als je weigert het fascisme bij jezelf te onderkennen ben je ervoor verloren. Zo ook deze man, die mijn e-mail adres misbruikt, voor hem was het makkelijk te vinden in het bestand van zijn site, en mijn werkelijke adres aanhaalt ooit door Friedrich Eckhardt en Jacqueline Wouters cs op internet verspreid. Deze daad alleen al toont het gebrek aan elementair fatsoen, beschaving zo u wilt. Op de koers van Eckhardt, Wouters, vrienden van Henk Bres, Van Donkelaar gaat hij verder. Hij komt, of ik wil of niet. Dreigen dus, bedreigen, net als al die andere figuren die de wens koesterden me eens te komen opzoeken. 

Wij willen… Wij, hier gebruikt als pluralis majestatis? Willen? Wie heeft wat te willen over mijn doen of laten? Nee, hij is niet eerste die wat van me wil. Zie maar… Laat ik dit soort zegswijzen maar niet verder afkluiven. Ze zijn voor mensen met een beetje fatsoen in hun donder duidelijk genoeg. Z’n site blijkt niet voor niets Krapuul te heten.


 


Zal ik een zaaltje afhuren voor al die ongenode gasten? Zeg maar Bataven… Zoals het hoort zal ik me maar alvast netjes voorstellen: Fons Scaf en zijn familie. Niet van dat “jou moet ik nog straks spreken”…

Ook deze man onderstreept weer het grote gelijk van Wouters, zei Riethof niet “ze spreekt altijd de waarheid”, dat ik stalk, bij voorkeur vrouwen. Velen hebben al dankbaar geprofiteerd van die wetenschap, niet op de laatste plaats de enige ware soldaat van Wilders en een haatoma uit Maastricht. Opheldering is wel gevraagd. Misschien iets voor de man van Krapuul?
 


 

 
En verder…


Uitgelichte afbeelding: bron onbekend

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.