Ethisch aan de schandpaal

EPSON scanner image
Email reclamebord

Alphonse Scaf zegt:

#259 – Harrieke

Uw stellingname impliceert dat wijsheid intelligentie als voorwaarde stelt. Probleem 1: wat is wijsheid, wat is intelligentie? Vervolgens geeft U aan dat wijsheid verweven is met “moraalethische” beginselen. Probleem 3: wat verstaan we onder ethiek? Het klinkt wat flauw, toch denk ik dat we het snel eens kunnen worden dat het juist dit soort begrippen, omdat ze weinig grijpbaar zijn, tot veel misverstand en ellende kunnen leiden. Vooral als U begint over een “blauwdruk” lopen me de rillingen over de rug. Wie komt overeen, wie toetst, enz.?

De ideale samenleving bestaat doodeenvoudig niet en zal nooit bestaan. Dat is de enige zekerheid die we hebben. Projecties t.o.v. het hiernamaals daargelaten. Hooguit kun je denken aan een mogelijke consensus over wat mensenrechten zijn. Dat is al moeilijk genoeg. Ze zijn (nog) typisch euro-centralistisch geformuleerd (Franse revolutie was de bakermat) en staan op gespannen voet met bijvoorbeeld de denkwijze in de Islamitische wereld.

“Een positieve oriëntatie op ‘het eigene’, een afkeer van ‘het vreemde’, van politieke tegenstanders, van de gevestigde politiek in het algemeen, en een hang naar het autoritaire”, de werkhypothese uit Monitor 2008, schetst daarmee ook het kolossale probleem om te komen tot een kwalitatieve omslag in de geschiedenis van de mensheid. Je kunt dan wel appelleren aan rechtvaardigheidsbeginselen met een afkeer van het recht van de sterkste (de slimste, de rijkste, de gewiekste, hebben niet allemaal een beetje van die trekjes?), zolang een meerderheid (de anderen?), op welke dubieuze gronden ook, de status quo wil handhaven, kun je slechts een vaak hopeloze poging doen in een discours met andersdenkenden te komen.

Obstructie is dan het toverwoord, als je een poging in die richting doet. Dat lees ik ook uit Uw reactie. Tot de kring van een aantal ingewijden onder “Mensa” hoor ik niet, nooit van gehoord zelfs. Dus troost U. U bent niet de enige in dit forum. Ik durf, maar waarschijnlijk ontbreekt het mij aan voldoende intelligentie, het meten van “intelligentie” als baarlijke nonsens af te doen. Zie de reacties op de stukjes 219 en 236, met als absoluut dieptepunt reactie 245. Vooral het gebruik van de filosoof Kant is frappant.

De praktijk is hard, de theorie is taai. Ze coûte que coûte met elkaar in overeenstemming willen brengen baart rampen. Zie Bush (of beter onze oliebelangen met daarover de Islam-sluier als excuus) of onze blonde God in Jeruzalem. Dan zetten intelligente lieden even hun principes opzij. Met solidaire groet!

 
 
U kunt het niet weten als u de voorgeschiedenis niet kent. Mijn activiteiten als blogger begon ik uit pure zelfbescherming èn om te laten zien hoe makkelijk mensen, denk aan “allochtonen”, die zich niet verdedigen kunnen, het haasje worden van miserabele praktijken. Deze vonden plaats in het NRC forum. Aan de praatjes van een vrouw uit de veenkoloniën en een schoft uit het Nijmeegse werd geloof gehecht. Er lopen nog steeds mensen rond die de verkondigde waanzin over mij (en derden) voor bare Münze nemen. Met graagte wordt ook nog steeds geput uit die verkondige waarheden en in andere vorm weer steeds herhaald. Daarom verwondert het me geenszins dat een stelletje lieden rond de site Krapuul er heilig van overtuigd zijn dat wat over mij beweerd wordt klopt. 

Aantoonbaar is daardoor dat ze op leugens en laster afgaan en niets wensen te verifiëren. Een doodzonde in de journalistiek en in de politiek. Op grond daarvan kan ik rustig stellen dat we bij deze lieden met hoogst onbetrouwbare gasten te maken hebben. Nooit, ik herhaal nooit, heeft een van hen zich de moeite getroost om rechtstreeks bij mij te informeren over al die laster en smaad, die verkondigd werd en nog steeds wordt. Ze handelen hiermee volledig in de geest van Wilders, verdacht maken en ontmenselijken.

In de tijd toen de idioterie richting mij begon, heb ik een van de betrokkenen, de figuur Harrieke dus uit het begin van dit bericht, benaderd via de moderator van de krant. Geen enkele reactie. Voor mij de les dat je je nooit moet verdedigen tegen valse aantijgingen. De keuze werd een virtuele schandpaal zogezegd, de waanzin vastleggen ter documentatie zodat iedereen kon zien wat er speelde. 

schermafdruk-2016-10-01-04-47-15
En wat zie ik gisteren op internet? Een schandpaal. Dat treft. Een van de kopstukken van de nieuwe fascistische beweging in ons land meldt: “Een schandpaal voor de linkse gutmensch.” Dat vereist een apart bericht, want laten we wel wezen, het beoefenen van fascistische praktijken is van een andere orde dan doelbewust fascisme trachten te implanteren.

Eerstgenoemden plaveien de weg daartoe, links of rechts, dat dondert niet,  de anderen voeren een strategie om de macht te grijpen.  Aan de schandpaal met de een en de ander, deze mensen zonder enig ethisch besef…

Wim van Schaik heet de auteur van dit stukje, waarin hij slechts Bosma na weet te blaten. Pure hetze en desinformatie. Is Wim familie van Johan? Dat zou zo maar kunnen en dan wordt het zeer interessant, voor mij als Maastrichtenaar.

Overigens, ik rook nog steeds Van Rossems Troost – special cavendish. Momenteel wordt deze in Denemarken gefabriceerd. 


 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.