Bang, vooral bang

· economie, fascisme, filosofie, geschiedenis, ideologie
Authors

Geen angst voor ontploffende kerncentrales of in de fik rakende olieraffinaderijen. Geen angst om deel te nemen aan gemotoriseerd verkeer in de lucht of op het land, geen angst voor manipulatie met ons voedsel, wel angst voor mensen met een andere godsdienst, voor mensen met andere culturele gebruiken. Geen angst voor de toekomst onder kapitalistisch vaandel, wel angst geconfronteerd te worden met de normen en waarden die niet de onze zijn. 

In het kort de eeuwigdurend lijkende evolutie van de menselijke bekrompenheid. Geen oog voor het andere, het onbekende. Of nee, als het exotisch is wordt graag oh en ah geroepen. Goh wat die mensen al niet kunnen, maar hoe dan ook, wij zijn superieur. Kijk maar waar we niet alles toe in staat zijn gebleken. 

Gaat het fout, economische malaise met name, ligt het aan de ander. De kern van het fascisme, eigenwaan en schuld aanpraten. Vervolgens wordt tot actie overgegaan, eerst met woorden, dan met daden. De schuldigen, het kwaad moet en zal verdelgd worden. 

Aan lijstjes met kenmerken van fascisme heb ik geen behoefte. Steeds weer stuit je dan op de hamvraag, definieer het begrip fascisme eens. Dat zal niet lukken. Nooit niet. Fascisme is als een kameleon die zich aanpast aan de gegeven omstandigheden met als doel de eigen vermeende superioriteit op te leggen aan de ander als het ideologisch zusje van het kapitalisme. 

Tegen deze achtergrond worden dit soort discussies zeer vermakelijk. Bijzonder bont maakt het Sandra Strieker in haar verdediging van de christelijk orthodoxe en bovenal blanke opvattingen die in de Republikeinse Partij al jaren de boventoon voeren. Werkelijk niets is haar te dol om maar brandstof aan te dragen voor haar fascistisch leerstelsel, al heet dat grappig genoeg liberaal te zijn. De fascisten zijn de anderen, zegt ze en van de weeromstuit kijkt iedereen de andere kant uit en doorziet het smerige spelletje van haar en haar consorten niet meer. 
Feiten zegt ze…

Bange mensen zijn gevaarlijke mensen als ze bang zijn voor medemensen. Dat kunnen we rustig stellen. Zeer ontvankelijk voor fascisme zijn ze gebleken, toen en nu. Domme kletspraat echter helpt ons beslist niet verder… *

Mensen over en weer die zich apologeten wanen van de enig ware leer proberen aan het lezen of luisteren te brengen zal nooit lukken. Strooien met citaten zonder nadere uitleg geeft het eigen onvermogen weer. Des te meer blijkt dat met het droppen van namen.

Een illustratie van dat hopeloze gedoe…

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: