Terugblik op 2014: ‘de nieuwste trends’ (sic)

· opinie
Authors

wltrrr

Ook 2014 was een jaar met allerlei nieuwe, verrassende ontwikkelingen. Opmerkelijke trends van het afgelopen jaar waren Piketty niet gelezen hebben en er toch iets van vinden, hulpverleners vaker bedreigen en, net als in 2013, Moslims-pesten-met-goede-bedoelingen. En er was deskundigheid waar je het niet verwachtte, zelfverrijking die gepland kon worden, nazi’s die zich vermomden als gewone burgers, soms zelfs als hipsters, en je leven was niet compleet zonder taalfouten. Nederland heeft tradities die voorheen onbekend waren en nu al door fundamentalisten desnoods met geweld worden verdedigd. Hieronder gaan we in op de opvallendste trends van het afgelopen jaar en mogelijke trends voor het komende jaar.

Genetisch bepaalde deskundigheid

palinSterk in opkomst was dit jaar het deskundigheid koppelen aan genetische factoren en dan met name uiterlijke kenmerken. Na ruim een halve eeuw herintroduceerde Joost Niemöller het idee van ingebakken minderwaardigheid in relatie tot huidskleur. Uitzondering zijn kleurlingen die strijden tegen communisten…

View original post 1,589 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: