Een fascistisch brein aan het woord

Al bij al prijs ik me gelukkig met dit uitzonderlijk voorbeeld van fascistisch handelen. En maar denken dat Hollanders, vrij geciteerd naar Paul Wilders, immuun zijn voor fascisme. Deze vrouw handelt zelfs als Adolf Hitler, lees maar: De retoriek van Hitler’s ‘Mein Kampf’. Exact van hetzelfde laken een pak, ik noem het de ‘omkeertruc’.

Lees meer Een fascistisch brein aan het woord

Blanke fascistenhaat

Er wordt gewag gemaakt van een kritische journalist. Juist, daar hebben we een tekort aan, journalisten die erop uittrekken, zich informeren, in debat gaan, weten welke bronnen betrouwbaar zijn, steeds kritisch blijven over wie of wat ook, geen stemming kweken, wars zijn van propaganda, leugens doorprikken…

Lees meer Blanke fascistenhaat

Luister niet naar de verkeerde mensen

Zo worden nette kindertjes opgevoed, zo leert men gehoorzamen. Later, jaren later is het de gewoonste zaak van de wereld, als men geacht wordt zijn oordeel te vellen en stem uit te brengen. Dan weet men haarfijn te vertellen wie de waarheid spreekt. De ander is de leugenaar, de bedrieger, de onruststoker, de verrader tot landsverrader toe.

Lees meer Luister niet naar de verkeerde mensen

Spinoza

Hoor ik van je? Wees verzekerd ondanks je capriolen ben ik niet rancuneus, ook niet arglistig.

Lees meer Spinoza