Wat is jouw droom van Nederland?

Waarom keert de zwijgende meerderheid zich niet tegen Wilders, vraagt Kiza Magendane, student politicologie zich af. Ik zou zeggen, juist omdat ze de zwijgende meerderheid zijn, overwegend de brave en in de pas lopende burger, voornamelijk bekommerd om het eigen wel en wee en dat van zijn naasten. Je hoort die zwijgende meerderheid denken, teveel […]

Lees meer Wat is jouw droom van Nederland?