Een geboren hypocriet?

Zijn praktijken mag het publiek niet weten is kennelijk de boodschap. Mij lijkt het integendeel van belang zijn handel en wandel jegens Tibaert te tonen. Daaruit kunnen conclusies getrokken worden over zijn uitspraken jegens derden. En die liegen er niet om. Of juist wel, het is maar hoe u het bekijkt.

Lees meer Een geboren hypocriet?