Het auteursrecht en een foute krant

Pierre Creisson: Europa: Inschallah – so Gott will…


 

Bommelding Kluftje bericht via Twitter: 

 


VanOverNaar 8:23pm Iconische foto’s over verschoppelingen in De Limburger shar.es/1pt9SH via @Krapuul

ICONISCHE FOTO’S OVER VERSCHOPPELINGEN IN DE LIMBURGER

Het vluchtelingendrama op de Middellandse Zee blijkt zo groot dat zelfs TMG-krant De Limburger hart heeft getoond en niet heeft willen wegkijken.

 


Allereerst dit. Een bericht van september 2014:


Het Belgische mediabedrijf Concentra en de Britse Mecom Group hebben een akkoord bereikt over de overname van de Nederlandse Mediagroep Limburg (MGL), uitgever van Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad. Concentra brengt de titels onder in het nieuw opgerichte Concentra Media Nederland B.V. en verwerft met de overname een sterke positie op de krantenmarkt in Nederlands Limburg. Naast Concentra neemt de Limburgse Investeringsmaatschappij NV (LRM) een minderheidsbelang in Concentra Media Nederland.

 


De band van De Telegraaf met de Limburgse media gaat ver terug. Ze begon met de overname in de zeventiger jaren van het Limburgs Dagblad, een allesbehalve reactionair blad, om greep te krijgen op de regionale dagbladen wereld. Ze mondde uiteindelijk uit in een overname van De Limburger, een fusiekrant van een aantal gewestelijke bladen in Limburg. Sinds vorig jaar zijn deze bladen in handen van het Belgisch concern waartoe inmiddels ook de NRC gehoord. Deze simpele feiten weet men niet bij Krapuul. Vervolgens gaan ze citeren, de auteur van het artikel, Frans Stoks,  wordt niet vermeld: 


Dezer dagen herdenken we het einde van de Tweede Wereldoorlog, zeventig jaar geleden. Nog steeds snappen we niet waarom er toen zo weinig is gedaan om te voorkomen dat de treinen uit heel Europa naar de vernietigingskampen in het oosten rolden. Het beeld van een meisje dat een laatste blik

uit een treinwagon werpt voordat de deur achter haar toekomst wordt dicht geschoven, is iconisch geworden voor de deportaties in de Tweede Wereldoorlog.
Op internet is al een paar dagen een foto te zien van het zielloze lichaam van een kleurig gekleed meisje uit Afrika of het Midden-Oosten, dobberend in de blauwe golven van ‘Onze zee’. De foto heeft al bijna hetzelfde iconische effect bewerkstelligd als het beeld van haar bange leeftijdgenote in de transportwagon in 1944.

(De Limburger)

 


Meer dan de helft moest ik zwart maken. De uitgever van De Limburger geeft namelijk de volgende copyright verklaring af:


Rechten inhoud en vormgeving
Op de inhoud en vormgeving van MGL (hieronder begrepen de papieren krant, de internetsite en iedere andere uiting daarvan, ongeacht de drager) rust auteursrecht en databankenrecht. Wij behouden ons uitdrukkelijk ons auteursrecht en databankenrecht op de door ons gepubliceerde content voor. Voor het overnemen, opslaan en/of verspreiden van (delen van) de inhoud en de door ons gepubliceerde informatie en het gebruik van de door ons gehanteerde en gepubliceerde vormgeving, op welke wijze dan ook, dient door derden vooraf schriftelijke toestemming te zijn verkregen van MGL.

Misbruik van onze auteursrechten en/of databankenrechten wordt  juridisch vervolgd. MGL zoekt actief naar inbreuken op haar auteursrechten en databankenrechten. Hiervoor wordt samengewerkt met professionele partijen, die daartoe de benodigde expertise hebben (zie http://www.auxen.eu). Indien u zonder toestemming auteursrechtelijk beschermd werk van MGL overneemt of openbaar maakt kunt u gehouden worden alle hierdoor geleden schade, gemaakte kosten voor opsporing en kosten voor juridische bijstand te vergoeden.

 

Voorwaarden linken
Het linken en verwijzen naar pagina’s van MGL.op internet is in beginsel toegestaan, mits enkel de artikelkop van ons artikel c.q. informatie wordt overgenomen en maximaal 50 woorden worden overgenomen c.q. ontleend aan ons artikel c.q. de door ons gepubliceerde informatie en de link van de betreffende derdepartij voorzien wordt van een duidelijke bronvermelding, waaruit blijkt dat het copyright met betrekking tot het artikel c.q. de informatie exclusief berust bij ons.

Het framed of inline linken naar websites van ons, waarbij de content van ons opent in een vreemde omgeving, is nimmer toegestaan.Duidelijk zat lijkt me zo. Bij Krapuul weten ze niet van de hoed en de rand. Op een geheel eigen anarchistische wijze gaan ze daar om met andermans geestelijk eigendom. De eigen beerput begon steeds meer te stinken en met behulp van Google en de DMCA dacht men het varkentje te wassen. Dijstelberge klaarde het klusje.

Het lijkt me passend als MGL/De Limburger juridische stappen onderneemt tegen de site Krapuul. 

De voorpagina van De Limburger d.d. 23 april 2015:


 


En zo geef je zinnig commentaar, i.p.v. van het bespottelijke “Een Godwin is in deze inderdaad gewoon passend.“:


Uiteraard maakt André geen woorden vuil aan deze menselijke tragedie. Woorden heeft hij ten overvloede, maar christelijk anarchist zijnd heeft hij betere dingen te doen. Iets wauwelen over margarine merken bijvoorbeeld. De man is helaas een product van de polder en zeer Bataafs. Hier kunt u vervolgen wat hij de afgelopen dagen te melden had. Het is niet mis, verzeker ik u. Hij begint het een en ander van Tibaert op te steken, kan ik constateren. Uiteraard zonder bronvermelding gaat hij er mee aan de haal en maakt er een radiopraatje van…  O, o, o, wat is taal toch verraderlijk…

Van André valt ook te leren. Hoe je wegkijken kunt is wel zijn grootste kunstje. Ik kan het niet. Mijn ongeluk…


 


Het is er waarschijnlijk de oorzaak van dat ik door crapuul en fascisten van links èn rechts geblokt ben. Vanaf heden blok ik ze terug, komen ze in een mooi overzichtelijk lijstje te staan.


 


Een welgemeend advies, zorg ervoor dat u nooit in de situatie komt om te collaboreren met tuig op internet. In de normale alledaagse werkelijkheid doet het zich niet zo snel voor, maar op internet bent u vroeg of laat het haasje. Ik kom erop terug…ps

10 april 2016: Blokken doe ik nog slechts in het geval van fake-accounts. Het over en weer blokken leidt tot niets en het maakt dat je nauwelijks nog kunt reageren op wat onverlaten te melden hebben. Zie Wilders, zie Bosma, maar ook de Krapuul sekte. Door al deze figuren is Tibaert geblokt en voor ik het weet, als ik niet oppas, wordt mijn Twitter account geschorst. Dat lijkt hun bedoeling te zijn. Zo werkt dat in een fascistisch wordend Nederland met dank aan de sociale media die aldus steeds meer verworden tot propagandakanalen voor eigen parochie.

 

 
Uitgelichte foto: © Pierre Creisson – Arte

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: