Search Results for: herman falkenstein

Dossier Herman Falkenstein

Het zoeken op dit weblog is eenvoudig zat. Voor het gemak toch een overzicht dat nog verder uitgebreid kan of zal worden. Van een aantal personen die rechtstreeks of op afstand met de zaak HF te maken hebben (gehad) zal ik aparte berichten aanmaken. Ook over diegenen die in de aangifte van mijn zoon vermeld staan. Voor mij is dit de handigste oplossing en ze kost nauwelijks tijd.

Off-topic: Herman Falkenstein

Zo komen we in ieder geval wel weer Ina Dijstelberge op het spoor, die “last” zei te hebben van Herman, maar niet heus.

Het requisitoir Herman F.

3 juli 2016
HF is veroordeeld. De aan mij verschuldigde dwangsom heb ik tot op heden niet ontvangen.

Verdwenen blogspot

Ter verduidelijking. Enkele maanden geleden is Herman Falkenstein reeds veroordeeld wegens vergelijkbare strafdaden jegens mij.

Braaksel…

De man smeekt om aandacht, die vindt hij volop bij Herman Falkenstein. Voor het overige? Zoals ik meermaals aangaf, braaksel, vies, plakkerig, glibberig. Een mannetje om met een wijde boog om heen te gaan, gespeend van welke bagage ook die je tot sociaal wezen maakt.

Wat te doen?

Cargawar, Ina, Sjaakie, Huib, Benzona, Jeky, Friedrich, Eelko, Gerardje… Een tableau de la troupe kort voor de aangifte tegen Herman Falkenstein.

Een nazi-cel en spionage

De werkelijke criminelen zijn uiteraard Jacqueline Wouters en Herman Falkenstein, maar dat begreep u al…

I love PVV

Alweer een ter mijner ere aangelegd weblog, ditmaal van Herman Falkenstein.

Cargawar, een Rotterdamse lul de behanger…

Een week geleden was ik op het politiebureau in Maastricht om aangifte te doen tegen Herman Falkenstein bekend onder @Megasupernieuws. Vooraf een boel zoekwerk. Een lange middag op het politiebureau. Hopelijk nuttig.

Aangifte een jaar geleden en nu…

Praktisch een jaar na mijn vorige aangifte i.v.m. (doods-)bedreigingen word ik dringend door derden verzocht wederom aangifte te doen. Het betreft nu Herman Falkenstein in mijn Twitter leven gekomen door de haat en laster campagne van Jacqueline Wouters.

Mogen we ze internet criminelen noemen?

Of als u dat liever wenst, gajes, tuig van de richel. Oordeel zelf. De volgende lieden namen de meest liederlijke beschuldigingen aan mijn adres, aan dat van mijn vrouw en naaste familie, alsmede aan mensen die mij goed gezind waren op internet, voetstoots van elkaar over en sterkten elkaar in een hetze jegens Tibaert:    […]

Grappenmakers

Het manneke heeft LOL. Daar word ik werkelijk misselijk van. Weer word ik herinnerd aan de hypocrisie van mensen van zijn slag, die terecht als Gutmenschen bestempeld worden, maar uiteindelijk erger zijn dan de kwaal, de kwaal die fascisme heet.

Het is nooit te laat

Zeuren moet ik niet, haar speciaal aan Tibaert gewijd blog levert een overvloed aan materiaal om te laten zien hoe je als je kwaadwillend bent zaken naar je hand kunt zetten. Je laat de context weg, je selecteert wat je te pas komt, je levert commentaar vanuit een vooroordeel, je combineert zaken die los van elkaar staan en schreeuwt voortdurend “het auteursrechtenschendertje”.

Zeer vermoeiend…

Uiteindelijk kun je slechts voor jezelf instaan. Daar maak ik gebruik van richting onverlaten en dat werkt uitstekend. Met recht, onaanvechtbaar voor justitie, kon en kan ik aantonen dat er mensen zijn die zich behangen met etiketten als “sociaal” die dit allesbehalve zijn. Voor smaad, bedrog en hetzes draaien ze hun hand niet om.

Dikke dossiers

Klop je aan de deur bij fascisten om een antwoord kun je wachten tot je een ons weegt.

Een graf delven

U rijdt auto? Zwijg… En al helemaal als u zéér legaal landjepik bedreven hebt… Lees: “From Union Carbide to Exxon to BP” en bekijk: “La face cachée du pétrole” *, maar ook: “Al Nakba” en “Terrorists control The White House”…De strijd voor onze vrijheden dus! Zo kwam ik op Twitter terecht, juni 2010. bron Israël […]

Wel nog dit…

Geheimagent @bugs0007, Herman F. in het dagelijkse leven,  weet hoe hij zijn sporen moet wissen. Kijk maar.

Uit de weg ruimen van ongewenst…

Allen dreigen, o.a. met justitie, jegens mij. Dergelijke mensen noem ik fascisten. Hun gif wordt massaal vermenigvuldigd. Juist op dit punt faalt tot heden justitie.

Van het een komt het ander…

De houding van fascisten t.o.v. justitie is van zeer bijzondere aard. In hun handen wordt het tot een groot machtsinstrument. Onafhankelijke justitie vinden ze hoogst verdacht.

Lastig leugens te weerleggen

Hier een eerste proeve van de vrouw die er uiteindelijk voor zorgde dat al mijn materiaal bij Google verdween.

Van Gloria tot Ina

Processen via sociale media onttrekken zich inhoudelijk grotendeels aan de niet-betrokkene. Om dit te ondervangen heb ik een INDEX samengesteld waarin hoegenaamd alles betrekking hebbende op Tibaert kan worden teruggevonden.