Verkrachten…

De nazi’s vonden niets uit, integendeel. Hun rassenleer bijvoorbeeld kwam rechtstreeks uit de USA. Xenofobie is van alle tijden, anderen als minderwaardig zien ook.

Lees meer Verkrachten…

Klare wijn

Realiseer u, dat in ons land fascisten bestrijders zijn opgestaan. Ze zijn in de voetsporen getreden van glorieuze verzetsstrijders van na de WO II. Zij wezen met hun vingertje en pardoes keek iedereen de andere kant uit. Goed en oprecht waren ze geweest, van tramdirecteur tot de kruidenier.

Lees meer Klare wijn

Occupy, nogmaals…

De vraag wordt steeds meer opportuun hoe ik de materiële en immateriële schade die ik heb opgelopen door de activiteiten van Riethof cs kan verhalen. Toch maar justitie? Ik denk dat het gehele proces dat Tibaert de afgelopen jaren heeft ondergaan voor wat jurisprudentie kan zorgen v.w.b. het gebruik en misbruik van internet.

Lees meer Occupy, nogmaals…

Heksensabbat en een heksendans

Johann Heinrich Füssli: Les Trois Sorciers Heksen, ze spreken kinderen nog tot de verbeelding. Waar komen ze vandaan? In de volgende documentaire wordt een antwoord gegeven. Vooraf. De late Middeleeuwen, de Kruistochten, de vervolging van ketters, de inquisitie. Vervolgens heksen. Tot in de 17e eeuw worden voornamelijk vrouwen vervolgd, een vervolging ontstaan omdat het volk […]

Lees meer Heksensabbat en een heksendans

Erotische bestialiteit…

Aan de vooravond van de Grote Oorlog, het Fin de Siècle is ten einde. Een nieuw elan is gevraagd, Marinetti heeft dan al zijn Futuristisch Manifest gepubliceerd, de machine wordt tot maatstaf alle dingen uitgeroepen, de mens als machine wordt het ideaal, de oorlog wordt gezien als het grootst mogelijke kunstwerk. Snelheid wordt bepalend en de ruimte daaraan ondergeschikt gemaakt. Olie wordt het bloed dat door de aderen vloeit.

Lees meer Erotische bestialiteit…

Eldorado

Eldorado, zo doopte de Franse choreograaf Angelin Preljocaj zijn ballet op muziek van Stockhausen, het slotdeel uit Sonntag aus Licht, het laatste deel van zijn gigantisch werk de cyclus “Licht”. De opnames dateren van kort voor de dood van Stockhausen in december 2007.

Lees meer Eldorado

Een les in trollen en fake accounts

Léon Bakst: Kostuum voor het Hindu Ballet-2 (1913) Een gedeelte van een discussie over een hoofddoekverbod uit het forum van de NRC. Het gebeurde kwam mij later op een ban te staan bij die NRC. Hoofddader, met een aantal pseudo’s, w.o. de hier optredende “Janneke”, is een zekere Willem. Voor een verdere samenhang kunt u dit […]

Lees meer Een les in trollen en fake accounts