Het politiebureau uitgetrapt…

Michael Wolf: Paris Rooftops 4 (2014)
Bij gebrek aan argumenten zeg je dat je het niet pikt en aangifte gaat doen. Onze cultuur is gevestigd op normen en waarden volgens de joods-christelijke traditie, horen we dagelijks. In een dergelijke cultuur is fascisme en racisme ondenkbaar, zegt men. Zelfs gewag maken van onversneden racistische en fascistische daden is binnen deze, nou ja, Bataafse cultuur een misdrijf, waarover onverwijld een aanklacht bij justitie wordt gedeponeerd.
 

 Fascisme en racisme komen van buiten onze grenzen, is de heersende opvatting. Zo heeft iemand speciaal ter bestrijding van het fascisme een politieke partij als bv opgericht. Voor hem staat een eeuwenoude wereldreligie gelijk aan die ideologie en is hun heilig boek vele malen gevaarlijker dan het werk van een bekend, in 1945 overleden Leider, die ook al een volk tot ongewenst verklaarde vanwege hun religie. Voor de goede orde liet hij het bijna compleet uitroeien. De Bataafse leider wil het niet zover laten komen. Grenzen dicht is zijn motto. Humaan, of niet?

Aan deze en andere daaraan verwante kwesties wil je als onafhankelijk beschouwer graag wat meer aandacht besteden. Dat kan en mag dus niet volgens de Bataafse mores. Die welbekende Bataafse leider omschrijven als fascist, wat hij nadrukkelijk is, kan in dit vrije land niet. Uitgerekend zijn “partij” voor de vrijheid wenst dat onmogelijk te maken. Zoals gezegd, bij gebrek aan argumenten volgt aangifte.

Tegen Tibaert zijn er volgens bepaalde bronnen al meer dan 40 gedaan. Een van die aangevers beweerde nauwe contacten te onderhouden met justitie. Ruim twee jaar geleden ging bij mij op een zondagmiddag de telefoon. Aan de lijn ene Peter Anshof. Hoe komt u aan mijn nummer? Van het justitie uit Den Bosch. ’s Anderendaags het gerechtshof in Den Bosch gebeld. Maar meneer, we zijn hier geen telefooncentrale. Ondertussen liet deze Peter op Twitter weten dat er binnenkort een rechtszaak tegen Tibaert zou volgen. Hij verheugde zich erop. Nooit meer wat van gehoord, maar wie weet?

Tussen haakjes. Dankzij Peter heb ik Eveline aan mijn nek gekregen. Dat vooral neem ik hem kwalijk.

Peter is vaker in de weer met justitie, zelfs met De Telegraaf had ie een akkefietje. Hij noemt zich zakenman, doet aan beveiliging en zegt journalist te zijn. Zijn precieze kwalificaties heb ik niet bij de hand, ik doe immers niet aan speurwerk. Hij wel. Zie mijn telefoonnummer. Vanavond verneem ik dat hij weer een aanklacht heeft gedaan en laat ze nog zien ook, een genoegen dat ik over die aan Tibaert gerichte nooit heb mogen smaken. Ratten die zijn aandacht vragen… Tot welke diersoort rekent Peter zich?

Het loopt maar naar het politiebureau voor niks en niemendal. Enkele dagen geleden opperde ik op FB de idee van een internetpolitie, politie die alles in alle openbaarheid afhandelt. Daar dien je dan ook je klachten en aangiftes te deponeren. Valse aangiftes worden meteen gebrandmerkt. Daders van smaad en laster wordt zo hun handwerk ontnomen, desnoods worden hun accounts van internet verwijderd bij bedreigingen etc. Er kan meteen vervolging ingesteld worden zonder dat slachtoffers daarvoor actie moeten ondernemen. Nogmaals, alles in alle openbaarheid en controleerbaar voor iedereen.

Peter heeft het over ratten. Ratten dienen verdelgd te worden, is de gangbare mening. Mensen als ratten aanduiden betekent dat ze het leven niet waard zijn. Het is de redenering van fascisten. Peter vent deze gedachte uit. Conclusie, Peter is een fascist, of op zijn minst iemand die zich voor dat karretje laat spannen.

Peter is ook erg bevreesd dat zijn schotschriften door de “verkeerde” mensen gelezen worden en beroept zich dan op auteursrecht. Dat heeft hij gemeen met meer mensen op Twitter. Enkelen heb ik leren kennen en ze grepen, net als Peter, in. Als sneeuw voor de zon verdwenen hun brouwsels met laster en vooral met veel dwaasheden als sneeuw voor de zon. Fascisten staan n.l. niet ergens voor, vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld, ze lopen achter een idee aan, vaak, zeer vaak geventileerd door een goeroe of leider.

Ter  afronding een verzoek aan de politie. Trap dit soort lui meteen het bureau uit, ze kosten ontzettend veel manuren en zijn de samenleving tot grote last. Laat ze in ieder geval voor de gemaakte kosten opdraaien, deze asocialen, fascisten, racisten of wat ze ook zijn. anders gezegd, laat ze voelen hoe ze andersdenkenden benaderen, als ratten.

Zie ook:


Uitgelichte foto: Michael Wolf – bron

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.