Normen en waarden, sociale cohesie…

Lisa
Mijn normen en waarden, ik pleeg ze nooit aan elkaar te koppelen, werden door hen met voeten getreden. “Heer verlos ons van dit Krapuul, ze weten niet wat ze aanrichten”. Zo zou ik kunnen reageren op hun geblaat. Al een aantal jaren weet ik dat dit volkomen vruchteloos is. Het betreft mensen die mordicus weigeren hun eigen daden en wandaden tegen het licht te houden, mensen die collaboreren met wie dan ook als het in hun kraam te pas komt. Het fascisme zit diep in hun verankerd en ze ontkennen het. Het voordeel van de twijfel hebben ze allang verspeeld. Mijn overtuiging, het zullen verraders blijken te zijn als hun eigen hachje in het geding komt.

Even Googlen naar Krapuul en dat lees je dan. Wat op de plaats van de puntjes hoort te staan valt niet verder te ontdekken:


Krapuul | Nieuws & Columns

http://www.krapuul.nl/

Een podium opgericht om tegenwicht te bieden aan de steeds radicalere groeperingen die in Nederland de sociale cohesie, normen en waarden, fundamentele …Waarom ik er ging kijken?
Het artikel wordt ondertekend met Kate. Wie Kate is komen we niet te weten. Is er sprake van gebrek aan burgerlijke moed? Ze zegt dat ze nooit zo voor die vergelijking was. Waarom niet komen we ook niet te weten. Uit de losse pols geeft ze wat voorbeelden en relateert ze aan Der Stürmer en Volk en Vaderland. Snijden ze hout? Nee. De gevoerde strategie en de gebruikte vocabulaire worden door elkaar gehaald, de economische en sociale omstandigheden waarbinnen het huidige fascisme tewerk gaat zijn van een andere orde en schaal, het doel is een volstrekt ander. 

Waar historische vergelijkingen als deze steeds te pletter op lopen is de positie van dader en slachtoffer. Daarbij komt, en dat stuit me zo tegen de borst, dat de slachtoffers van toen, die op politieke gronden of op die van “ras” wederom a.h.w. geslachtofferd worden. De joden of Sinti en Roma van toen kun je doodeenvoudig niet vergelijken met vluchtelingen uit Afrika , Syrië of Afghanistan.  Communisten en socialisten lijken er nauwelijks meer te zijn, ook een teken aan de wand. 

De daders van nu zijn geen nazi’s. Wat ze wel zijn zullen we pas weten als ze de beschikking krijgen over macht. Het lijkt me wenselijk vooral denkmodellen te ontwikkelen om juist dat te verhinderen. Hoe je het ook verder wendt of keert, fascisme heeft alles vandoen met kapitalisme. Het is de panacee voor een kapitalistische staat in moeilijke tijden. Veel van het fascisme uit de bezettingstijd werd na de oorlog doodeenvoudig gecontinueerd. De New Deal van voor de oorlog in de USA steunde zelfs voornamelijk op fascistische ideeën en bij de PvdA en SP waren en zijn ze ook nooit ver weg. 

Echter, dit is een dagboekje voor snelle commentaren, niet voor doorwrochte analyses. Voor mij is het treurig te constateren dat de meeste mensen met hun berichten blijk geven o zo weinig inzicht te hebben in de materie. Waar te beginnen, als je al commentaar wilt leveren? In negen van de tien gevallen trappen ze met open ogen in de vallen die Wilders en Bosma opzetten en reageren als Pavlov hondjes. Hun aanhangers trouwens ook.

Krapuul een podium. Voor mij een verboden territorium, waar ik niet rauwig om ben. Wel denk ik dat ik de afgelopen drie jaar meer dan duidelijk heb kunnen maken dat juist die fascistische geest er rondspookt. Niet alleen vanwege hun daden en uitspraken jegens Tibaert, maar ook in hun verdere geschriften. Zij koesteren geen enkele twijfel over wat ze doen en beweren en ze zijn vaak voor geen enkele reden vatbaar. In het geval Tibaert werd het schrijnend duidelijk. Een leerstuk in fascisme is het gebleken. 

Sociale cohesie, daar valt veel over te zeggen, ook in fascistische zin, normen en waarden… Steeds weer dat onzalige paar. U weet toch nog van wie het stamt? Fundamenteel, waar het ook op moge slaan, ik krijg al de rillingen.  

Tot u sprak de PVV leider van Maastricht. Zijn familie had iets met NSB, kampbewaking en dergelijke nazistische zaken. Of vochten voor de Wehrmacht. Aldus goed geïnformeerde Krapuul medewerkers en hun vrienden en vriendinnetjes. Hoe noemt u dergelijke mensen als het u zou betreffen? Fascisten toch?

Uitgelicht: bron

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.