Die katholieken…

Walker Evans: Kerkhof en staalindustrie – Bethlehem (Pennsylvania) (1935) 


 

Civitas Christiana
Civitas Christiana

Een “krapuullinkje” brengt me bij boeiende stof over een van de vele reactionaire stromingen binnen de Roomse Kerk of instellingen die aan deze kerk gelieerd zijn. Hier Civitas Christiana. Toch is er maar één katholieke kerk, één in de leer.

Er zijn katholieken en katholieken. Nogal wiedes zult u zeggen. Toch denk ik dat nogal wat mensen niet begrijpen en misschien wel nooit leren begrijpen dat het katholiek zijn voor een katholiek slechts een van zijn vele persoonskenmerken is. Voor de “goede orde” en de overzichtelijkheid worden die katholieken vaak op een grote hoop gegooid et voilà de stereotyperingen zijn niet van de lucht.  Vul voor katholiek, socialist, liberaal, of zwart en blank in en hetzelfde mechanisme wordt van kracht, veelal gehanteerd om groeperingen van een negatief imago te voorzien. Katholieken zijn onbetrouwbaar. Die vent is katholiek, dus, is vervolgens de redenering. Zwarten zijn lui en niet bijster intelligent of, en nog vele malen stompzinniger, moslims zijn gewelddadig, want ze horen, wordt beweerd, bepaalde frases uit hun heilig boek letterlijk op te vatten, alsof er slechts een interpretatie mogelijk is, en ze horen die frases ten uitvoer te brengen alsof het een wetmatigheid is. 

Moslims vormen momenteel blijkbaar een grote eenheidsworst verspreid over de hele aarde, een massa van mensen met slechts een kenmerk, ze zijn moslim volgens het model van de herder en de schapen, een zeer katholiek.  Al het overige doet er bij die mensen niet toe als we politieke propagandisten moeten geloven Van die herder geen spoor, i.t.t. die bij de katholieken. Een dergelijke benadering van een groepering gaat in wezen veel verder dan ooit via het racisme is gebezigd. Moslims zijn van buitenaf gestuurde robots volgens de geventileerde redeneringen van islam bestrijders. Een volkomen absurde benadering en toch vindt ze gretig aftrek juist bij mensen die zich ergens aan vast willen klampen, bang zijn en om deze reden  gemakkelijk te indoctrineren zijn. 

Als brave katholieken, al noemen ze zich atheïsten of wat ook,  zijn ze zelf overtuigd de ware leer aan te hangen die de enige juiste zienswijze bevat, dogmatisch en al. Als in de katholieke kerk, een in de leer met een leider, de herder aan het hoofd. Het model dat in het Westen sinds de Romeinse overheersing school heeft gemaakt en dat haaks staat op de cultuur van nomaden waaruit de islam voortkomt. Een vorm van projectie en juist dat maakt het geheel des te absurder. 

Wilders voert zijn spel met angst en vooroordelen voortdurend op onder het bekende motto islam is fascisme met een verwijzing naar joods-christelijke waarden, de tien geboden mogen we veronderstellen. Dagelijks zou die man hierop vastgenageld moeten worden en weggehoond dienen te worden met zijn notoire leugenpraat, praat die er niet toe dient de ander te leren begrijpen maar uitsluitend om hem te veroordelen. Het kenmerk van de fascist. Mijn vermoeden, zelfs mijn overtuiging, over fascisme dient gezwegen te worden, mensen zouden mogelijk leren begrijpen hoe de vork in de steel zit, zich leren wapenen tegen fascisme. Nee, ze dienen een makkelijk buit te zijn, immers het is een ideologisch product van het Westen, van ons, dat dient tot smeerolie van onze economie. Daarom wordt Wilders niet ter verantwoording geroepen.

Te constateren valt dat zeer weinigen de fascist Wilders structureel te lijf gaan. Daar sta je dan als PVV leider van Maastricht. Je kunt wel de misplaatste grapjes richting de Leider gaan ontzenuwen, ook de mank gaande vergelijkingen met de nazi’s. Ze zijn nog steeds het referentiekader in dit land, waar men zich druk maakte over weggehaalde fietsen. Bij het weghalen van de joden en andere mensen werd schielijk weggekeken en vaak heimelijk gedacht, eindelijk. Het fascisme bestond na ’45 niet meer en op een fascistoïde wijze werd verder gegaan alsof er verder niets gebeurd was. De gebeurtenissen werden aangegrepen tot zelfrechtvaardiging, zoals in Israël na het proces Eichmann. Maar dit terzijde. 

Mijn ageren tegen Wilders en z’n volgelingen was een vijgenblad werd gezegd. Zogenaamde antifascisten, die dit beweerden, blijken regelrechte fascisten te zijn. Nogmaals, dit vind ik de grote verdienste van Wilders, het demasqué dat hij teweeg gebracht heeft.  Velen, zeer velen zijn bij lange na niet hetgeen ze voorgeven te zijn. Het zijn mensen die het “weten”, die de waarheid in pacht denken te hebben, te beroerd zijn om voor wie dan ook een helpende hand toe te steken. Jezelf uitgeven voor socialist, liberaal, feminist, ecoloog, anarchist is van nul en generlei waarde. Boekjes nakauwen kan iedereen met een beetje hersens en geheugen. In wezen handelen en ageren ze als ware katholieken. 

Analyseren, strategieën op het spoor komen, met de praktijk van alledag bezig zijn en deze steeds weer toetsen is van een andere orde. Vooral samenwerken. Daar doen dit soort mensen niet aan, als ze al er toe in staat zouden zijn. 

Echte katholieken, roomsen… Nee, niet die in Noord Ierland, ook niet in Cuba, maar deze, dagelijks op internet en Twitter te aanschouwen: “#Palermo 46-jarige Ghanese ‘immigrant’: “Ik, ’n kaartje? Maar ik ben migrant!” En trapt 2 controleurs ziekenhuis in.” Zo gaat een katholieke dame te werk die de huidige paus als de antichrist, als duivel beschouwd. Eerlijk gezegd, ik denk bij de antichrist eerder aan iemand als Wilders. Aan deze vrouw is de ene geldende waarheid en leer geopenbaard. Zou ze moslima zijn dan zou ze de salafisten omarmen en Deach een warm hart toedragen. Ze heeft een rijk geschakeerd informatiecircuit en weet haarfijn de krenten uit de pap te halen. Van haatzaaien lijkt ze haar beroep gemaakt te hebben.

Dergelijke zaken aan de kaak stellen kost inspanning, je moet op zoek naar verbanden, ideologisch en sociaal vooral. Dit thema moet ik noodgedwongen grotendeels links laten liggen, hoewel het alle aandacht verdiend, de fascistische katholiek. Een voor de hand liggende combinatie overigens. 

Door met dergelijke akkefietjes aan de slag te gaan leer je pas beseffen dat fascisme veel dieper zit, nooit weggeweest is ook en nu vrij spel krijgt. Daar moet je je tegen te weer zetten. Het kost tijd, veel tijd. Veel makkelijker is het iemand te bestempelen als PVV leider van Maastricht om te kunnen triomferen als antifascist. Het kan zelfs nog idioter, verzeker ik u alvast.


Katholieken… Gisteren, 20 september,  heb ik met mijn vrouw een concert bijgewoond in de OLV basiliek te Maastricht. Culturen die samenkomen: El Viaje de Jerusalem. Ook aanwezig, een ud-speler uit Galilea, Haytham Safia. Luister…


Update september 2016
Uitgelichte foto: bron

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.