Een bericht van de PVV-leider afd. Maastricht

· fascisme, internet, justitie, Maastricht
Authors
Schermafdruk 2016-08-03 21.12.56

Een week later zag Tibaert het levenslicht…

Volledig door de mand gevallen is Tibaert. Een groot politicoloog, een historicus en een gezondheidsdeskundige hebben de “waarheid” over de persoon achter Tibaert achterhaald. Hij blijkt voor de AIVD te werken, waarschijnlijk om de PVV aan de macht te helpen. Hun bewijslast is inmiddels zo overstelpend dat geen enkel verweer meer mogelijk is. Werkelijk?

Tibaert weet dat een andere toekomst ons te wachten staat, niet dat hij helderziende is, maar simpelweg omdat hij zijn verstand wenst te gebruiken, geen vieze spelletjes wenst te spelen, niet chantabel is en meer van die doodnormale eigenschappen waarmee iemand met enig gevoel voor zelfrespect door het leven wenst te gaan.

Tibaert weet dat dit land bevolkt is door hypocriete lieden, hij noemt ze Bataven. Mensen die slechts een ding voor ogen hebben, hun eigen gelijk. Hoe ze aan dat gelijk komen, doet er niet toe. Het dient hun eigenbelang en dat van hun groep. Ze zitten in hokjes opgeborgen, met hun groep, en verlaten zullen ze hun hok niet. Ze omarmen alles wat past in hun beeld van de werkelijkheid en sluiten de rest buiten.

Tibaert omschrijft dit als fascisme. Enige kennis van de geschiedenis, politiek en ruimtelijke ontwikkeling is hem niet vreemd. Daarop baseert hij zijn uitspraken. Alles wat hij stelt kan hij onderbouwen. Hij hoeft niets recht te buigen om het passend te maken voor een gehanteerd ideologisch kader. Zo kan hij waarheidsgetrouw zaken blijven weergeven en het fascistisch handwerk blootleggen.

Ben ik duidelijk genoeg? Ik laat nu een fascist aan het woord wiens epistel met instemming circuleerde in kringen van bovenvermeld trio. Het stamt uit november 2011 en heb het toen onmiddellijk gepubliceerd. Korte tijd later werden mijn zoon en z’n vrouw rechtstreeks bedreigd in hun bestaan.

Degene die dit lasterstuk later weer prijsgaf aan de openbaarheid wist hiervan. Ze is een goede vrouw, beweerde de historicus over deze gezondheidsdeskundige. Ze had hun erop gewezen dat Tibaert een wolf in schaapskleren was en in werkelijkheid de afdeling Maastricht van de PVV leidde… Zou de PVV ook met “geheime cellen” werken als indertijd de CPN? Toch eens even navragen bij de politicoloog, deze dus:

 

Schermafdruk 2016-08-03 21.15.45
Nu terug naar het verleden, naar de bron… Een bron, waaruit velen al hebben geput. Staat er één waarheid in? Mijn familienaam, die klopt, woonplaats en leeftijd ook: De waarheid over mijn persoon, een PVV waarheid…

Korte tijd later verscheen een copie bij Peter Anshof en eentje van iemand die eerst schande had gesproken over de kliek van Hartman en Anshof, er een blogje aan wijdde, dat later weer weghaalde en vervolgens ontkende dat het ooit bestaan had. Zoals ik al zei, een vrouw zeer geliefd in de kringen rond de site Krapuul, van Jacqueline Wouters tot Ina Dijstelberge, van Huib Riethof tot André de Raaij. U weet het onderhand, veronderstel ik, een miserabel zooitje, maar in het plegen van wandaden werden ze  ruimschoots overtroffen door deze vrouw, Eveline van Donkelaar. Ze woont helaas in Maastricht, deze in hart en nieren Bataafse. Ze vond een stukje van een onbekend schrijver, beweerde ze.

 

Schermafdruk 2016-08-03 23.53.41Schermafdruk 2016-08-03 23.55.29 Schermafdruk 2016-08-03 23.56.03
Schermafdruk 2016-08-03 23.59.57 Schermafdruk 2016-08-04 00.00.23

 

Vervolgens verkondigt ze op Twitter:

 

De “gevonden” berichtjes verdwenen alras. Ze waren opgediept van mijn Opera blog. Hier de copie, Opera is namelijk opgehouden met zijn weblogs. Enkele weken later verscheen er bij Eveline van Donkelaar een update van bovenstaande, waarin ze een poging doet zich uit die netelige zaak te redden:

 

Update: 13-2-2014
(Uit DM’s en tweets over de patiënt van een ander)
De psychopaat is zijn eigen beste vriend en de dronkaard drinkt nooit.
Zijn onmacht reikt tot in zijn eigen hemel, hij is daar dan ook heer en meester. Zijn volgelingen vallen in de afvalputjes als ze al niet eerder gevlucht zijn.
Mijn familienaam wordt nu gelinkt aan net zulke creeps en griezels maar dan van een andere politieke lichting….hoewel ik me afvraag of dat wel echt zo is. Het begint te lijken op een dekmantel. Waarschijnlijk zijn ook
zij afvallige vrienden van de dwaas en dat ze hem ontrouw zijn, kan hij niet tolereren.

EPSON scanner image

Mijn aanbod om een goede psychiater te zoeken voor hem slaat hij af, natuurlijk, het is een zorgmijder.
De familie moet hier zeer onder lijden. Voor hen deze link: http://www.npspartners.nl/
Ik ben er van overtuigd dat ze of niets weten van de shizzle die hij op het internet smeert of wegkijken na een leven lang met deze drek te maken hebben gehad.
Het is triest. Maar het einde is nabij….gelukkig!

 

Ik mag dus veronderstellen dat ik in de ogen van Eveline van Donkelaar inmiddels hoor tot de nobele kaste van Landverraders, w.o. onze vorige Majesteit Beatrix. Bataven zijn bot, onbeschaafd, brutaal, vlerkerig en bezield van haat. Waarom, waardoor? Ze liegen alsof ze nooit anders gedaan hebben, waar zij komen heersen zij, willen ze heersen. Wat een schaamteloos en stompzinnig volk.

Tot u sprak de, door een dame, zich noemende Mensch, zo betitelde PVV leider van Maastricht. En Mussert? Hem werd een groots welkom geheten, de stad was feestelijk versierd, in schril contrast met de komst van Wilders op 1 april j.l., die zichzelf als toekomstig Leider ziet. Hem viel slechts hoon ten deel en hij vluchtte na luttele minuten weer de stad uit, tot veler genoegen.

 

* De update van dit bericht staat nu onder “Rotzooi dumpen”.

update 2 augustus 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: