Category archives for filosofie

Joachim

Eenzaam en alleen was niets te geven of te nemen…

Heb je wat, ben je wat…

Luister naar mensen die wat te zeggen hebben en laat de praatjesmakers maar kletsen. Tijd is kostbaar, maar niet in geld uit te drukken.

Vriend en vriendschap

Een essay dat ieder van ons veel te zeggen heeft, zonder enig gemoraliseer.

De leugen… Begeren en lust…

In 1945 bracht André Breton een ode uit aan Fourier, nog onder de indruk zijnde van de Hopi indianen en hun cultuur. Heribert Becker, kenner van het surrealisme, brengt ons de filosofie van Fourier nader aan de hand van die ode.

De steen der wijzen

Ze heeft zichzelf aanschouwd toen ze op zoek naar de waarheid ging. Verder kwam ze niet als filosofe die aan introspectie doet.  Ze heeft de wereld verinnerlijkt. De wereld? Nee, haar beeld van de wereld. Uit deze geestestoestand ageert ze.  Grenzen overschrijden, daarover sprak Novalis niet zonder reden. Zou het haar nog lukken? Zullen we […]

Das Wesen des Raumes

Originally posted on Art of Arkis:
“Welche fundamentalen Eigenschaften hat der Raum und was bedeutet der Raum für den Menschen? Geschichte der Raumideen von der Klassischen Antike bis hin zur Phänomenologie des Leibes von Hermann Schmitz. Kritik der herrschenden physikalischen Vorstellung von der begrenzten, sich ausdehnenden, unbelebten und krümmbaren 4-dimensionalen Raumzeit. Philosophische Gespräche mit Jochen…

De onzichtbare hand

Enkele jaren geleden zond Arte de serie Capitalisme / Der Kapitalismus uit. In Le Monde schreef de journalist Adrien de Tricornot toen als commentaar op deze documentaire: “Rarement on aura rendu aussi accessible, et passionnant, le décryptage du capitalisme et des idées qui gouvernent la ‘science économique’”.  bron In de serie komen de grondleggers van […]

Voorwaarts en niet vergeten…

Het een valt altijd aan het ander te koppelen. Herinterpreteren, van alle kanten bekijken. Dat kan middels muziek nog het beste. Kijk en luister maar…

Armzalig en onbeschoft links

Wie wordt er wijzer van? Fascisten, zo ze het al zelf niet zijn. Soms is het dienstig erop te reageren om de stompzinnigheid aan te tonen.

Halt die Schnauze…

Alles wat niet strookt met zijn opvattingen, alles wat Wilders kan aangrijpen voor propaganda valt bij hem onder de noemer links. Hoe vervolgens mensen die zich links noemen, geen kaas hebben gegeten van fascisme en historisch, politiek en maatschappelijk onder de maat blijven om het te onderkennen, allereerst bij zichzelf, ten strijde trekken met vergelijkbare middelen als Wilders is verwerpelijk.

De massa is oranje…

Voor ik het vergeet, bekijk die video eens met een opname van Buitenhof, een gesprek met Evelien Gans en Fennema. Duidelijk wordt hoe een  ideoloog te werk gaat. Zijn uitsmijter: filosemitisme en antisemitisme. Niet argumenteren, niet op aangedragen feiten ingaan, maar de persoon die een glashelder en vernietigend betoog voert kaltstellen.

De Bataafse intelligentie

Bataven beseffen wat intelligentie is, creativiteit en al die schone zaken die hen tot een uitzonderlijk wezen maken.

Spinoza

Hoor ik van je? Wees verzekerd ondanks je capriolen ben ik niet rancuneus, ook niet arglistig.

Waarachtige beschaving en tolerantie…

Der Schriftsteller und Orientalist Navid Kermani ist in der Frankfurter Paulskirche mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt worden. In einer emotionalen Dankesrede appelliert er an die internationale Gemeinschaft, den Krieg in Syrien und im Irak zu beenden.

De wereld is niet gemaakt om begrepen te worden

Sinds ik een kort fragment uit een documentaire over de Syrische dichter Adonis heb gezien, spookt deze uitspraak van hem door mijn hoofd: “de wereld is niet gemaakt om begrepen te worden”.

Hedendaags antisemitisme en anti-antiracisme

In hoeverre is het persoonlijke politiek? Ik bedoel, kunnen we door onze eigen ervaringen en houding hier iets bijdragen aan verbetering van het lot van de mensen in het Midden Oosten?

Disharmonie wil ik…

Hoe we het ook wenden of keren, de enigen die een toegevoegde waarde (kunnen) leveren aan ons bestaan zijn kunstenaars. In aanleg zijn we dat allemaal. We kunnen leren te luisteren en te kijken, we kunnen leren met gereedschappen om te gaan, gevoel krijgen voor maat, geluid, kleur en licht. Maar kijk om je heen en je wordt met afschuw vervuld.

Van een ouwe gek uit Maastricht

Contradicties. Het leven staat bol van contradicties. Als mens ben je een vat vol tegenstrijdigheden. Als je dat zelfs niet beseft houdt elke discussie bij voorbaat op. Daarvoor hoef je geen filosofisch citatenboek te raadplegen om dat te onderstrepen. Anderen doen dat wel.

Tuttebellen?

Ze zijn vrouw, zij scheppen leven, het leven hoort hen toe. Volgen wij ze niet, dan is ons leven waardeloos geworden, dan past vernietiging. Zeer juist merkte eens een Bataafse verpleegster op geheel in de lijn van deze filosofie, Tibaert is chemisch afval. Juist, de vrouw belichaamd de natuur, de man de cultuur. De vrouw beschermt, de man vernietigt uiteindelijk al wat hij geschapen heeft en uiteindelijk al het leven. Aldus de feministische wijsgerigheid van Bataafse origine.

Oproep tot debat

San, zich noemende Blondemevrouw: “Al sinds begin dit jaar ontvang ik berichten dat ik gemist word in het (islam)debat. Ben ik er een paar dagen; “neem toch eens pauze” Haha”.   San is een schat, eerlijk waar. Net als een paar andere vrouwen op Twitter is ze wetenschappelijk geschoold, autodidactisch nog wel, en zeer bezorgd […]

De sterke arm

De banaliteit van het kwaad behoeft een update. Hannah Arendt kon nog geen weet hebben van de praktijken mogelijk geworden door internet. Stel je eens voor dat de nazi’s er de beschikking over hadden gehad, wellicht waren ze nog aan de macht. Geheel ondenkbaar is dat niet.

Met beide voeten op de grond…

Waar stemden die PVV’ers vroeger op? PvdA, SP, VVD, CDA of toch D66 of Groen Links? Wisten ze toen wel wat empathie betekent?

Hegeliaanse bullshit…

Harry (en die auteur vermoed ik) zijn een beetje in de war. Ze haspelen socio-economische belangen en mechanismen door elkaar met psycho-sociale fenomenen. Op dergelijke werkjes dien je nooit serieus in te gaan.

Een handvat

Alweer een handvat om te beoordelen hoe mensen op internet te werk gaan. Voor het merendeel zijn ze helaas beducht op het eigenbelang, op het vergroten van het ego en het kleineren van wie hun handelwijze doorprikt. Het is een constante. Er zijn zelfs lieden bij die zich niet schamen Gramsci te citeren.