U leest het, inteelt, slechte genen, goed onderbouwd, niks verkeerds, hulde…

Eero Eerikäinen & Osmo Sipari: Kerk in Salla (Finland) – 1947-50
De islamofobe propaganda loopt langs vele lijnen. De islam-nazi connectie, pedofilie, inteelt, noem maar op. Arabisch is een woestijntaal, moslims zijn geitenneukers en kinderverkrachters, ze willen de jihad, de wereldverovering. En veel meer. Het staat in de koran. Alles bij elkaar genomen hoogst merkwaardige en volslagen uit de lucht gegrepen beschuldigingen. Zet het eens af tegen wat de westerse christenen zoal “gepresteerd” hebben de afgelopen eeuw. Als je het beperkt tot Afrika, het Midden-oosten en Azië dan kun je zonder enige overdrijving spreken van barbarij, barbaren die overal zonder legitimatie zijn binnengedrongen en een proces in beweging hebben gezet dat de mensheid inmiddels tot aan de rand van de afgrond heeft gebracht. We hoeven slechts te kijken naar de ecologische gevolgen van dit handelen.

Eenvoudig gezegd, de moslims hadden de pech dat ze op “onze” olie zaten. En zie wat er in deze landen gebeurt, het verdeel en heers spelletje met dank aan die westerse barbaren.

Vermisst! Syriens geheime Kriegswaffe


De gevolgen van dit handelen komen nu wel heel dichtbij, de vluchtelingen. Op de gekende fascistische wijze, een westers o zo christelijk product, wordt vervolgens gereageerd. Fascist Niemöller, zich noemende Nieuwe Realist, bericht. Realisme, het is een gotspe. Werkelijk realisme zou betekenen ons handelen te herzien en een einde te maken aan de verwoesting van de aarde. Misschien bestaat er dan nog toekomst voor de mensheid. Terugkijkend kun je je ook in alle ernst afvragen of we, en de hele mensheid met ons, bij een vroegtijdigere islamisering niet beter af waren geweest. De joden onder ons zullen dit in ieder geval beamen.

De kop boven het stukje van Niemöller. Veel heeft hij zelf niet verder te melden…


Politie zet nu druk achter vervolging islamspeech Pegida Utrecht
4 november 2015
7 reacties
Door Joost Niemöller

Raffie Chohan

Op 11 oktober hield Pegida Nederland zijn eerste demonstratie. In Utrecht. De demonstratie werd verstoord door extreem linkse activisten die chaos stichtten en met de Pegida demonstranten op de vuist wilden. Een bijzonder verhitte situatie in de Utrechtse binnenstad. Een van de spreeksters op de Pegida bijeenkomst was Raffie Chohan. Ze hield een speech en uit het nieuws bleek dat het OM haar wilde vervolgen voor die speech.

In de Volkskrant stond:

Het OM bekijkt daarnaast of een van de anti-islamitische toespraken van Pegida strafbare uitlatingen bevat. Het gaat om de speech van Raffie Chohan van Pegida Nederland. Chohan kreeg veel bijval van de Pegida-aanhangers. Ze richtte zich in haar toespraak vooral tegen moslims.
‘De massieve inteelt in de islamitische cultuur brengt vrijwel onomkeerbare schade aan de moslims, met inbegrip van grote schade aan de intelligentie en geestelijke gezondheid van moslims’, was één van de uitspraken van Chohan. Volgens haar kunnen ze daarom niet aan de eisen van de arbeidsmarkt voldoen.
‘Mohammed had een vrouw van zes jaar en consumeerde het huwelijk toen zij negen was (…). Een andere reden om moslims te verachten en te haten om hun krankzinnige ideologie, want het is nooit een religie van vrede’, zei Chohan ook.

 


Tot zover het eerste gedeelte van het stukje van Niemöller. Vervolgens geeft hij aan dat hij contact heeft gehad met Chohan. Ze moest op het politiebureau verschijnen over uitspraken die ze deed m.b.t. moslims en incest met als vraag of dat een reden was om moslims te haten.

Vervolgens vertelt hij dat a.s. zondag weer een Pegida mars gepland staat, met toespraken, en dat de gemeente Utrecht die mars wil verbieden. Dan geeft hij het verhaal van Chohan weer. Een verhaal dat bol staat van feitelijke onjuistheden met als duidelijk doel om stemming te kweken en tot actie tegen vluchtelingen op te roepen. Het is een grote haattirade. Daar kan Wilders nog een puntje aanzuigen.Hieronder de hele speech die Raffie Chohan hield.
Oordeel zelf.

Hallo vrienden!
Fijn dat jullie naar Utrecht gekomen zijn op deze zondag.
Vandaag heeft Pegida de eerste Demontratie in Nederland en het doet mij genoegen dat wij daarbij volledig gesteund worden door Pegida Duitsland. Daar in Dresden is het begonnen en zou het niet fijn zijn om deze traditie over te nemen. We staan aan het begin, maar daarom niet minder enthousiast om dit tot een succes te maken.
Ons land wordt altijd gezien als een rijk land. Onze sociale voorzieningen waren altijd goed. Let wel, daar betalen we ook flink geld voor. Maar langzaam sluipen de veranderingen erin. Onze huizen worden met voorrang gegeven aan asielzoekers. Door de groeiende stroom vluchtelingen zitten in de asielzoekerscentra nog steeds veel vluchtelingen met een verblijfsstatus die wachten op gemeentelijke huisvesting. De ruimte in de asielzoekerscentra is hard nodig voor nieuwe asielzoekers en vluchtelingen.
Gemeentes in Nederland met een groot aantal moslim inwoners worden regelmatig geconfronteerd met felle discussies. Bijvoorbeeld over de mogelijke toepassing van de ‘sharia’, of met de populariteit van jonge islamitische leiders.
Het westen is bang voor de islam. En dat weten zij. En met termen als racisme en discriminatie wordt iedere vorm van discussie stopgezet. Dus emancipatie, homohaat, vrouwenmishandeling nemen we maar voor lief. Gewoon uit angst. Geen cartoons meer, theaterstukken. Vrouwen durven niet meer met blote borsten op het strand, mannen gaan nu ook in hun onderbroek douchen. alles om de islam te behagen, denk maar aan de zwembaden. Ramadan wordt ineens als een feest gezien.
Discussies onder moslims komen vaak niet naar buiten. Het zijn meestal woordvoerders en deskundigen die aan het woord zijn, maar opvattingen van gewone moslims zijn minstens zo belangrijk. Zij geven een goed inzicht in welke ontwikkelingen plaatsvinden bijvoorbeeld op het gebied van huwelijkskwesties, en andere zaken die het dagelijks leven betreffen van moslims.
In vele kantines wordt nu alleen halal vlees geserveerd. Overal worden gebedsruimtes ingezet. Let wel, dit zijn geen Moskeeën. In dit kleine land hebben we al meer dan 500 moskeeën en ze rijzen als paddenstoelen uit de grond.
In zwembaden hebben ze speciale dagen waar alleen Moslima’s kunnen zwemmen. Op pasfoto’s mag je wel met een hoofddoek, maar niet met een hoed op. Bij de sociale diensten hebben ze een tolk die Moslims kunnen helpen.
Asielzoekers komen voor het merendeel in de bijstand terecht, maar ook het aandeel van Turkse en Marokkaanse Nederlanders is procentueel groot onder de 481.000 mensen die eind 2014 een dergelijke uitkering kregen. Van de asielzoekers spannen Somaliërs de kroon.
Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek naar bijstandsuitkeringen naar nationaliteit.
Bijna zeven van de tien volwassen Somaliërs krijgen zo’n uitkering. Van de voormalige asielzoekers met een Syrische, Iraakse of Eritrese nationaliteit zit ruim de helft in de bijstand.
Er worden huwelijken gearrangeerd. Er wordt besnijdenis toegepast. Er is erewraak. Ik kan zo wel heel veel opnoemen, maar we weten allemaal dat dit te maken heeft met de Islamisering van Nederland.
Als een Westerse journalist een Arabisch land bezoekt moet ze een hoofddoek om. Maar als een Arabisch Staathoofd hier is hoeft hij een vrouw geen hand te geven. Want een vrouw of dochter is niks waard. En zo komen wij bij het feit dat als men de waarden van een land moet respecteren dat zeker hier geldt.
De onvrede in Nederland stijgt met de dag als wij op t.v. zien hoeveel vluchtelingen er weer zijn binnen gekomen in Lampedusa en Griekenland. En in Brussel word beslist hoeveel wij er moeten opnemen. De aanpassingen en tolerantie van onze zijde is op. En onze Regering, die tot taak heeft het Volk te beschermen luistert totaal niet naar ons. Geregeld bereiken ons berichten dat er gevechten uitbreken in Asielcentra. De Christenen die gevlucht zijn naar ons land om de horror in hun land te ontvluchten, zijn nu niet veilig door de Moslims waartussen zij leven.
Moslims in Amerika, Europa en Australië willen hun systeem opdringen door middel van de Sharia, en zo ons dagelijks leven ontwrichten.
Zo zullen vrouwen worden teruggebracht tot het vee, ze zullen al hun rechten verliezen, en zullen worden blootgesteld aan de wetten die hen geen recht geeft om controle over hun leven te hebben. Jonge meisjes zullen systematische verkrachting worden door Islamitische mannen, die in de voetsporen van hun valse pedofiele profeet een voorbeeld zien. Mohammed had een vrouw van 6 jaar en consumeerde het huwelijk toen zij 9 was.
Moslims moeten terug naar hun islamitische staten om zo dit voorbeeld daar te volgen, niet hier!
Deze manier van denken is de meest pathetische dat ik ooit heb gehoord.
Een andere reden om moslims te verachten en te haten om hun krankzinnige ideologie, want het is nooit een religie van vrede.
Ook wil ik even iets vertellen over inteelt.
De massieve inteelt in de islamitische cultuur brengt vrijwel onomkeerbare schade aan de Moslims, met inbegrip van grote schade aan de moslims ‘intelligentie, geestelijke gezondheid.
Ieder mens is drager van genetische foutjes. Die manifesteren zich doorgaans niet omdat ze ‘recessief’ zijn. Mensen hebben voor elke eigenschap dubbele genen – een van de vader en een van de moeder.
Het belangrijkste gevaar van huwelijken tussen neef en nicht is dat de kans op een combinatie van twee recessieve ziektegenen wordt verhoogd.
Incest, gedurende 1400 jaar gebruikelijk in islamitische samenlevingen, heeft waarschijnlijk onherstelbare genetische schade aangericht.
Gevolgen voor het Westen en de islamitische wereld de gevolgen voor nakomelingen van bloedverwanten zijn onaangenaam: verhoogde kans op overlijden, een lage intelligentie of achterlijkheid, arbeidsongeschiktheid en ziektes. Andere gevolgen zijn: beperkte sociale vaardigheden, beperkt leervermogen en onvermogen om aan de eisen van de arbeidsmarkt te voldoen. De economische kosten van de gevolgen van incest zijn uiteraard van secundair belang vergeleken met het menselijk leed. Maar dat het grote percentage bloedverwante huwelijken onder moslims ernstige gevolgen heeft voor de westerse cultuur en de islamitische wereld is duidelijk.
Van 1910 tot 2010 is het aantal christenen in het Midden-Oosten – in landen als Egypte, Israël, Palestina en Jordanië – blijven dalen; eens waren het 14 procent van de bevolking nu zijn er ongeveer 4 procent Christenen. De opkomst van extremistische groepen, evenals de perceptie dat hun gemeenschappen zijn verdwijnen, zorgt ervoor dat mensen vertrekken.
De Arabische lente heeft alles alleen nog erger gemaakt. De dictators Mubarak in Egypte en Gaddafi in Libië werden omvergeworpen, en hun langdurige bescherming van minderheden werd beëindigd. ISIS roeit nu de christenen en andere minderheden helemaal uit. Ook werden de Christenen altijd beschermd door Assad en ook voorheen door zijn vader.
De toekomst van het christendom in de regio is nu onzeker. Hoe lang kunnen ze vluchten voordat zij en andere minderheden zijn uitgegroeid tot een verhaal in een geschiedenisboek? Het christendom is onder een existentiële bedreiging.
Met de toestroom van Asielzoekers krijgen wij in Nederland verschrikkelijke toestanden in de straten. Ik ben bang dat de Politie en het Leger dan de orde niet meer in de hand kunnen houden. Wij willen ons veilig voelen in Nederland.
“Is dit het einde van het christendom in het Midden-Oosten?” In elk geval, als het aan mij ligt, niet in Europa.
De wereldleiders moet snel hun houding veranderen ten opzichte van de Moslims immigratie, anders is het een verloren zaak en dat geeft ons een trieste blik op de toekomst.
Als de kindbruidjes niet naar Nederland mogen komen, dan kunnen ze altijd nog kinderbijslag vragen. 
Onze regering is er om ons te beschermen, en ons belang te behartigen! Laat ze dan hun werk goed doen.

Voor onze Engelse gasten:
For our English guests:*
==============

Prime Minister Rutte of the Netherlands said: we are not at war with radical Islam. Angela Merkel said: “Der Islam gehört zu Deutschland”. We have leaders that are plain stupid and ignorant. As long as leaders are blind to what is happening to Europe nothing is going to change. When will we be taking serious.
You have heard many times that “Islam is a tolerant religion”. That is the biggest lie that you can hear all over the World, and this lie is used as a mask to hide the terrible face of Islam. They like to impose Sharia on us. To me Sharia is horror, it is barbaric.

Voor onze duitse gasten
Für unsere Deutsche Gäste:
=================

Aber nun kurz zu dem, was der Koran lehrt:
1) Es gibt keinen Gott außer Allah
Menschen mit anderem Glauben sind „verflucht durch Allah“
Für mich kann das unmöglich ein liebender Gott sein!

2) Die ganze Welt gehört Allah! Es ist der Auftrag aller Moslems, das Land der Ungläubigen einzunehmen. Deshalb kommen sie nach Europa, ich bin mir sicher!

3) Muslime haben den Auftrag, ihr Leben und ihr Eigentum dem Jihad zu widmen um die Welt für Allah’s Religion einzunehmen. Und das ist ein Problem für uns in Europa. Der verdammte Jihad, damit wollen wir nichts zu tun haben!
Dank für das Kommen, und ich bin Stolz auf dich!
Thanks for coming and I am proud of you.
Deze speech zal ik op mijn FB site zetten onder mijn naam Raffie Chohan.
Dank u voor het komen naar Utrecht en ik ben trots op jullie! En geef jezelf een applaus!

 


Dit fraais kreeg ik te zien door deze tweet:


 


U leest het, inteelt, slechte genen, goed onderbouwd, niks verkeerds, hulde.  Zo komt deze rabiate propaganda dus over bij de “gewone” burger, mogen we aannemen. De inhoud behelst alle elementen van een “Mein Kampf”, internet zorgt voor massale verspreiding en i.t.t. het geschrift van Hitler wordt het gretig gelezen. De vraag is hoe zet je je tegen deze propaganda te weer. Weerleggen regel voor regel? Dat is een mogelijkheid, maar wie bereik je ermee? Die vrouw dwingen in het openbaar al haar opgesomde insinuaties en onjuistheden te onderbouwen? Dat gaat niet lukken.  De voorsprong die deze lieden weten te halen op werkelijk integere informanten wordt alsmaar groter. Ik weet het, vrijheid van meningsuiting, maar waar liggen die grenzen, zijn er grenzen aan gesteld? Wie beoordeelt ze? Justitie? Dat zou wel eens een böses Erwachen kunnen beteken. Fascisme niet rechtsom, maar linksom. Maar wat dan?

Uit jarenlange ervaring weet ik dat er niet op te boksen valt tegen ignoranten, van welke politieke kleur ook. Je wordt er moedeloos van, zeker als de meest voor de hand liggende feiten niet waargenomen worden. Als dan ook nog eens de angst een grote rol kan spelen, zie ook die toespraak hierboven die louter schijnt te dienen om die angst aan te wakkeren, is de blokkade met de realiteit volkomen. 

Zullen we dan maar, ik bedoel de mensen die niet wensen te buigen voor het dictaat van welke profeten ook, met de armen over elkaar gaan zitten tot een Leider in dit land de macht democratisch overneemt, met als motto, die bui trekt ook weer over? Dat dachten zeer vele Duitsers ook in 1933 als we toch een historische parallel mogen trekken. Ons land, ons volk. En wie gaat er met de kassa vandoor, dacht u. Precies dezelfden als toen nadat, zoals het heette, het beest bedwongen was. Het proces ging gewoon verder, zonder de te zeer in het oog lopende uitwassen, onder andere etiketten. Met die erfenis zitten we nu, met uitwassen die maar al te duidelijk aan het daglicht komen en aangewakkerd worden onder de noemer Clash of Civilizations

De eerste slachtoffers zullen weer de goedgelovige, trouwe aanhangers van de Leider zijn. 
 
Uitgelichte foto: bron

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.