Search Results for: riethof

Huib Riethof, een verzoek…

Riethof is dol op het doen van pikante grapjes aan mijn adres, zeer tot genoegen van dames die hij terzijde staat. Dus dit pleziertje gun ik hem van harte.

Infrastructuur volgens Riethof

Een merkwaardige reactie zie ik op LinkedIn:     Hij verwijst naar dit artikel:   link   Wat wil hij nu feitelijk aangeven met z’n reactie? Dat hij in de zeventiger jaren nog geen flauw benul had van infrastructuur? Dat zij hem vergeven. Dat hij veertig jaar later alsnog zijn gelijk wil halen, hij noemt […]

Huib Riethof als Sinterklaas of Zwarte Piet?

Ik zat nergens in verstrikt. Ik liet van meet af aan zien hoe makkelijk van front gewisseld wordt, links, rechts. Verder hoe over en weer dezelfde agressieve methodes gebruikt werden, bedrog gepleegd werd en gedreigd werd. De leugens en verdachtmakingen zijn achteraf niet meer te tellen.

Is het wel een kwestie van snappen bij Huib Riethof?

Ogenschijnlijk redelijke mensen die bij de geringste tegenwind reageren als door de hond gebeten, volslagen idiote streken uithalen of een poging daartoe doen, waarbij die van regelrecht schorem verbleken. Wat daarvan te denken?

Huib Riethof, een zacht eitje?

  Pythia, het orakel van Delphi Hypnotism: Its Facts, Theories and Related Phenomena by Carl Sextus, 1893 bron Nog steeds wacht ik op bewijs. Ik zou hem via de telefoon herhaaldelijk hebben lastig gevallen, ik maakte fake accounts aan. Zei hij dat omdat zijn vriendin Jacqueline Wouters hem dat had ingefluisterd of omdat hij haar […]

Huib Riethof – dossier 1

bron Zijn mensen rationele wezens? Nee, op de eerste plaats worden ze geleid door gevoelens van blijdschap, welbevinden, zorg, angst. Als je dat niet beseft winnen die gevoelens het van steekhoudende argumenten. Propagandisten van allerlei snit, fascisten en reclamemakers voorop, weten dat en maken er volop gebruik van. Wilders is een van hen. Zijn slogan […]

Het woord is aan Huib Riethof

Een korte reactie op twee blogstukjes van Huib Riethof. Ze kwamen al eens eerder aan de orde. Het vriendenkringetje van Riethof heeft er voor gezorgd dat het oorspronkelijke commentaar niet meer zichtbaar is voor het publiek. Zo gaat dat in die kringen. Censuur van het zuiverste water.

Moorden via een vergunning?

Wat moet je met een recidivist, met iemand waarmee je slechts medelijden kunt  hebben, maar die je al meermaals met de dood bedreigd heeft?

Ervaringen met justitie…

Je wordt machteloos gemaakt, je aanklacht wordt verdraaid, je staat uiteindelijk in de kou. Waar het over ging, waar het over zou moeten gaan, kan niet meer ter sprake komen.

Kaas

Waarom ik het laat zien?
Ach, het is een van de vele voorbeelden waarin Tibaert als dader opgevoerd wordt. De meest fameuze blijft @kutje13. Nergens heb ik part nog deel aan.

Walter, de tijd gaat snel

Mensen die nooit tot inkeer komen, niet wensen op hun dwaalwegen terug te komen,  noem ik nuttige klerken, wegbereiders voor fascisme.

Weet wat u doet…

Waanzin is het niet. Onomstotelijk staat vast dat het program is om iemand verdacht en monddood te maken.

Mogen we ze internet criminelen noemen?

Of als u dat liever wenst, gajes, tuig van de richel. Oordeel zelf. De volgende lieden namen de meest liederlijke beschuldigingen aan mijn adres, aan dat van mijn vrouw en naaste familie, alsmede aan mensen die mij goed gezind waren op internet, voetstoots van elkaar over en sterkten elkaar in een hetze jegens Tibaert:    […]

Een door en door fascistisch wezen

Een opportunistisch individu, dat liegen en bedriegen dagelijks in de praktijk brengt, iemand ten schande maken om welke reden ook ziet als noodzaak ter zelfrechtvaardiging. Doof en blind is voor argumenten en feiten. De in de wieg gelegde fascist zogezegd.

Er was al iets bekend

Met de onderstaande tweets ga ik eens aan de slag. Misschien zou het niet hoeven als de betrokkenen in deze affaire, Huib Riethof, Eveline van Donkelaar, Christina Britez, André de Raaij, Ina Dijstelberge, Jacqueline Wouters e.a. eens open en bloot hun kaarten op tafel zouden leggen. Daartoe zal het niet komen, bewust als ze zijn […]

Qui s’excuse s’accuse

Inmiddels weet ik met zekerheid dat mensen als Dijstelberge, De Raaij en Riethof zich niet tot een dergelijk niveau zullen verlagen. “Qui s’excuse s’accuse” is hun motto.

Een stelling…

Zo zie je maar,  iets van belang verspreidt zich snel op internet, net als leugens en propaganda. bron Vanavond krijg ik deze stelling te zien: Laten we de Kretenzers buiten beschouwing dan staat hier een getuigenis, ik, André de Raaij, ben een fascist, net als mijn maatjes Dijstelberge, Wouters, Van Donkelaar en Riethof. Verdere toelichting […]

Tweets Tibaert – 7 tot 14 november 2013

Alphonse Scaf @Tibaert VAARWEL, BESTE MENSEN… Op Twitter weergeven Alphonse Scaf @Tibaert A film of Francis Bacon from 1985 in the studio & various bars hanging out, drinking, conversing, and gambling: is.gd/J1CnD1 Op Twitter weergeven Alphonse Scaf @Tibaert Tibaert is out! paper.li/Tibaert/131322… Stories via @KC_Spencer Op Twitter weergeven Olivier Clairouin @OClairouin Interview : Mathieu Amalric […]

Vrijheid… Een nawoord

Rechtertje spelen via Google en personen bijvallen en ondersteunen die smaad en laster verspreiden. Ziedaar Krapuul.

Ban de leugen

Vergeet niet Tibaert te blocken en te melden voor spam, doen zij ook. Elk besmettingsgevaar, elk tegengeluid moet u uitsluiten, gelijk Wilders en Bosma. Zeer verstandig.
Heb elkander lief…

Het rectificeren van grove leugens…

Dat is niet mis, grove leugens zegt deze verspreider van laster en smaad, gekend pathologisch leugenaar bovendien. Let wel ze gaat af op berichten van derden. En hoe je over lijken gaan je gelijk haalt heeft ze ook al vaak genoeg aangetoond. Beschadigen van mensen schijnt haar lust en leven te zijn.

Is deze vrouw waanzinnig?

Arne Jacobsen – raadhuis, Rødovre, Denemarken – 1955 bron Wees gerust, dat is niet het geval. Ze is wel door en door doortrapt… Een aantal lieden hebben haar grote aanhankelijkheid betuigd. Mensen waarvan ik eerder vermoed dat er een steekje bij hun loszit. Ze steunden haar waar het maar kon. Mensen die er prat op […]