Tot hier en niet verder

Edmund Dulac: Scheherazade – illustratie voor 1001 Nacht
Leer kinderen waar hun grenzen zijn, anders draaien ze door… Hoe vaak heb ik het m’n vrouw niet horen zeggen? Omgaan met vrijheid is niet vanzelfsprekend, het is een ontdekkingsreis met vallen en opstaan. Je kunt ook zeggen, leer kinderen waar hun beperkingen liggen en help ze hun gaven te ontwikkelen op een niet autoritaire manier. Met deze gedachten in het achterhoofd kijk je als vanzelf naar volwassenen en begrijp je snel of er iets misgegaan is tijdens hun opvoeding. Vergeet niet, volwassenen en in het bijzonder moeders reproduceren veel van hun eigenschappen en ervaringen via hun kinderen. Kinderen zou je vaker andere ouders toewensen, maar helaas ze zijn op hun beurt gedoemd fouten, waandenkbeelden, vooroordelen te herhalen, nog afgezien van hun karakter. Een vicieuze cirkel.

De samenleving die eruit voortkomt, daar moeten we het mee doen. De vraag is zelfs of er ooit een samenleving kan ontstaan bij een optelsom van individuen die elkaar gedogen en gebruiken zoals dat nu het geval is. De voorwaarden hiertoe staan er uitermate slecht voor. Egocentrisme en betweterij wat de klok slaat, met als keerzijde, verbannen en afbranden van diegenen die niet in het straatje passen. 

Onbewust voelen velen aan dat er iets niet deugt, ze zouden zo graag rust en vrede hebben, maar weten niet hoe, beseffen niet waar de oorzaken liggen. Ze zijn een gewillige prooi voor het consumentisme en uiteindelijk ook voor het fascisme. Een orde wordt hen voorgespiegeld, waarin iedereen zijn plaats weet en zijn grenzen kent. Infantiel dus, maar herkenbaar en vertrouwenwekkend. Zo was het, zo is het. Degenen die deze orde wensen te scheppen of in stand houden, staan erboven, nemen alle vrijheid, tot oorlog en vernietiging toe.

Wat doen mensen die niet hun grenzen weten, niet accepteren dat er ook ruimte voor anderen dient te zijn, slechts hun manier van leven en redeneren als de juiste beschouwen? Kijk op internet, in het bijzonder bij die zogeheten social-media en je weet voldoende. Om aan te sluiten op het vorige stukje, de leugen regeert, ik heb gelijk, er is maar een waarheid en dat is de mijne. Wat rest is op de persoon spelen, elkaar figuurlijk afmaken en dreigen dat letterlijk te doen. De waarheid, of beter het achterhalen van de waarheid wordt een onmogelijke zaak, wederom tot groot profijt van de onverlaten.

Een mooi voorbeeld van hetgeen ik beweer.Wie neemt de moeite om uit te zoeken wie @MikoFlohr en @HuubBellemakers zijn, wat ze in de loop van de tijd beweerd hebben? Tibaert, mijn persoontje dus, houdt zich hier verre van. De boodschapper in dit geval is iemand die veronderstelt dat ik nooit de waarheid spreek. Liegt hij, of lieg ik? Waar heeft hij dat inzicht vandaan? Voor mij is dat wel makkelijk na te gaan. Z’n Krapuul kameraden hebben hem het ingefluisterd, mag ik veronderstellen. Nooit heeft de man verder de moeite genomen bij mij te informeren, hij dacht het kennelijk te weten.

Die Pyt is geen uitzondering, eerder regel. Ons kent ons. Dat maakt dat hele gedoe op die o zo sociale media daarom ook zo treurig en tot een voor buitenstaanders onontwarbare kluwen. Weer blijkt dat mijn optie de enige juiste was en is, laten zien wat ze over je te vertellen hebben, al is het nog zo schunnig. Voor mezelf kan ik instaan en voor justitie valt het bewijsmateriaal in te zien. Mijn hoofddoel, aantonen wat fascisme is en hoe fascisten te werk gaan, verlies ik hierbij niet uit het oog.

Niet verwonderlijk, maar dat wist u al, dat uit twee circuits op Twitter alles in het werk werd gesteld om mijn spullen van internet te doen verdwijnen. De eer dat min of meer gepresteerd te hebben komt de huidige chief-editor, zoals ze zich noemt, van de site Krapuul toe. Juist om deze vorm van censuur maakte haar vriendenkringetje zich niet druk. Integendeel zelfs, alles moest “weggejorist” worden, verkondigde iemand die een half jaartje wethouder mocht zijn. Een treurig geval van zelfoverschatting, die man, hij teert er nog steeds op. 

Krapuul moest verboden worden volgens twee lieden, waarvan een van de twee een laflinkse dweil is, aldus Pyt. Pyt beweert nog veel meer. Steeds als op de persoon gespeeld kan worden, zijn dit slag mensen klaarwakker. Hij besteed een heel bericht aan het geval Jan Roos. De kwalificaties zijn ook hier weer niet van de lucht. Voor mij is het significant, dat deze “libertarische socialist” en “anti-EU” man volledig de clou mist en komt met een vergelijking die mank gaat: “Jan Roos bedreigt kinderen en doet een Jules Croisetje”. 

Best wil ik van dat stukje spaanhout maken, bijeengeschraapt van Twitter berichten en voorzien van de voor hem kennelijk onontbeerlijke overdrijvingen waarin juist die Jan cs uitblinken. Dat maakt het geheel sappig om te lezen, maar er blijkt weer eens te meer uit dat deze “fascistenwatcher” weinig of niets begrepen heeft van fascisme. Hij staat daarin niet alleen, het geldt ook voor de Geest van Krapuul, u weet wel, de geest die achter elke boom een nazi ontwaard. Je zou dit soort mensen bijna het lot gunnen van de vervolgenden van het nazi-regime. 

Nee, die dans waren ze beslist ontsprongen. Als fascisme hen te na komt ontkennen ze het doodeenvoudig en passen zich aan de groepsmoraal aan. Dat zouden ze toen ook gedaan hebben. Nee, ik lieg niet, ik vertel geen sprookjes, ik weet waarover ik spreek… Ook als het over justitie en aangiftes gaat. Daarover een volgend maal.


Afbeeldingen: Edmund Dulac

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.