Category archives for literatuur

Ophouden mens te zijn

Een luisterspel uit 1953 waarin de ondergang van de blanke beschaving aangeduid wordt. Ze komt steeds sneller naderbij tot de catastrofe zal volgen.

Judas en verraad

Voor de val van de muur, in 1986, zond de WDR een muzikaal-literair luisterspel uit gebaseerd op een theaterstuk van de Poolse auteur Ireneusz Iredynsky. Gelet op het tijdperk waarin we leven met fascisten die beweren de anti-fascistische strijd te voeren, in ons land beet als bekend Wilders het spits af, een hoogst actueel stuk.

Een prelude

Het voorspel tot wat fascisme ging heten was van een geheel andere aard, een vrijstaat zonder nationalisme, open voor iedereen. Een samenleving gebaseerd op esthetica door het actief bedrijven van cultuur en niet geleid door winstbejag.

Een kutheks

Hoe is het mogelijk dat in deze o zo verlichte tijd nog steeds geen duidelijkheid heerst over de vervolging van vrouwen onder het vaandel van het christendom? Eeuwenlange onderdrukking onder de noemer heksenvervolging, zelfs het aantal slachtoffers valt nog steeds niet te bepalen. De schattingen lopen uiteen van enkele honderdduizend tot miljoenen.

Carnaval in Venetië

Naast Vivaldi zijn ook Wagner, Strawinsky en Louis Armstrong present.

Een poging…

Sérafin, een poging tot theater naar Antonin Artaud (1936) van Wolfgang Rihm.

Praag 1968

Der Panzer zielte auf Kafka

Kaas

Waarom ik het laat zien?
Ach, het is een van de vele voorbeelden waarin Tibaert als dader opgevoerd wordt. De meest fameuze blijft @kutje13. Nergens heb ik part nog deel aan.

De kinderziel

Hoe komt het toch dat veel van de sensibiliteit die kinderen kennelijk van nature hebben later verloren gaat?

Kassandra

Graag wil ik hier een groot schrijfster in herinnering roepen d.m.v. een hoorspelbewerking van, zoals zij het noemde,  haar sleutelroman.

Een schelm

Peter-Paul Zahl
“Der rote Rollberg” – hoorspel

Canetti en de dood

“Die Befristeten” als hoorspel met muziek van Bernd Alois Zimmermann.

Een bittere balans

Luister, als je het geduld van meer dan twee zinnetjes kunt opbrengen (meer schijnen de meesten tegenwoordig niet op te kunnen brengen), naar de inspirerende bij tijd en wijle van zwarte humor doorspekte speech van de Turkse romanschrijfster Elif Shafak.

À la laterne

“DANTONS TOD”

Georg Büchner beschreibt in seinem Drama den terroristischen Entwicklung der französischen Revolution zur Schreckensherrschaft.

Hitler op Broadway

Singer verkreeg in 1978 de Nobelprijs voor de literatuur, deze verdediger van de Jiddische taal. In 1975 werd een van zijn verhalen in Duitsland bewerkt tot hoorspel, waarvan hier de weergave.

We zijn deel van de natuur

In elk levend wezen, in elke steen is iets van onze voorgeschiedenis aanwezig… In ons steekt ook iets van steen…

Heeft het gesmaakt?

De dagelijkse waanzin. Waanzin tot hun laatste druppel bloed verdedigt door mensen die denken dat ze iets te verliezen hebben, nooit aan leven zijn toegekomen.

De steen der wijzen

Ze heeft zichzelf aanschouwd toen ze op zoek naar de waarheid ging. Verder kwam ze niet als filosofe die aan introspectie doet.  Ze heeft de wereld verinnerlijkt. De wereld? Nee, haar beeld van de wereld. Uit deze geestestoestand ageert ze.  Grenzen overschrijden, daarover sprak Novalis niet zonder reden. Zou het haar nog lukken? Zullen we […]

Aus der Fremde

Door en door geconditioneerd zijn we. Vrijheid, vrij? Denk even na, lijkt Jandl te willen zeggen.

Nadja

NADJA ÉTOILÉ – André Almuro
Een surrealistisch hoorspel