Oordelen over mensen

Andermans psyche wordt op de korrel genomen, want de afwijking ligt bij de persoon zelf of groepering, dat kan niet anders volgens die redeneertrant. Van de eigen psyche heeft men nauwelijks enig benul, zichzelf ter discussie stellen komt niet bij ze op.

Lees meer Oordelen over mensen

Bang, vooral bang

Geen angst voor ontploffende kerncentrales of in de fik rakende olieraffinaderijen. Geen angst om deel te nemen aan gemotoriseerd verkeer in de lucht of op het land, geen angst voor manipulatie met ons voedsel, wel angst voor mensen met een andere godsdienst, voor mensen met andere culturele gebruiken. Geen angst voor de toekomst onder kapitalistisch vaandel, wel angst geconfronteerd te worden met de normen en waarden die niet de onze zijn.

Lees meer Bang, vooral bang