Schokkende meldingen …

Nazareth Maastricht… VAN BOMMELDING KLUFTJE


“Dit is geen foto van een buitenwijk in een of andere provinciestad van een voormalig Oostblokland. Ook geen scene uit een film van de Italiaanse regisseur Michelangelo Antonioni. Het is gewoon een opname van de wijk Nazareth uit de jaren vijftig van de vorige eeuw” valt als bijschrift bij deze foto te lezen. 

De flats links geven een eerste indruk van Maastricht bij binnenkomst via de A2 uit het noorden. In de verte doemen de lichtmasten van stadion De Geusselt op, aan de rechterhand deze flats. Een hoogleraar politicologie is uit Nazareth afkomstig, las ik deze week bij Bommelding Kluftje. Hij had een oud artikel uit VN weten op te diepen waarin een interview stond met Jean Tillie. 

Dit viel er te lezen: Tillie is afkomstig uit Maastricht, waar hij opgroeide in de probleemwijk Nazareth. Zijn opa begon al op zijn zesde te werken in een van de tegelfabrieken langs de Maas. ‘Met mijn opa heb ik lange gesprekken gevoerd over zijn jeugd en zijn liefde voor het socialisme,’ zegt Tillie. ‘Hij was wat ik vrij naar Louis Paul Boon een tedere socialist wil noemen, die leefde tussen katholieken in zuidelijk Limburg.’” Jean komt in Amsterdam terecht, doet mee aan kraakacties. Zover, zogoed.

Bommelding Kluftje is waarschijnlijk Jean gaan opsporen op internet vanwege een recent interview in Het Parool over de Maagdenhuis acties. Kluftje maakt er dit bericht van. Ik neem het in extenso van Krapuul over:


Hoogleraar politicologie, dat word je als je genezen bent van “links”
Arnold J. van der Kluft 3 apr 2015

…lidmaatschap van de Pijfnarbijt kan ook helpen en niet al te eenvoudige afkomst eveneens.
Stijlbloempjes van Jean Tillie, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, geplukt uit Het Parool:

– Politici heulen met radicalen?
‘Ik mag het zeggen, want ik was vroeger een radicale anarchist. En radicalisme mag hè, in een democratie. Het is nog geen extremisme. Maar in radicalisme schuilen potentiële gevaren.
(….)
‘Radicalisme kan in zichzelf iets vernieuwends hebben, maar er zitten autoritaire verschijnselen in, ook al zeggen de betrokkenen dat ze zo ontzettend democratisch zijn. Ik heb nergens zulke autoritaire mensen gezien als bij de anarchisten.’
(….)
– Hoe ging dat in uw tijd?
‘Ik ben acht jaar kraker en anarchist geweest. Ik deed mee aan de kroningsrellen. Op mijn 24ste ben ik ermee gestopt. Ik ben nu 54, dus ik heb er dertig jaar over kunnen nadenken. Dit is mijn conclusie: het linkse radicalisme is hetzelfde als het rechtse radicalisme is hetzelfde als het moslimradicalisme.
(….)
– U schuwde geweld ook niet. Waarom bent u zelf gestopt als activist?
‘Ik werd vader. Maar een paar jaar daarvoor was er een ander incident. We waren op een feest in kraakpand De Groote Keijser, en er waren ook aanhangers van Janmaat, die net een zetel in de Kamer had gehaald. Die vierden dat door een zwarte vriend van mij in elkaar te slaan. Het werd een enorme matpartij en toen was ik bijna dood: ik kreeg een ijzeren staaf in mijn gezicht. Toen ik hersteld was en terugkwam in de beweging, werd daar gereageerd alsof ik zeurde. Ik was gewoon een slachtoffer van de internationale strijd. Bij elke activistenbeweging gaat de romantiek eraf.’

Dit is wat wij noemen een Keesjemaduraatje. De held van “de kroningsrellen” spelen en vervolgens zeggen dat zullie (“en daar heb ik zellef bij gehoord hè”) net zoiets als “moslimradicalen” zijn.
Kijk, dit is het gezicht van la trahison des clercs. Meer hierover later.

 


U ziet het, een uithaal naar iemand, maar waarom? Wat zou hij bedoelen met: “…lidmaatschap van de Pijfnarbijt kan ook helpen en niet al te eenvoudige afkomst eveneens… Als je genezen bent van links…”?

Zou Kluftje weten wat “links” is? Ik heb er nog nooit wat van gemerkt. Wel vele vlegelstreken richting Tibaert. Is dat in zijn ogen links? Helpen om iemands spullen van internet te doen verdwijnen, is dat links? Mensen steunen die laster en smaad verspreiden, is dat links? Bang en schichtig zijn en wel iemands verleden uitpluizen, is dat links? Het komt op mij over als de houding van een klerk. 

Kluftje voelt aan zijn klompen aan dat hij met dergelijke berichtjes niet wegkomt en zet zijn aanval op Tillie de volgende dag verder. Bewust verdraait hij zijn woorden om een nog lekkere context te scheppen voor zijn eigen gevoel van waardigheid en rechtvaardigheidsgevoel als christenanarchist. Hij haalt het stuk uit VN aan en maakt er dit van:


“Van een hoogleraar politicologie zou men mogen verwachten dat hij/zij nadere uitleg gaf aan de betekenis van anarchisme en op welke denk(st)er(s) in die richting hij/zij zich georiënteerd heeft. Als zo iemand “bekent” anarchist te zijn geweest. Maar neen, Jean Tillie doet zulks niet. Jean Tillie kraakte, gooide met stenen naar de politie (maar vond het wel zielig voor de paarden!), was tegen kernenergie en kernwapens.” 

 


Hij roept Tillie ter verantwoording, maar neemt het zelf niet al te nauw met het feitelijk gezegde. Zo pakken mensen die laster en smaad verspreiden het aan, vandaar dat Kluftje hen zo goed begrijpt. Ze komen vervolgens op een glijdende schaal terecht, waarbij waarheid en leugens niet meer uit elkaar te houden zijn en verdediging ertegen volstrekt zinloos is. Tillie moet van Kluftje zijn anarchistisch partijboek tonen, laten zien aan welke leermeesters hij schatplichtig is. Kan het dwazer?

Laat ik er maar verder niet op ingaan. Voor mij geldt “Ni Dieu, ni maître” en daar hou ik me aan. Anarchistisch zijn betekent eerst en vooral leren zelfstandig denken en handelen in samenspraak met anderen. Fantasie, plezier in het leven, niet bang zijn om fouten te maken en toe te geven dat je fout zat, het hoort er allemaal onverbrekelijk bij. 

Mensen met een groot denkraam, waarbinnen alles geordend is als bij een computer, blijken van nul en generlei waarde voor de samenleving als het erop aankomt. Kluftje bewijst dat telkens weer. Vandaag heeft hij weinig tijd voor aardse beslommeringen. Het is nu Pasen en als goed christenanarchist in drievoud viert hij dat. Aan de vooravond van dit Paasfeest moest hij kennelijk nog een paar bekentenissen opbiechten. Er is nota van genomen.

Wordt zeker vervolgd ook zijn niet onderbouwde uitspraken op Twitter.Foto @ RHCL uit “Het Maastricht boek” onder eindredactie van Guy Jaegers.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.