Zover is het al gekomen…

In enkele jaren tijds is het al zover gekomen dankzij cultuurbarbaren als Geert Wilders en Martin Bosma. We zijn tot gidsland geworden, wat we steeds zo graag wilden zijn. Onze cultuur, die geldt voor heel ons volk, taal, muziek, kleding, voedsel en bovenal onze superieure wooncultuur, die laten we niet ondermijnen door barbaren, die niet veel verder gekomen zijn dan zich uit te drukken in een woestijntaal. De stompzinnigheid en platvloersheid wint op alle fronten. En zij is grenzenloos.

Lees meer Zover is het al gekomen…

Een bezorgde burger

Je bent opinieleider of niet. Om succesvol te zijn en een aureool van autoriteit om je persoon te creëren leg je anderen woorden in de mond woorden, die de persoon in kwestie zo nooit gezegd heeft, en je kunt je punt scoren.

Lees meer Een bezorgde burger

Naaien (bis)

Fraai zijn de kronkelredeneringen die bedacht worden om het eigen gelijk te halen. Framen op uit het verband gerukte en niet ter zake doende details is een van de bijbehorende kunstjes.

Lees meer Naaien (bis)

Argeloos, als een grapje

Al bij al, Bosma doet prima werk voor de beweging. Hij lijkt op een vrijwilliger van de ouwe stempel, zonder een enkele ambitie, zich opofferend voor de Leider. Een voorbeeld dat doet volgen. Je hoort het hem zeggen, ik ben ook maar een mens, maar heb het beste met iedereen voor.

Lees meer Argeloos, als een grapje

Groteske zelfoverschatting…

… van een vrouw. Haar denkwereld: “De verschillen tussen mensen, in positie tussen de man en de vrouw, de ongelijke waardering van het mannelijke en het vrouwelijke, de scheve verhoudingen tussen mannen en vrouwen, dit alles getuigt dat de balans is doorgeslagen in het voordeel van de man en de aan hem toe gekende (mannelijke) […]

Lees meer Groteske zelfoverschatting…

Wilders is een grapjas

Oppervlakkig beschouwd is dat PVV spektakel een grote schertsvertoning en Wilders een grapjas. Het past precies bij de geestesgesteldheid van een volk dat je in dit land in grote getale aantreft. O schande, ten dele het gevolg van een revolte die zo niet bedoeld was, een revolte om meer democratisering, om meer rechtvaardigheid en samenwerking. Mei’68.

Lees meer Wilders is een grapjas

De staats…

De Wortschöpfung van Bosma ademt geheel de geest van de nazi’s. Lees Victor Klemperer er maar op na. Zijn woordenschat past opmerkelijk goed binnen de grote bekken cultuur in dit land en valt daardoor niet uitzonderlijk op. Daar maakt Bosma listig gebruik van.

Lees meer De staats…

Even spontaan dit…

U kent de meestertruc van fascisten? “Zij bedreigen ons, ze vallen ons aan, ze hebben ons de oorlog verklaard.” Je zuigt wat uit je duim wat een ander beweerd of gedaan zou hebben et voilà er is weer een feit geschapen. Ik ben de goedmens, de andere deugt niet, om in hun idioom te blijven. […]

Lees meer Even spontaan dit…