Gelovigen die in de duisternis dwalen

Foto z.t.
Van je familie moet je het hebben, dat weten we. Zo zat ik plots opgescheept met een diepbruine, christelijke neef, die ik verder niet ken. Hij leverde me wel mooi materiaal om de aanhang van PVV en SGP beter te leren begrijpen. Ten lange leste vond ik het noodzakelijk zijn werkgever te informeren.

Door zijn activiteiten richting Tibaert werd glashelder hoe de fascistische inborst bij bepaalde mensen zich niet verloochent.  Uiteraard willen ze het achteraf niet geweten hebben, die Krapuletjes. De bijbehorende weblogs mogen dan verdwenen zijn, maar hun berichten en reacties zijn wel bewaard. Zonder overdrijving, wat een schorem als je dat spul terugleest. Screenshots.

Het immigratieprobleem bestaat niet
Bijbel en waarheid. OpinieZ heet het betreffende weblog. We leren op die site dat racisme niet bestaat in Israël, in ieder geval minder dan in Nederland, dat mensenvlees rauw verorberd dient te worden en over Fantasialand Palestina. U begrijpt, dergelijke kul neem je niet serieus. 

Mijn volle neef in Zeeland, die ik voor het laatst gezien heb toen hij zes was, is van het type, het staat in de bijbel. Daar staat alles in. Het manneke werd omarmd door het gajes op Twitter dat mij het leven zuur probeerde te maken. Gelet op hoe hij zich op een schandelijke wijze over mijn moeder wenste uit te laten, gretig opgepikt door dat gajes,  heb ik de directie van de instelling waarvoor hij werkte geïnformeerd. Het betrof een verzorgingstehuis voor bejaarden. Daarna werd het stil om André, die neef.

Onze eerste gedachtewisseling vond plaats via Facebook. Deze zeer christelijke neef, groot bewonderaar van Wilders, vond het kwalijk wat ik over deze Leider te melden had en van het een kwam het ander. De joden… Door de tweet van @correctietik schoot me dat weer te binnen. Ik laat een gedeelte zien vanwege het denken in gereformeerde kring. André Eickenboom
De Joden dan? Weet jij dat dan niet? Vertel mij nou eens wat het Jodendom met religie te maken heeft… Zal ik het maar zeggen dan? Niets, helemaal niets… Het Jodendom is namelijk geen religie maar een bevolkingsgroep, net als dat Zeeuwen en Limburgers zijn.. Als we dan toch willen mee discussiëren over onderwerpen, laten we ons dan wel verdiepen alvorens we gaan roepen. Maar niet zomaar een bevolkingsgroep ter discussie stellen …. sorry dat me dit even stoorde.

Alphonse Scaf
Eerst even de Islam… een religie, wat anders? Er zijn mensen, fascisten noem ik ze, en niet voor het gemak, die iets anders durven te beweren.

Loek Kress
Net zoals de meeste Hollanders t/m Wilhelmina zich profileerden als per definitie Protestant, halen vele “stammen” volk, identiteit en religie door elkaar. Zolang iedereen het er maar over eens blijft dat ieder individu maar zelf mag zeggen tot welke religie en/of politieke groep en/of volksstam hij/zij zichzelf acht te behoren, lijkt mij er niet veel aan de hand.

Loek Kress
Jodendom is wel degelijk een religie, je kunt je er toe bekeren. Dat vele Joden zich ook als “volk van Israël” beschouwen, is aan hen zelf. Inderdaad hebben ze veel genen gemeen, maar dat geldt voor het Volk van Volendam ook.

Alphonse Scaf
En de Joden dan? “Jodendom en religie hebben niets met elkaar te maken”… stel je André. Hoe zit het dan met die joden en het jodendom? Zijn ze op de eerste plaats jood en dan pas Nederlander? Vervolgens, kun je jood worden, je bij het jodendom aansluiten? Hoor je dan ook tot dat jodendom? Een soort internationale, neem ik maar even aan… Of is het erfelijk, ‘zit het in de genen’, is het een ‘ras’? En wat is dan toch die joodse religie? Kun je die aanhangen, je er toe bekeren? Zo ja, maak je dan deel uit van het jodendom of blijf je buitenstaander, Zeeuw bijvoorbeeld? De staat Israël, waar staat die voor? En die zionisten, hoe die te plaatsen? Zo maar wat vragen, André… Je hebt je erin verdiept zeg je…

André Eickenboom
Dit wordt weer een zinloze discussie, en weer wijk je af van de werkelijke uitspraak zoals je hem noemt in je artikel. Op de heer Kress zijn opmerking ga ik nog geeneens in, want die is op niets gebaseerd dan enkel op iets willen zeggen. Neem me niet kwalijk mensen maar jullie weten niet waar jullie het over hebben. Juliie willen iets zeggen om maar iets te kunnen zeggen. debatteren op deze basis doe ik niet. Maar tot slot wil ik even opmerken dat het Jodendom GEEN religie is. Heeft niets met een religie van doen. Debateer niet met mij over iets waarvan je niets af weet.

André Eickenboom
Al je vragen hierboven zou ik inderdaad kunnen beantwoorden, echt Fons, je staat nu al te trappelen om weer een weerwoord te hebben op alles wat ik zou zeggen. Ik zou het je willen leren, maar die intensie, die beproef ik hier niet. Sorry neef, zo zie ik dit en het spijt me dat ik er op gereageerd heb, ik had het kunnen weten. Een vriendelijke groet.

Alphonse Scaf
André toch, ik neem je niets kwalijk. En Loek zeker niet… Waar wijk ik af op m’n uitspraak? Je reageert en ik stel slechts enkele vragen daarover. Je weet het, zeg je. Nou dan, laat je licht schijnen…

André Eickenboom

Ja ik reageerde, en dat had ik niet moeten doen. want ik weet waar het naar toe gaat. Wat Loek betreft, of wie het ook is, ik wil niet dat vreemden reageren op datgene ik schrijf. Begrijp ook niet hoe hij KON reageren want ik ken de man niet. Ik laat het daarbij, ik ga geen paarlen voor de zwijnen gooien. Ik weet dat gelovigen en niet gelovigen geen raakvlakken hebben met elkaar, zodoende kan en ga ik ook niet reageren. Maar dat is niet op de persoon bedoelt. Kwestie van verschil van inzichten. Maar één ding begrijp ik niet. waar ik al die tijd niet achter kan komen bij je is dit. Hoe komt het dat je overal tegen ageert en wat maakt het dat niets deugd. Politici niet, wetten niet, bevolkingsgroepen niet, eigenlijk niet veel. Is het onvrede? En waarin dan wel? Heb je het niet kunnen vinden in het leven? je doel? Ik begrijp het niet. Als ik kijk, naar waarmee je je omringt in FB bv. Allemaal personen die schoppen tegen de samenleving. Hoe ik er bij kom? Fons, ik heb meer over het leven nagedacht en ervaren dan dat jij wel eens zou kunnen denken. Namen als, montesorie, niet geloven, schoppen tegen en beter weten dan….. Het komt allemaal voort uit egoisme, het beter weten dan, en ga zo maar door…. En dan krijg je dus dat je jezelf normen en waarden en maten gaat toemeten, en mijns inziens verlies je dan het grote achter dit alles uit het oog. En sorry Fons dat ik dit dan zeg…. Dan kom ik toch weer terug op geloof en dat wat dit alles schiep. En daar gaat het dus mank tussen ons beiden. Want je bekijkt alles met ogen zoals jij het kunt zien en beredeneren, en men ( en dat doel ik dan niet alleen op jou ) verlies dan de realiteit en het inzicht uit het oog dat alles wat stoffelijk of niet stoffelijk is, geschapen is door Hem die alle dingen maakt. En daar begrijpen wij tweeën elkaar niet meer, omdat we anders denkenden zijn. Maar ik kan en mag niet strijd gaan oproepen tussen elkaar daar waar de dingen er niet toe doen. Want bij alles wat ik doe en denk, daar hanteer ik de bijbel bij, en als ik die geschiedenis dan ga bekijken en ga bestuderen, dan kom ik er dus achter wat de Joden, wie de Joden en waar de Joden vandaan kwamen en komen. En als ik dat ga uitleggen belanden wij in een tweestrijd met een welles nietes discussie. En dat kan wel eens één keer, maar niet telkens. En daarom ben ik het eens met het schriftwoord daar waar staat dat een gelovige niets gemeen heeft met een gelovige. Want je krijgt discussies en verhitte gesprekken en verliest dan uit het oog datgene waar het uiteindelijk ECHT om draait. Ja en dat vind ik wel jammer, want, we kunnen nooit eens lekker bakkeleien over de werkelijke dingen. Want Fons, ik hou me niet op met elke vorm van atheisme dan ook, daar pas ik voor, dat is de keuze die ik in mijn leven gemaakt heb. Dit alles leid er toe dat ik het niet ga uitleggen wat de geschiedenis van het Jodendom omhelst en inhoud, als aléén dit…. Wil je het echt weten? dan is alleen de bijbel en de Joodse geschiedenis de ware leerstof. En niet, even googlen op wikipedia of dergelijke sites en of boeken. De werkelijke Joodse geschiedenis met al zijn stammen en bevolkingsgroepen vind je alleen in het woord van God. En beter kan ik het niet verwoorden. daar laat ik het ook bij.

Alphonse Scaf
André, Loek Kress is hier bij mij te gast, en jij bent te gast. Op de persoon spelen accepteer ik niet meer.

Alphonse Scaf
Hierboven staat een artikel uit het Duitse “Tierschutzgesetz” in de versie van 12.8.1986. Daarbij wierp ik de vraag op vanwege die bespottelijke pantomime in onze Tweede Kamer… Als mijn vermoeden juist is wordt hier valse dierenliefde misbruikt om mensenhaat aan te wakkeren.

Alphonse Scaf
In een allereerste reactie lees ik iets over een”bevolkingsgroep ter discussie” stellen… Merkwaardig dat ik in de zin ervoor iets moet lezen dat er geen joodse religie is, slechts een joodse bevolking… Ik meen me te herinneren dat zoiets in de vorige eeuw al geregeld werd via rassenwetten om een rassenhygiëne te beoefenen. Je weet hopelijk hoe de zuivering plaatsvond. M’n vragen die om dat thema cirkelen worden strikt genomen afgedaan met de woorden, lees de bijbel, daar staat alles in…

André Eickenboom
En ik accepteer niet dat anderen commentaar hebben in mijn FB account. En ik accepteer jouw gedrag ook niet meer. Overal op het internet heb jij ruzie met redacties, met anderen. als er iemand op de persoon speelt ben jij dat. En dat accepteer ik niet meer. Onze wegen scheiden zich hier. Van jou en de jouwen….Ik wens u alle goeds toe. Ik wens geen omgang meer te hebben met mensen die andere culturen wegzetten met hun atheisme en haat. Mijn familie waarschuwde me voor het gedrag van jou. Namen doen hier niet terzake. Nogmaals, ik had je gewaarschuwd dat ik je verwijderen zou. Bij deze is dat een feit. Het ga u goed.

Alphonse Scaf
Jammer dat ik anderen moet lastig vallen met deze onzin.

Alphonse Scaf
Even alles op een rijtje: — “Ik wens geen omgang meer te hebben met mensen die andere culturen wegzetten met hun atheisme en haat.” — @geertwilderspvv Er is veel gebeurd Geert sinds je deelname aan gedoogkabinet. Sjapoo, hou vol. Dit land moet anders. — Beide van dezelfde auteur. Alle overige vunzigheid, stommiteiten, idioterie van deze persoon wil ik niet herhalen. U ziet het lost zich vanzelf op. Of je nu tolerant bent of wat ook tegen domheid is niet op te boksen. Haat en valsheid zijn je deel.

Alphonse Scaf
Met een ding ga je, André, volledig over de schreef: “Mijn familie waarschuwde me voor het gedrag van jou. Namen doen hier niet ter zake.” Van tweeën een, of je noemt man en paard of je trekt dit gezegde in. Overigens jouw familie wordt ergens in betrokken waar ze part nog deel aan heeft. Dat mag schandalig heten.

Joachim Wilbers
Ik geloof dat dhr Eickenboom niet goed begrijpt hoe sociale media werken. Daar zit zijn grootste ergernis. En nou voeg ik er nog een onbekende voor hem aan toe. Nachtmerries, vrees ik 😉

Alphonse Scaf
Joachim, m’n neef heeft de pijp aan Maarten gegeven. Jammer, hij is zeker een uitzonderlijk iemand. Lees maar: “Oei, een bekeerling. De ergsten! Overigens religiewetenschappelijk interessant, toetreding van ‘buiten’ de geref. gezindte is erg zeldzaam.” Een tweet van iemand ingevoerd in deze materie.Zijn finest hour beleefde neef André in 2013 toen hij als informant mocht optreden over mijn familie. Hij kon zijn haat en valsheid de vrije loop laten. Dirk (Dick) Hartman, Eveline van Donkelaar, Jacqueline Wouters e.a. vonden het prachtig wat hij te melden had.  André de Raaij keek toe.

Huib Riethof dreigde mij, als je die blogs niet weghaalt komen voor jou zeer onaangename zaken boven tafel. Achteraf vermoed ik dat Riethof doelde op de smaad en laster van die diepgelovige neef van me. Iets anders kan ik niet bedenken. De blogs waarop dit alles gedocumenteerd stond zijn inmiddels weg, daar zorgde uiteindelijk Ina Dijstelberge voor, maar dat wist u al.
 
Uitgelichte foto: bron

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.