Luisteren, taal, hoorspel…

· Uncategorized
Authors

Een update i.v.m. de opmaak…

tibaert

Bijna honderd jaar oud is het medium radio zoals wij het kennen. Het kon zich snel ontwikkelen dankzij de ervaringen opgedaan in de Eerste Wereldoorlog. Massaal gingen radioamateurs na de oorlog aan de slag om te zenden en te ontvangen in een vorm die we nu meemaken met internet. Het was een doorn in het oog van de machthebbers. Verdragen werden gesloten over frequenties en binnen de kortste keren ontstonden er monopolies van zendgemachtigden op staatsgronden of op particulier initiatief. De laatsten gingen meestal snel over in (semi-)overheids handen, de BBC in Engeland bijvoorbeeld. Of er ontstonden parallelle systemen als in Frankrijk. In Nederland kregen we te maken met het zuilenstelsel volgens goede Hollandse traditie. Het gebruik van het medium werd aldus onttrokken aan een bloeiende cultuur van radioamateurs. Zij kregen een speelhoek toegewezen op de kortegolfband. Vele geschriften zagen het licht over het gebruik van het medium. Dat van…

View original post 379 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: