Vrolijk makende zaken…

Waarom doe je wat je doet? Handelen we uit vrije wil of komt ons handelen voort uit een veelheid van factoren die we zelf niet in de hand hebben, geen kennis van kunnen hebben, niet te doorgronden zijn, zowel van buitenaf als wel van binnenuit, vanuit onze eigenaard om het maar eens salopp, nonchalant te formuleren?

Lees meer Vrolijk makende zaken…

Verkrachten…

De nazi’s vonden niets uit, integendeel. Hun rassenleer bijvoorbeeld kwam rechtstreeks uit de USA. Xenofobie is van alle tijden, anderen als minderwaardig zien ook.

Lees meer Verkrachten…

Klare wijn

Realiseer u, dat in ons land fascisten bestrijders zijn opgestaan. Ze zijn in de voetsporen getreden van glorieuze verzetsstrijders van na de WO II. Zij wezen met hun vingertje en pardoes keek iedereen de andere kant uit. Goed en oprecht waren ze geweest, van tramdirecteur tot de kruidenier.

Lees meer Klare wijn

Occupy, nogmaals…

De vraag wordt steeds meer opportuun hoe ik de materiële en immateriële schade die ik heb opgelopen door de activiteiten van Riethof cs kan verhalen. Toch maar justitie? Ik denk dat het gehele proces dat Tibaert de afgelopen jaren heeft ondergaan voor wat jurisprudentie kan zorgen v.w.b. het gebruik en misbruik van internet.

Lees meer Occupy, nogmaals…