Gastvrijheid boven alles

Nino Veron
Het Hollandse begrip van gastvrijheid is wereldvermaard. Waar Bataven zich ook bevinden de inboorlingen zullen het weten. Gastvrijheid wordt opgeëist, de ruimte in bezit genomen. Hun normen en omgangsvormen zijn een teken van vrijheid, denken ze, die bindend voor iedereen zouden moeten gelden. 

Een geliefkoosd tijdverdrijf van Bataven is dan ook om iedereen op de korrel te nemen die hun leef- en zienswijze niet deelt. Vaak onschuldig ontaardt dit spelletje als het een politieke lading krijgt. Bataven zijn gewend, ordelijk als ze zijn, alles en iedereen in een vakje onder te brengen. Daarbuiten horen geen afwijkende opvattingen te bestaan, dan ontstaat onbeheersbare wanorde. Stel u voor, anarchie! 

Anarchie, revolutie, het is vloeken in de Bataafse kerk. De Bataven hebben eeuwenlang gepolderd en dat zit in hun bloed. De kleinste onachtzaamheid en het werk van eeuwen dreigt verloren te gaan. In wezen is de Bataaf een kunstproduct gelijk het land dat hij geschapen heeft. Nooit onbezorgd, spaarzaam en zonder ware levensvreugde. De Bataaf lijkt geprogrammeerd en is voorspelbaar.

Het tot de orde roepen is een typische Bataafse geesteshouding, gekoppeld aan het dreigen met sancties en straffen. Wat een geluk, dat niet alle Nederlanders zo zijn. Maar, en dat is wel benauwend, die Bataafse geest is dominant. Ze neemt zelfs bezit van mensen die er ogenschijnlijk een loopje mee nemen of er lak aan hebben. 

Hoofdstelregel van Bataven is en blijft, het is steeds de ander die iets fout doet, niet deugt, nooit zijzelf. Een voorbeeld slechts onder mijn inmiddels rijke ervaring met Bataven. Een Bataaf van een andere politieke kaste wordt tot de orde geroepen. Hem wordt fijntjes onder de neus gewreven dat hij zich schuldig maakt aan strafbare feiten en de Nederlandse taal onvoldoende beheerst:
bron: Krapuul 2011


Het Bataafse patroon wordt duidelijk. Spreker is onomstotelijk de rechtvaardige, die een oordeel velt waaraan niet getornd mag worden. In zijn eigen Bataafse kring verkrijgt hij aldus gezag. Aangezien twijfel een Bataaf vreemd is wordt alles wat hij niet kan bevatten of overzien in een bepaald kader geplaatst. Geheel volgens de regelen van de kunst worden de bokken van de schapen gescheiden en waar mogelijk ingegrepen om de gewenste orde te herstellen. 

Bewust liegen en bedriegen voor de goede zaak hoort hierbij. Recht buigen wat krom is, ook zo’n gevleugelde uitdrukking, heet dat. Alles dient immers overzichtelijk te zijn, beheersbaar. Rechtlijnig, want dat zit in het karakter van de Bataaf. Recht door zee. Eenmaal bewust een leugen geponeerd dan wordt ze tot waarheid, dogma zelfs. Zelfovertuiging, anderen noemen het eigenwaan, doet de Bataaf het hoofd boven water houden. Ik heb gezegd, amen.

Onaantastbaar is en blijft de Bataaf, denkt ook deze. Aan strafbare daden waarvan hij een ander beschuldigt, zie het voorbeeld, maakt hij zichzelf al twee jaar schuldig via hetzelfde medium. Ik noteer: smaad, lasteren, bedreigen. Tevens het toebrengen van materiële schade en aantasting integriteit van een persoon. Corrigeer, hij denkt dat hij onaantastbaar is, kortom een waandenkbeeld.

Een Bataaf denkt vanuit deze waan dat hij steeds vrijuit gaat daarin geruggesteund door discipelen uit eigen kring. Een van de getrouwen van genoemde Bataaf stuurde me afgelopen maandag een e-mail. Een schoolvoorbeeld van Bataafs gedrag.

Als voorlopige reactie heb ik alvast op dit weblog een drietal berichten geplaatst:

De zoekterm “Heb je dit gezien?” levert mooie aanvullende resultaten op, ook op de blogspot.

Op de e-mail kom ik nog terug en zal ze op dit blog plaatsen vanwege de openheid. Daar hebben Bataven het wel eens moeilijk mee, begrijpelijk, dat weer wel. Het kan de komende tijd nog heel gezellig worden ook, dat voorspel ik, zeker vanwege die Bataafse gastvrijheid.


Uitgelichte foto: Nino Veron – bron

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.