De wijsheid van Krapuul

· fascisme, internet, justitie
Authors
bron: Robi Flintstone

Veel mooier om over te berichten dan over eerlijke, hardwerkende mensen is het gajes, zo u wilt Krapuul. Het was niet een vooropgezet doel, maar het rolde er als vanzelf uit door m’n activiteiten op internet.

Net als in de onderwereld en bij de maffia, maar ook bij gewoon alledaags geboefte, handelen zij naar eigen goeddunken. Ze hanteren ballotage en trachten alles wat hun te na komt uit de weg te ruimen. Ze vormen politiek gezien, zo u wilt, de voedingsbodem voor fascisme.

Krapuul is steeds begiftigd met een hoge intelligentie, want hoe zou je anders anderen te slim af kunnen zijn? Dan ook kun je je anders voordoen dan wie je werkelijk bent. Geen twijfel tonen, doorgaan op de ingeslagen weg…

Een op een zijn deze kenmerken, niet verwonderlijk, toepasbaar op figuren als Wilders en Bosma en hun meelopers.

Vergeet bij al deze mensen het etiket dat ze zichzelf opplakken en het gaat dagen wie de werkelijke fascisten zijn in dat land.

O ja, hij “leest” wel eens iets van Krapuul, al gaat het hem boven de pet.


juli 2014

Ja, het gaat boven zijn pet. Gelukkig zijn André (“hij is werkzaam voor de dienst, de AIVD”) en Huib Riethof wel terdege geïnformeerd. U ziet het, ze weten alles over Tibaert, zelfs zaken die Friedrich Eckhardt, Dirk Hartman en Eveline van Donkelaar niet boven tafel wisten te brengen. Hun speurzin bedriegt hen niet.

Voorts mogen we niet vergeten dat deze mensen kunnen rekenen op een heuse filosofe, Ina. Haar heldere blik op de mensheid en haar messcherpe analyses maken een onuitwisbare indruk op al diegene die haar werken hebben kunnen raadplegen. Ze mag op Krapuul publiceren, een site die hoge maatstaven stelt. Zie hoe weergaloos ze de huurproblematiek en de woningmarkt op de korrel neemt. Wie doet het haar na?

Het bericht van de NOS met een kop die suggereerde dat vluchtelingen de oorzaak zijn van de krapte in de sociale huursector was koren op de molen van de PVV.

Er kwamen Kamervragen en ook in ‘t Kamerdebat over de schrikbarende huurverhogingen en de gevolgen voor mensen met een smalle beurs, ging Fritsma, namens de PVV vol op het orgel. Zijn toorn was daarbij gericht op de SP.

Weergaloos is niet teveel gezegd. Zeer informatief met vele invalshoeken. Wie doet het haar na?  O, dat zei ik ook al… Op datzelfde Krapuul verkondigde de scribent met de grote geest ook iets m.b.t. een herdenking, want het historisch bewustzijn moet levendig gehouden worden, weten ze bij die site:

Gisteren was de herdenking van de bevrijding door het Sovjet-leger op 27 januari 1945 van Auschwitz.
Zonder de nog in leven zijnde bevrijders of hun vertegenwoordigers maar wel met de baas van het nieuwe en ook met steun vanuit Nederland in het zadel geholpen nazi-regime in Kiev, Porochenko.
Wie er ook was: de dochter van iemand die van een net zo mensen verachtend regime deel uitmaakte als het regime dat Auschwitz bedacht, plande, bouwde en in bedrijf hield als een industrie des doods.
 

Dit wordt me echt teveel. Een nazi-regime in Kiev? Het gaat boven mijn pet en wie zou die dochter zijn, dochter van wie?Het volledige oorspronkelijke bericht, lees hier.

Update augustus 2016.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: