Bestaansrecht van de PVV omstreden?

Ze waren uitgetrokken om Wilders een kopje kleiner te maken, figuurlijk gesproken. In het geniep dachten ze het misschien letterlijk. Hun missie strandde voor ze goed en wel begonnen was. De weeffouten konden niet ongedaan gemaakt worden, de belangrijkste, van fascisme begrepen ze geen mallemoer. Hun tekort aan historische kennis was en is schrijnend.

Lees meer Bestaansrecht van de PVV omstreden?