Bestaansrecht van de PVV omstreden?

Nachtwaker Peking (1869)
Ze waren uitgetrokken om Wilders een kopje kleiner te maken, figuurlijk gesproken. In het geniep dachten ze het misschien letterlijk. Hun missie strandde voor ze goed en wel begonnen was. De weeffouten konden niet ongedaan gemaakt worden, de belangrijkste, van fascisme begrepen ze geen mallemoer. Hun tekort aan historische kennis was en is schrijnend. Dit tekort werd en wordt verbloemd door ongegeneerd op de meest rabiate manier te werk te gaan en daarbij het idioom en de methodes van fascisten linea recta over te nemen. De poppetjes waren en zijn slechts anderen. Kwalijker nog, ze volgden het discours van Wilders bij gebrek aan het o zo noodzakelijke voorstellingsvermogen en analytisch vermogen. 

Het leven is een voortdurend leerproces voor mensen die niet vooringenomen zijn, anderen de ruimte geven. Dan is uitwisseling van kennis en informatie essentieel, dan wordt democratie tot wat ze behoort te zijn. Die grondvoorwaarde dien je in de praktijk te brengen als je de (politieke) openbaarheid zoekt om met fascisme en verwante zaken aan de slag te gaan. Gebeurt dat niet dan moet daarop afgerekend worden. Zo in het geval van mensen die zich verzamelden rond een site die zich, achteraf bezien, met de juiste titel afficheerde: Krapuul. Crapuul schreeuwt, heeft lak aan anderen en is in wezen asociaal. In hun ogen ben je voor of tegen. Voor, dan wordt je beschermd, tegen dan ben je een nobody of erger. Zo verging het Sjaakie. Juist, Jacqueline Wouters. Ze kon barsten, voordien werd ze nauwelijks geholpen. Het resultaat in beide gevallen is schrijnend. 

De afgelopen dagen waren zeer verhelderend over hoe posities worden ingenomen, mensen neergesabeld en makkelijke prooien uitgezocht. Keulen… Wie is ermee gediend? Wilders. 

“Luister toch gewoon naar wat Krapuul al in mei 2011 zei!” Huib Riethof, beschermheer van Sjaakie, vandaag op die site, daarbij zijn eigen woorden citerend. Over eerwraak heeft die man het, hoe primitief. Wilders lacht hem vierkant uit. Maar nog gekker, wat ondernam de man richting Tibaert? Exact, om in zijn terminologie te blijven, eerwraak. Zeer primitieve reacties heb ik ontvangen, waaronder de zijne.

In het jaar 2011 leverde ook Wouters nog bijdragen aan Krapuul. Ze gold, en dat is toch wel opzienbarend, bij hen als specialist op het gebied van derivaten. Het volgende bericht van 12 mei geeft haar werkwijze weer. Ze uitte hierin haar bezorgdheid over het voortbestaan van de Wilders bv. Haar bijdrage zal op Riethof best indruk gemaakt hebben.


Dit is een gastbijdrage van J.A. Wouters.

Heeft de PVV van Wilders bestaansrecht?Als je dit leest vraag je je af waar doelt ze op. Stemmen trekken doet Wilders meer dan voldoende, dus daar kan het niet aan liggen. Ze zegt toch nadrukkelijk bestaansrecht? Ze  verklaart zich nader. De kwestie is volgens haar vereniging of niet en dan blijkt een lid niet een vereniging te kunnen vormen. Dat raadt je de koekoek. 


Je moet namelijk een vereniging zijn om in de politiek te kunnen. Deze moet tenminste bestaan uit 2 leden. Voorzover ik weet heeft de PVV er maar 1 te weten Geert Wilders!
Door het geheel ontbreken van leden is de PVV een vereniging die opgericht is op grond van de vormfouten en juridisch gezien zou deze wel eens ontbonden kunnen worden.Vormfouten? Sjaakie toch, je wilt op een bepaalde manier politiek bedrijven, in het geval PVV op fascistische leest geschoeid. Wezenlijk kenmerk van een beweging, PVV in dit geval, is de partijstructuur, als je het zo noemen wilt, met één leider. Zo doet de RK kerk het ook en is er al eeuwen in geslaagd haar macht op een dergelijke wijze te continueren. Goed voorbeeld doet volgen, zo Mussolini en zijn imitators elders. 

Helderheid Sjaakie vind je niet bij de KvK, die krijg je door je een klein beetje in de materie te verdiepen.


Tijd voor helderheid dus: KvK kan de vereniging ontbinden onder artikel 19 van boek 2 van BW.
Want één persoon kan geen vereniging zijn.
Wilders is zowel penningmeester, voorzitter, secretaris alsook enig lid.Vervolgens komen de welbekende linkjes van Sjaakie en vele reacties. Ook van haar. De meest opmerkelijke is deze:


Een criminele organisatie uit op macht en gewin http://nl.wikipedia.org/wiki/Criminele_organisatieEen criminele organisatie…
Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.