Vrouwenhaters

Sjaakie is door Eveline op een idee gebracht… Op 5 mei 2013 publiceerde Eveline van Donkelaar een smaadschrift dat ofwel vervolging door justitie behoefde danwel de vraag deed rijzen of hier psychiatrische behandeling vereist was. In beide gevallen met Eveline van Donkelaar als subject.

Lees meer Vrouwenhaters